Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 2/2010

01-05-2010 | Artikelen

Het Leerkracht Relatie Interview

Interviews met leerkrachten over hun relaties met kleuters met gedragsproblemen

Auteurs: Dr. Jantine L. Spilt, Dr. Helma M. Y. Koomen

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 2/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

samenvatting

De leraar-leerlingrelatie speelt een belangrijke rol in de schoolse aanpassing van kinderen. In het diagnostische proces is dan ook behoefte aan instrumenten ter objectivering van de kwaliteit van leraar-leerlingrelaties. Het Leerkracht Relatie Interview (lri) verschaft inzicht in de opvattingen en gevoelens van leerkrachten betreffende hun relatie met een specifieke leerling. Onderzoek in Nederlandse kleuterklassen laat zien dat leerkrachten meer boosheid en hulpeloosheid ervaren in relaties met kinderen met externaliserend gedrag. Naarmate de gedragsproblematiek ernstiger wordt, blijken leerkrachten bovendien minder positieve gevoelens te ontlenen aan de relatie en meer moeite te hebben met het afstemmen van hun pedagogisch handelen op de specifieke behoeften van leerlingen. De bevindingen ondersteunen de waarde van het lri voor de praktijk. Er wordt uiteengezet hoe het lri kan bijdragen aan handelingsgerichte diagnostiek.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Literatuur
go back to reference Abidin, R. R., & Robinson, L. L. (2002). Stress, biases or professionalism: What drives teachers’ referral judgments of students with challenging behaviors? Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 10, 204-212. Abidin, R. R., & Robinson, L. L. (2002). Stress, biases or professionalism: What drives teachers’ referral judgments of students with challenging behaviors? Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 10, 204-212.
go back to reference Bowlby, J. (1969/1982). Attachment and loss, Vol. 1. Attachment (2nd ed.). New York: Basic Books. Bowlby, J. (1969/1982). Attachment and loss, Vol. 1. Attachment (2nd ed.). New York: Basic Books.
go back to reference Bretherton, I. (1985). Attachment theory: Retrospect and prospect. Monographs of the Society for Research in Child Development, 50, 3-35. Bretherton, I. (1985). Attachment theory: Retrospect and prospect. Monographs of the Society for Research in Child Development, 50, 3-35.
go back to reference Bronfenbrenner, U. (1977). Toward an experimental ecology of human development. American Psychologist, 32, 513-531. Bronfenbrenner, U. (1977). Toward an experimental ecology of human development. American Psychologist, 32, 513-531.
go back to reference Buyse, E., Koomen, H. M. Y., & Verschueren, K. (2007). Interacties tussen leerkrachten en leerlingen. In K. Verschueren & H. M. Y. Koomen (Eds.), Handboek diagnostiek in de leerlingbegeleiding (pp. 231-247). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. Buyse, E., Koomen, H. M. Y., & Verschueren, K. (2007). Interacties tussen leerkrachten en leerlingen. In K. Verschueren & H. M. Y. Koomen (Eds.), Handboek diagnostiek in de leerlingbegeleiding (pp. 231-247). Antwerpen-Apeldoorn: Garant.
go back to reference Cicchetti, D., Bronen, R., Spencer, S., Haut, S., Berg, A., Oliver, P., e.a. (2006). Rating scales, scales of measurement, issues of reliability: Resolving some critical issues for clinicians and researchers. Journal of Nervous and Mental Disease, 194, 557-564. Cicchetti, D., Bronen, R., Spencer, S., Haut, S., Berg, A., Oliver, P., e.a. (2006). Rating scales, scales of measurement, issues of reliability: Resolving some critical issues for clinicians and researchers. Journal of Nervous and Mental Disease, 194, 557-564.
go back to reference Clemente, M., & Ramírez, E. (2008). How teachers express their knowledge through narrative. Teaching and Teacher Education, 24, 1244-1258. Clemente, M., & Ramírez, E. (2008). How teachers express their knowledge through narrative. Teaching and Teacher Education, 24, 1244-1258.
go back to reference Connell, J. P., & Wellborn, J. G. (1991). Competence, autonomy, and relatedness: A motivational analysis of self-system processes. In M. R. Gunnar & L. A. Sroufe (Eds.), Self processes and development (Vol. 23, pp. 43-77). Hillsdale, nj: Erlbaum. Connell, J. P., & Wellborn, J. G. (1991). Competence, autonomy, and relatedness: A motivational analysis of self-system processes. In M. R. Gunnar & L. A. Sroufe (Eds.), Self processes and development (Vol. 23, pp. 43-77). Hillsdale, nj: Erlbaum.
