Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

28-11-2016 | Artikel

Het meten van functioneren tijdens een verslavingsbehandeling

Vergelijking van de MATE en de HONOS

Auteurs: Erik Derks, Gerdien H. de Weert-van Oene, Victor Buwalda

Gepubliceerd in: Verslaving | Uitgave 4/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In de verslavingszorg worden voor ‛routine outcome monitoring’ (ROM) in het meetdomein functioneren verschillende instrumenten gebruikt: module 7 van de MATE (MATE7) en de HONOS. De responsiviteit van de MATE7 is nog niet vastgesteld. Evenmin is duidelijk wat de overeenstemming is tussen beide instrumenten, wanneer het gaat om het meten van verandering. De auteurs voerden een observationele studie uit, waarbij de MATE7 en de HONOS-subschaal Sociale problemen werden afgenomen bij 41 verslaafde patiënten, bij de start van hun behandeling en drie maanden later. De interne consistentie van de MATE7 blijkt beter dan die van de HONOS Sociale problemen in deze populatie. Beide instrumenten laten op itemniveau een vloereffect zien; de MATE7 meer dan de HONOS. De correlaties tussen beide lijsten zijn met waarden tussen R = 0,22 en R = 0,36 te laag om vergelijkbaarheid in hetzelfde meetdomein van de ROM te ondersteunen. Beide instrumenten laten statistisch significante verandering zien na drie maanden; de HONOS meer dan de MATE7. De klinisch relevante verandering gemeten met deze instrumenten is beperkt, met een overeenstemming tussen beide instrumenten van 76 %. Conclusie: MATE7 en HONOS Sociale problemen meten slechts ten dele hetzelfde construct in het meetdomein functioneren en zijn onderling in beperkte mate vergelijkbaar. De responsiviteit van de MATE7 is in deze ‘cure’-populatie beperkt.
Literatuur
go back to reference Aartsen, M. J., Spitsbaard, A. K., Baarsen, C. van, Dhondt, A. D., Mascini, M., Nefs, A., Snoeijers, A., Diest, M. van, & Wilting, R. (2010). Multicentre study of reliability, validity and sensitivity to change of HoNOS 65+ in old age psychiatry. Tijdschrift voor Psychiatrie, 52, 543–553.PubMed Aartsen, M. J., Spitsbaard, A. K., Baarsen, C. van, Dhondt, A. D., Mascini, M., Nefs, A., Snoeijers, A., Diest, M. van, & Wilting, R. (2010). Multicentre study of reliability, validity and sensitivity to change of HoNOS 65+ in old age psychiatry. Tijdschrift voor Psychiatrie, 52, 543–553.PubMed
go back to reference Bebbington, P., Brugha, T., Hill, T., Marsden, L., & Window, S. (1999). Validation of the health of the nation outcome scales. British Journal of Psychiatry, 174, 389–394.CrossRefPubMed Bebbington, P., Brugha, T., Hill, T., Marsden, L., & Window, S. (1999). Validation of the health of the nation outcome scales. British Journal of Psychiatry, 174, 389–394.CrossRefPubMed
go back to reference Blankers, M., Barendregt, M., & Dekker, J. J. M. (2016). Meetvariatie als bron van bias bij het benchmarken met verschillende ROM-instrumenten. Tijdschrift voor Psychiatrie, 58, 55–60.PubMed Blankers, M., Barendregt, M., & Dekker, J. J. M. (2016). Meetvariatie als bron van bias bij het benchmarken met verschillende ROM-instrumenten. Tijdschrift voor Psychiatrie, 58, 55–60.PubMed
go back to reference Broersma, T. W., & Sytema, S. (2008). Implementation of the HoNOS65+. Tijdschrift voor Psychiatrie, 50, 77–82.PubMed Broersma, T. W., & Sytema, S. (2008). Implementation of the HoNOS65+. Tijdschrift voor Psychiatrie, 50, 77–82.PubMed
go back to reference Buwalda, V. J. A., Smit, J. H., Swinkels, J. A., & Tilburg, W. van (2011). Validering van twee meetinstrumenten voor routine outcome monitoring in de psychiatrie: de HORVAN-studie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 53, 715–726.PubMed Buwalda, V. J. A., Smit, J. H., Swinkels, J. A., & Tilburg, W. van (2011). Validering van twee meetinstrumenten voor routine outcome monitoring in de psychiatrie: de HORVAN-studie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 53, 715–726.PubMed
