Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-01-2013 | Onderzoek | Uitgave 1/2013

Huisarts en wetenschap 1/2013

Het laatste jaar van patiënten met hartfalen

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 1/2013
Auteurs:
dr. Frans Rutten, Wendelien Heddema, Gerard Daggelders, prof.dr. Arno Hoes
Belangrijke opmerkingen
huisarts-onderzoeker;
huisarts;
hoogleraar Klinische epidemiologie en huisartsgeneeskunde. Gezondheidscentrum De Bilt, huisartsenpraktijk de Essenkamp:
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit artikel is een vertaling van: Rutten FH, Heddema WS, Daggelders GJ, Hoes AW. Primary carepatients with heart failure in the last year of their life. Fam Pract 2012;29(1):36-42. Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever. De gegevens van patiënten werden voorafgaand aan de analyse geanonimiseerd en het onderzoek werd uitgevoerd conform de geldende richtlijnen en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Samenvatting

Š

Rutten FH, Heddema WS, Daggelders GJ, Hoes AW. Het laatste jaar van patiënten met hartfalen. Huisarts Wet 2013;56(1):18-21.

Doel

Onderzoek naar het beleid bij patiënten met hartfalen in hun laatste levensjaar.

Methode

Wij voerden een retrospectief dossieronderzoek uit in 23 Nederlandse huisartsenpraktijken. Aan de hand van elektronische medische dossiers van 399 patiënten met de diagnose hartfalen die overleden tussen 2001 en 2007 brachten wij de behandeling en zorg in het laatste levensjaar in beeld.

Resultaten

De gemiddelde leeftijd bij overlijden was 82,3 jaar (SD 8,8), de gemiddelde tijd tussen diagnose en overlijden was 48 maanden (van 3 tot 285 maanden). Van de onderzochte populatie overleed 33,3% thuis, 32,6% in een ziekenhuis, 22,6% in een verzorgingshuis en 11,5% in een verpleeghuis of hospice. De doodsoorzaak was bij 27,8% plotse hartdood, bij 23,1% progressief hartfalen en bij 49,1% niet-cardiaal. In het laatste levensjaar bezochten de patiënten gemiddeld 0,4 maal een cardiologische polikliniek en legde de huisarts gemiddeld 12,1 bezoeken af (van 0 tot 53). Tegen het einde van het leven kreeg 35% van de patiënten opiaten toegediend, 7% haloperidol, en 5% diuretica intraveneus.

Conclusie

Een minderheid van de patiënten met vergevorderd hartfalen maakt een duidelijke terminale fase door. De meerderheid overlijdt eerder met dan door hartfalen. In het laatste levensjaar levert de huisarts meer medische zorg dan de cardioloog.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 1/2013

Huisarts en wetenschap 1/2013 Naar de uitgave