go back to reference Doumen, S., Verschueren, K., Buyse, E., Germeijs, V., Luyckx, K., & Soenens, B. (2008). Reciprocal relations between teacher-child conflict and aggressive behavior in kindergarten: A three-wave longitudinal study. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 37, 588-599. Doumen, S., Verschueren, K., Buyse, E., Germeijs, V., Luyckx, K., & Soenens, B. (2008). Reciprocal relations between teacher-child conflict and aggressive behavior in kindergarten: A three-wave longitudinal study. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 37, 588-599.
go back to reference Furrer, C., & Skinner, E. (2003). Sense of relatedness as a factor in children’s academic engagement and performance. Journal of Educational Psychology, 95, 148-162. Furrer, C., & Skinner, E. (2003). Sense of relatedness as a factor in children’s academic engagement and performance. Journal of Educational Psychology, 95, 148-162.
go back to reference Gable, R. A., Hester, P. H., Rock, M. L., & Hughes, K. G. (2009). Back to basics: Rules, praise, ignoring, and reprimands revisited. Intervention in School and Clinic, 44, 195-205. Gable, R. A., Hester, P. H., Rock, M. L., & Hughes, K. G. (2009). Back to basics: Rules, praise, ignoring, and reprimands revisited. Intervention in School and Clinic, 44, 195-205.
go back to reference Goossens, F. A., Dekker, P., Bruinsma, C., & De Ruyter, P. A. (2000). De Gedrags Vragenlijst voor Peuters en Kleuters: factorstructuur, betrouwbaarheid en validiteit. Amsterdam: Vrije Universiteit. Goossens, F. A., Dekker, P., Bruinsma, C., & De Ruyter, P. A. (2000). De Gedrags Vragenlijst voor Peuters en Kleuters: factorstructuur, betrouwbaarheid en validiteit. Amsterdam: Vrije Universiteit.
go back to reference Greene, R. W., Abidin, R. R., & Kmetz, C. (1997). The Index of Teaching Stress: A measure of student-teacher compatibility. Journal of School Psychology, 35, 239-259. Greene, R. W., Abidin, R. R., & Kmetz, C. (1997). The Index of Teaching Stress: A measure of student-teacher compatibility. Journal of School Psychology, 35, 239-259.
go back to reference Hamre, B. K., & Pianta, R. C. (2001). Early teacher-child relationships and the trajectory of children’s school outcomes through eighth grade. Child Development, 72, 625-638. Hamre, B. K., & Pianta, R. C. (2001). Early teacher-child relationships and the trajectory of children’s school outcomes through eighth grade. Child Development, 72, 625-638.
go back to reference Harrison, L. J., Clarke, L., & Ungerer, J. A. (2007). Children’s drawings provide a new perspective on teacher-child relationship quality and school adjustment. Early Childhood Research Quarterly, 22, 55-71. Harrison, L. J., Clarke, L., & Ungerer, J. A. (2007). Children’s drawings provide a new perspective on teacher-child relationship quality and school adjustment. Early Childhood Research Quarterly, 22, 55-71.
go back to reference Henricsson, L., & Rydell, A. M. (2004). Elementary school children with behavior problems: Teacher-child relations and self-perception. A prospective study. Merrill Palmer Quarterly, 50, 111-138. Henricsson, L., & Rydell, A. M. (2004). Elementary school children with behavior problems: Teacher-child relations and self-perception. A prospective study. Merrill Palmer Quarterly, 50, 111-138.
go back to reference Hughes, J. N., Luo, W., Kwok, O. M., & Loyd, L. K. (2008). Teacher-student support, effortful engagement, and achievement: A 3-year longitudinal study. Journal of Educational Psychology, 100, 1-14. Hughes, J. N., Luo, W., Kwok, O. M., & Loyd, L. K. (2008). Teacher-student support, effortful engagement, and achievement: A 3-year longitudinal study. Journal of Educational Psychology, 100, 1-14.
go back to reference Koomen, H. M. Y., & Hoeksma, J. B. (2003). Regulation of emotional security by children after entry to special and regular kindergarten classes. Psychological Reports, 93, 1319-1334. Koomen, H. M. Y., & Hoeksma, J. B. (2003). Regulation of emotional security by children after entry to special and regular kindergarten classes. Psychological Reports, 93, 1319-1334.
go back to reference Koomen, H. M. Y., Hoeksma, J. B., Keller, H. F. C. M., & De Jong, P. F. (1999). Scales for teachers’ assessment of inhibition and security seeking in kindergarten children. Psychological Reports, 84, 767-772. Koomen, H. M. Y., Hoeksma, J. B., Keller, H. F. C. M., & De Jong, P. F. (1999). Scales for teachers’ assessment of inhibition and security seeking in kindergarten children. Psychological Reports, 84, 767-772.