go back to reference DeWildt, W., Schramade, M., Boonstra, M., & Bachrach, C. (2002). Module indicatiestelling en trajecttoewijzing. Utrecht: GGZ Nederland. DeWildt, W., Schramade, M., Boonstra, M., & Bachrach, C. (2002). Module indicatiestelling en trajecttoewijzing. Utrecht: GGZ Nederland.
go back to reference Husted, J. A., Cook, R. J., Farewell, V. T., & Gladman, D. D. (2000). Methods for assessing responsiveness. Journal of Clinical Epidemiology, 53, 459–468.CrossRefPubMed Husted, J. A., Cook, R. J., Farewell, V. T., & Gladman, D. D. (2000). Methods for assessing responsiveness. Journal of Clinical Epidemiology, 53, 459–468.CrossRefPubMed
go back to reference Jacobsen, N. S., & Truax, P. (1991). Clinical significant change. A statistical approach to defining meaningful change in psychotherapy research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59, 12–19.CrossRef Jacobsen, N. S., & Truax, P. (1991). Clinical significant change. A statistical approach to defining meaningful change in psychotherapy research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59, 12–19.CrossRef
go back to reference Küfner, H., Buhholz, A., Lindenmeyer, J., Kraus, L., & Rist, F. (2009). Änderungssensitivität und prognostische Validität der MATE Indizes. Sucht, 55, 243–251.CrossRef Küfner, H., Buhholz, A., Lindenmeyer, J., Kraus, L., & Rist, F. (2009). Änderungssensitivität und prognostische Validität der MATE Indizes. Sucht, 55, 243–251.CrossRef
go back to reference Lovaglio, P. G., & Monzani, E. (2011). Validation aspects of the health of the nation outcome scales. International Journal of Mental Health Systems, 5, 20.CrossRefPubMedPubMedCentral Lovaglio, P. G., & Monzani, E. (2011). Validation aspects of the health of the nation outcome scales. International Journal of Mental Health Systems, 5, 20.CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Lovaglio, P. G., & Monzani, E. (2012). Health of the nation outcome scales: evaluation in a community setting population. Quality of Life Research, 21, 1643–1653.CrossRefPubMed Lovaglio, P. G., & Monzani, E. (2012). Health of the nation outcome scales: evaluation in a community setting population. Quality of Life Research, 21, 1643–1653.CrossRefPubMed
go back to reference McHorney, C. A., & Tarlov, A. R. (1995). Individual-patient monitoring in clinical practice: are available health status surveys adequate? Quality of Life Research, 4, 293–307.CrossRefPubMed McHorney, C. A., & Tarlov, A. R. (1995). Individual-patient monitoring in clinical practice: are available health status surveys adequate? Quality of Life Research, 4, 293–307.CrossRefPubMed
go back to reference Mulder, C. L., Staring, A. B. P., Loos, J., Buwalda, V. J. A., Kuijkers, D., Sytema, S., & Wierdsma, A. I. (2004). De Health of the Nation Outcome Scales (HONOS) als instrument voor ‘routine outcome assessment’. Tijdschrift voor Psychiatrie, 46, 273–284. Mulder, C. L., Staring, A. B. P., Loos, J., Buwalda, V. J. A., Kuijkers, D., Sytema, S., & Wierdsma, A. I. (2004). De Health of the Nation Outcome Scales (HONOS) als instrument voor ‘routine outcome assessment’. Tijdschrift voor Psychiatrie, 46, 273–284.
go back to reference Orrell, M., Handysides, J., & Shapira, R. (1999). Validity and reliability of the Health of the Nation Outcome Scales in psychiatric patients in the community. British Journal of Psychiatry, 174, 409–412.CrossRefPubMed Orrell, M., Handysides, J., & Shapira, R. (1999). Validity and reliability of the Health of the Nation Outcome Scales in psychiatric patients in the community. British Journal of Psychiatry, 174, 409–412.CrossRefPubMed
go back to reference Parabiaghi, A. B., D’Avanzo, B., Erlicher, A., & Lora, A. (2005). Assessing reliable and clinically significant change on Health of the Nation Outcome Scales: method for displaying longitudinal data. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 39, 719–725.CrossRefPubMed Parabiaghi, A. B., D’Avanzo, B., Erlicher, A., & Lora, A. (2005). Assessing reliable and clinically significant change on Health of the Nation Outcome Scales: method for displaying longitudinal data. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 39, 719–725.CrossRefPubMed
