Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-03-2019 | Artikel | Uitgave 2/2019

Bijblijven 2/2019

Het herkennen van Korsakov en Wernicke-encefalopathie

Tijdschrift:
Bijblijven > Uitgave 2/2019
Auteur:
Jan W. Wijnia
Belangrijke opmerkingen
*Korsakovcentrum Slingedael is onderdeel van de Lelie zorggroep en biedt verpleging, behandeling en begeleiding aan cliënten met het syndroom van Korsakov. In locatie Slingedael wonen 105 cliënten in woongroepen van 7 tot 9 cliënten. In locatie Tussendael is een opname-unit voor diagnostiek en ook is daar de dagbehandeling. Jan W. Wijnia is als opleider specialist ouderengeneeskunde werkzaam in Slingedael/Tussendael en is in het Erasmus MC, afdeling Psychiatrie, gepromoveerd op vroegdiagnostiek van het syndroom van Wernicke-Korsakov. Eerdere werkzaamheden betroffen CVA-revalidatie, acute psychiatrie en palliatieve zorg. Het eerste spreekuur was bij Kruispost in Amsterdam voor mensen die onverzekerd waren, dakloos of asielzoeker.
Het is bekend dat de oorzaak van het syndroom van Korsakov een gebrek is aan vitamine B 1. Vitamine B 1, thiamine, is nodig voor de glucosestofwisseling. Aan het syndroom van Korsakov gaat vaak een acute fase vooraf, de Wernicke-encefalopathie. Wernicke-encefalopathie is de ziektefase en het syndroom van Korsakov is de schade na die ziekte. Oorzaken van thiaminegebrek zijn vooral zelfverwaarlozing bij alcoholisme, soms langdurig zwangerschapsbraken, verminderde absorptie na bariatrische chirurgie of anorexia nervosa. Minder bekende oorzaken zijn het eindstadium van kanker (palliatieve zorg) 1 en hongerstaking. Een effect van thiaminegebrek is verminderde eetlust. Verminderde eetlust en braken kunnen dus zowel oorzaak als symptoom zijn van thiaminetekort. Doel van het artikel is tijdige en adequate behandeling van thiaminegebrek in de acute fase van een Wernicke-encefalopathie ter voorkoming van een Korsakov-syndroom met uitgebreide neurocognitieve restschade. In het artikel wordt praktische informatie voor het herkennen van de acute fase samengevat. ...

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in uw vak en bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot zo'n 30 boeken huisartsgeneeskunde en 3 vaktijdschriften. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

BSL Academy mbo Verzorging en Verpleegkunde

Bijblijven

Bijblijven geeft inzicht in de huidige stand van zaken over onderwerpen die u als huisarts in uw dagelijkse praktijk tegenkomt. Bijblijven verschijnt 10 keer per jaar, waarbij in elk nummer een ander thema centraal staat.

Toon meer producten
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 2/2019

Bijblijven 2/2019 Naar de uitgave