go back to reference Koomen, H. M. Y., & Lont, T. A. E. (2004). Teacher Relationship Interview Qualitative Coding Manual. (Ongepubliceerde Nederlandse vertaling.) Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Koomen, H. M. Y., & Lont, T. A. E. (2004). Teacher Relationship Interview Qualitative Coding Manual. (Ongepubliceerde Nederlandse vertaling.) Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
go back to reference Koomen H. M. Y., & Pameijer, N. K. (2007). Diagnostisch proces in het onderwijs: de rol van contextfactoren, veranderbaarheid en positieve elementen. In K. Verschueren & H. M. Y. Koomen (Eds.), Handboek diagnostiek in de leerlingbegeleiding (pp. 15-39). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. Koomen H. M. Y., & Pameijer, N. K. (2007). Diagnostisch proces in het onderwijs: de rol van contextfactoren, veranderbaarheid en positieve elementen. In K. Verschueren & H. M. Y. Koomen (Eds.), Handboek diagnostiek in de leerlingbegeleiding (pp. 15-39). Antwerpen-Apeldoorn: Garant.
go back to reference Koomen, H. M. Y., & Thijs, J. (2004-2005). Sociaal-emotioneel functioneren en de leerkracht-leerlingrelatie. In A. Vyt, M. A. G. van Aken, J. D. Bosch, R. J. van der Gaag & A. J. J. M. Ruijssenaars (Eds.), Jaarboek ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie (Vol. 6, pp. 62-81). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Koomen, H. M. Y., & Thijs, J. (2004-2005). Sociaal-emotioneel functioneren en de leerkracht-leerlingrelatie. In A. Vyt, M. A. G. van Aken, J. D. Bosch, R. J. van der Gaag & A. J. J. M. Ruijssenaars (Eds.), Jaarboek ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie (Vol. 6, pp. 62-81). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Koomen, H. M. Y., Van Leeuwen, M. G. P., & Van der Leij, A. (2004). Does well-being contribute to performance? Emotional security, teacher support and learning behaviour in kindergarten. Infant and Child Development, 13, 253-275. Koomen, H. M. Y., Van Leeuwen, M. G. P., & Van der Leij, A. (2004). Does well-being contribute to performance? Emotional security, teacher support and learning behaviour in kindergarten. Infant and Child Development, 13, 253-275.
go back to reference Koomen, H. M. Y., Verschueren, K., & Pianta, R. C. (2007). Leerling Leerkracht Relatie Vragenlijst: handleiding. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Koomen, H. M. Y., Verschueren, K., & Pianta, R. C. (2007). Leerling Leerkracht Relatie Vragenlijst: handleiding. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Koomen, H. M. Y., Verschueren, K., & Thijs, J. T. (2006). Assessing aspects of the teacher-child relationship: A critical ingredient of a practice-oriented psycho-diagnostic approach. Educational and Child Psychology, 23, 50-60. Koomen, H. M. Y., Verschueren, K., & Thijs, J. T. (2006). Assessing aspects of the teacher-child relationship: A critical ingredient of a practice-oriented psycho-diagnostic approach. Educational and Child Psychology, 23, 50-60.
go back to reference Ladd, G. W., & Burgess, K. B. (1999). Charting the relationship trajectories of aggressive, withdrawn, and aggressive/withdrawn children during early grade school. Child Development, 70, 910-929. Ladd, G. W., & Burgess, K. B. (1999). Charting the relationship trajectories of aggressive, withdrawn, and aggressive/withdrawn children during early grade school. Child Development, 70, 910-929.
go back to reference Ladd, G. W., & Burgess, K. B. (2001). Do relational risks and protective factors moderate the linkages between childhood aggression and early psychological and school adjustment? Child Development, 72, 1579-1601. Ladd, G. W., & Burgess, K. B. (2001). Do relational risks and protective factors moderate the linkages between childhood aggression and early psychological and school adjustment? Child Development, 72, 1579-1601.
go back to reference Leary, T. (1957). An interpersonal diagnosis of personality. New York: Ronald Press Company. Leary, T. (1957). An interpersonal diagnosis of personality. New York: Ronald Press Company.
go back to reference Lisonbee, J. A., Mize, J., Lapp Payne, A., & Granger, D. A. (2008). Children’s cortisol and the quality of teacher-child relationships in child care. Child Development, 79, 1818-1832. Lisonbee, J. A., Mize, J., Lapp Payne, A., & Granger, D. A. (2008). Children’s cortisol and the quality of teacher-child relationships in child care. Child Development, 79, 1818-1832.