go back to reference Roediger, H. L., Capaldi, E. D., Scott, G. P., Polivy, J., Herman, C. P., & Brysbaert, M. (1996). Psychologie. Een inleiding: stress en gezondheid. Gent: Academia Press. Roediger, H. L., Capaldi, E. D., Scott, G. P., Polivy, J., Herman, C. P., & Brysbaert, M. (1996). Psychologie. Een inleiding: stress en gezondheid. Gent: Academia Press.
go back to reference Roozen, H. G., Meyers, R. J., & Smith, J. E. (2012). Community Reinforcement Approach: klinische procedures voor de behandeling van alcohol- en drugverslaving. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Roozen, H. G., Meyers, R. J., & Smith, J. E. (2012). Community Reinforcement Approach: klinische procedures voor de behandeling van alcohol- en drugverslaving. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Schippers, G. M., Broekman, T. G., Buchholz, A., Koeter, M. W., & Brink, W. van den (2010). Measurements in the Addictions for Triage and Evaluation (MATE): an instrument based on the World Health Organization family of international classifications. Addiction, 105, 862–871.CrossRefPubMed Schippers, G. M., Broekman, T. G., Buchholz, A., Koeter, M. W., & Brink, W. van den (2010). Measurements in the Addictions for Triage and Evaluation (MATE): an instrument based on the World Health Organization family of international classifications. Addiction, 105, 862–871.CrossRefPubMed
go back to reference Schippers, G. M., Broekman, T., & Buchholz, A. (2011). Handleiding en protocol voor afname scoring en gebruik van de MATE 2.1. Nijmegen: Bureau Beta. Schippers, G. M., Broekman, T., & Buchholz, A. (2011). Handleiding en protocol voor afname scoring en gebruik van de MATE 2.1. Nijmegen: Bureau Beta.
go back to reference Sharma, V. K., Wilkinson, G., & Fear, S. (1999). Health of the Nation Outcome Scales: a case study in general psychiatry. British Journal of Psychiatry, 174, 395–398.CrossRefPubMed Sharma, V. K., Wilkinson, G., & Fear, S. (1999). Health of the Nation Outcome Scales: a case study in general psychiatry. British Journal of Psychiatry, 174, 395–398.CrossRefPubMed
go back to reference Sterling, T., Shumway, S. D. B., Harris, K. S., & Baker, A. K. (2013). Important factors of early addiction recovery and inpatient treatment. Alcoholism Treatment Quarterly, 31, 3–24.CrossRef Sterling, T., Shumway, S. D. B., Harris, K. S., & Baker, A. K. (2013). Important factors of early addiction recovery and inpatient treatment. Alcoholism Treatment Quarterly, 31, 3–24.CrossRef
go back to reference Wing, J. K., Curtis, R. H., & Beevor, A. S. (1998). HoNOS: Health of the Nation Outcome Scales: research and development. British Journal of Psychiatry, 172, 11–18.CrossRef Wing, J. K., Curtis, R. H., & Beevor, A. S. (1998). HoNOS: Health of the Nation Outcome Scales: research and development. British Journal of Psychiatry, 172, 11–18.CrossRef
go back to reference World Health Organization (2002). Internationale classificatie van het menselijk functioneren: ICF. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. World Health Organization (2002). Internationale classificatie van het menselijk functioneren: ICF. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
Metagegevens
Titel
Het meten van functioneren tijdens een verslavingsbehandeling
Vergelijking van de MATE en de HONOS
Auteurs
Erik Derks
Gerdien H. de Weert-van Oene
Victor Buwalda
Publicatiedatum
28-11-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Verslaving / Uitgave 4/2016
Print ISSN: 1574-1842
Elektronisch ISSN: 1875-7073
DOI
https://doi.org/10.1007/s12501-016-0097-3

Andere artikelen Uitgave 4/2016

Verslaving 4/2016 Naar de uitgave

Redactioneel

Redactioneel

Uitgelezen

Uitgelezen

Verslaving verwoord

Seksverslaving?