go back to reference Lynch, M., & Cicchetti, D. (1992). Maltreated children’s reports of relatedness to their teachers. In R. C. Pianta (Ed.), Beyond the parent: The role of other adults in children’s lives (pp. 81 107). San Francisco, ca: Jossey Bass. Lynch, M., & Cicchetti, D. (1992). Maltreated children’s reports of relatedness to their teachers. In R. C. Pianta (Ed.), Beyond the parent: The role of other adults in children’s lives (pp. 81 107). San Francisco, ca: Jossey Bass.
go back to reference Maier, M. A., Bernier, A., Perkrun, R., Zimmermann, P., & Grossmann, K. E. (2004). Attachment working models as unconscious structures: An experimental test. International Journal of Behavioral Development, 28, 180-189. Maier, M. A., Bernier, A., Perkrun, R., Zimmermann, P., & Grossmann, K. E. (2004). Attachment working models as unconscious structures: An experimental test. International Journal of Behavioral Development, 28, 180-189.
go back to reference Mantzicopoulos, P., & Neuharth-Pritchett, S. (2003). Development and validation of a measure to assess head start children’s appraisals of teacher support. Journal of School Psychology, 41, 431-451. Mantzicopoulos, P., & Neuharth-Pritchett, S. (2003). Development and validation of a measure to assess head start children’s appraisals of teacher support. Journal of School Psychology, 41, 431-451.
go back to reference Meehan, B. T., Hughes, J. N., & Cavell, T. A. (2003). Teacher-student relationships as compensatory resources for aggressive children. Child Development, 74, 1145-1157. Meehan, B. T., Hughes, J. N., & Cavell, T. A. (2003). Teacher-student relationships as compensatory resources for aggressive children. Child Development, 74, 1145-1157.
go back to reference Newberry, M., & Davis, H. A. (2008). The role of elementary teachers’ conceptions of closeness to students on their differential behaviour in the classroom. Teaching and Teacher Education, 24, 1965-1985. Newberry, M., & Davis, H. A. (2008). The role of elementary teachers’ conceptions of closeness to students on their differential behaviour in the classroom. Teaching and Teacher Education, 24, 1965-1985.
go back to reference Palermo, F., Hanish, L. D., Martin, C. L., Fabes, R. A., & Reiser, M. (2007). Preschoolers’ academic readiness: What role does the teacher-child relationship play? Early Childhood Research Quarterly, 22, 407-422. Palermo, F., Hanish, L. D., Martin, C. L., Fabes, R. A., & Reiser, M. (2007). Preschoolers’ academic readiness: What role does the teacher-child relationship play? Early Childhood Research Quarterly, 22, 407-422.
go back to reference Pameijer, N. K., & Van Beukering, J. T. E. (1997/2004). Handelingsgerichte diagnostiek: een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering bij onderwijsleerproblemen. Leuven: Acco. Pameijer, N. K., & Van Beukering, J. T. E. (1997/2004). Handelingsgerichte diagnostiek: een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering bij onderwijsleerproblemen. Leuven: Acco.
go back to reference Pianta, R. C. (Ed.) (1992). Beyond the parent: The role of other adults in children’s lives. San Francisco, ca: Jossey-Bass. Pianta, R. C. (Ed.) (1992). Beyond the parent: The role of other adults in children’s lives. San Francisco, ca: Jossey-Bass.
go back to reference Pianta, R. C. (1999). Assessing child-teacher relationships. In R. C. Pianta (Ed.), Enhancing relationships between children and teachers (pp. 85-104). Washington, dc: American Psychological Association. Pianta, R. C. (1999). Assessing child-teacher relationships. In R. C. Pianta (Ed.), Enhancing relationships between children and teachers (pp. 85-104). Washington, dc: American Psychological Association.
go back to reference Pianta, R. C. (2001). Student-Teacher Relationship Scale. Professional manual. Lutz, fl: Psychological Assessment Resources. Pianta, R. C. (2001). Student-Teacher Relationship Scale. Professional manual. Lutz, fl: Psychological Assessment Resources.
go back to reference Pianta, R. C., Hamre, B., & Stuhlman, M. (2003). Relationships between teachers and children. In W. M. Reynolds & G. E. Miller (Eds.), Handbook of psychology: Educational psychology (Vol. 7, pp. 199-234). Hoboken, nj: John Wiley & Sons. Pianta, R. C., Hamre, B., & Stuhlman, M. (2003). Relationships between teachers and children. In W. M. Reynolds & G. E. Miller (Eds.), Handbook of psychology: Educational psychology (Vol. 7, pp. 199-234). Hoboken, nj: John Wiley & Sons.
go back to reference Schutz, P., Hong, J., Cross, D., & Osbon, J. (2006). Reflections on investigating emotion in educational activity settings. Educational Psychology Review, 18, 343-360. Schutz, P., Hong, J., Cross, D., & Osbon, J. (2006). Reflections on investigating emotion in educational activity settings. Educational Psychology Review, 18, 343-360.
go back to reference Silver, R. B., Measelle, J. R., Armstrong, J. M., & Essex, M. J. (2005). Trajectories of classroom externalizing behavior: Contributions of child characteristics, family characteristics, and the teacher-child relationship during the school transition. Journal of School Psychology, 43, 39-60. Silver, R. B., Measelle, J. R., Armstrong, J. M., & Essex, M. J. (2005). Trajectories of classroom externalizing behavior: Contributions of child characteristics, family characteristics, and the teacher-child relationship during the school transition. Journal of School Psychology, 43, 39-60.
go back to reference Spilt, J. L., & Koomen, H. M. Y. (2009). Widening the view on teacher-child relationships: Teachers’ narratives concerning disruptive versus non-disruptive children. School Psychology Review, 38, 86-101. Spilt, J. L., & Koomen, H. M. Y. (2009). Widening the view on teacher-child relationships: Teachers’ narratives concerning disruptive versus non-disruptive children. School Psychology Review, 38, 86-101.
go back to reference Stipek, D., & Miles, S. (2008). Effects of aggression on achievement: Does conflict with the teacher make it worse? Child Development, 79, 1721-1735. Stipek, D., & Miles, S. (2008). Effects of aggression on achievement: Does conflict with the teacher make it worse? Child Development, 79, 1721-1735.
go back to reference Stuhlman, M. W., & Pianta, R. C. (2002). Teachers’ narratives about their relationships with children: Associations with behavior in classrooms. School Psychology Review, 31, 148-163. Stuhlman, M. W., & Pianta, R. C. (2002). Teachers’ narratives about their relationships with children: Associations with behavior in classrooms. School Psychology Review, 31, 148-163.
go back to reference Sutton, R., & Wheatley, K. (2003). Teachers’ emotions and teaching: A Review of the literature and directions for future research. Educational Psychology Review, 15, 327-358. Sutton, R., & Wheatley, K. (2003). Teachers’ emotions and teaching: A Review of the literature and directions for future research. Educational Psychology Review, 15, 327-358.
go back to reference Valiente, C., Lemery Chalfant, K., Swanson, J., & Reiser, M. (2008). Prediction of children’s academic competence from their effortful control, relationships, and classroom participation. Journal of Educational Psychology, 100, 67-77. Valiente, C., Lemery Chalfant, K., Swanson, J., & Reiser, M. (2008). Prediction of children’s academic competence from their effortful control, relationships, and classroom participation. Journal of Educational Psychology, 100, 67-77.
go back to reference Van Acker, R., & Grant, S. H. (1996). Teacher and student behavior as a function of risk for aggression. Education and Treatment of Children, 19, 316-335. Van Acker, R., & Grant, S. H. (1996). Teacher and student behavior as a function of risk for aggression. Education and Treatment of Children, 19, 316-335.
go back to reference Van Duijvenvoorde, A. C. K., Zanolie, K., Rombouts, S. A. R. B., Raijmakers, M. E. J., & Crone, E. A. (2008). evaluating the negative or valuing the positive? Neural mechanisms supporting feedback-based learning across development. Journal of Neuroscience, 28, 9495-9503. Van Duijvenvoorde, A. C. K., Zanolie, K., Rombouts, S. A. R. B., Raijmakers, M. E. J., & Crone, E. A. (2008). evaluating the negative or valuing the positive? Neural mechanisms supporting feedback-based learning across development. Journal of Neuroscience, 28, 9495-9503.
Metagegevens
Titel
Het Leerkracht Relatie Interview
Interviews met leerkrachten over hun relaties met kleuters met gedragsproblemen
Auteurs
Dr. Jantine L. Spilt
Dr. Helma M. Y. Koomen
Publicatiedatum
01-05-2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 2/2010
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03089703

Andere artikelen Uitgave 2/2010

Kind en adolescent 2/2010 Naar de uitgave

OriginalPaper

Rectificatie