Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 4/2009

01-04-2009 | Spectrum

Het gezonde gebouw: een beter binnenmilieu kan veel gezondheidwinst leveren

Auteur: Frans Duijm

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 4/2009

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Waarom verblijven mensen meestal in gebouwen? Een belangrijke reden is het binnenklimaat. Een goed binnenklimaat dient het welbevinden. Veel gebouwen zijn echter te warm bij mooi weer en bedompt bij slecht weer. Dit kan verergeren door energiebesparing en ‘global warming’. Ook het binnenmilieu in brede zin kan ongunstiger worden door afname van ventilatie en toename van verontreiniging van de binnenlucht. Er bestaat een hernieuwde belangstelling voor binnenmilieu en dit leidt tot nieuw beleid. Maar het beleid is nu nog vrijblijvend hoewel er veel gezondheidswinst te behalen is.
Literatuur
1.
go back to reference Ministerie van VROM. Notitie binnenmilieu. Den Haag: VROM, 1986. Ministerie van VROM. Notitie binnenmilieu. Den Haag: VROM, 1986.
2.
go back to reference Ministeries van VROM, VWS, LNV, OCW, V+W. Nationale aanpak milieu en gezondheid 2009-2012; SAS/wjk2009030789. Den Haag: VROM, 2009. Ministeries van VROM, VWS, LNV, OCW, V+W. Nationale aanpak milieu en gezondheid 2009-2012; SAS/wjk2009030789. Den Haag: VROM, 2009.
3.
go back to reference Ministerie van VROM. Gezondheidskundige kwaliteit van woningen; DBO 2007111358. Den Haag: VROM, 2009. Ministerie van VROM. Gezondheidskundige kwaliteit van woningen; DBO 2007111358. Den Haag: VROM, 2009.
4.
go back to reference Ministeries van VROM, OCW en VWS. Kabinetsvisie binnenmilieu basisscholen; SAS/2007121677. Den Haag: VROM, 2009. Ministeries van VROM, OCW en VWS. Kabinetsvisie binnenmilieu basisscholen; SAS/2007121677. Den Haag: VROM, 2009.
5.
go back to reference De Oliveira Fernandes E, Jantunen M, Carrer P, Seppänen O, Harrison P, Kephalopoulos S. EnVIE, publishable final activity report. Porto: IDMEC, 2009. De Oliveira Fernandes E, Jantunen M, Carrer P, Seppänen O, Harrison P, Kephalopoulos S. EnVIE, publishable final activity report. Porto: IDMEC, 2009.
6.
go back to reference Knol AB, Staatsen BAM. Trends in the environmental burden of disease in the Netherlands 1980 – 2020; rapport 500029001. Bilthoven: RIVM, 2005. Knol AB, Staatsen BAM. Trends in the environmental burden of disease in the Netherlands 1980 – 2020; rapport 500029001. Bilthoven: RIVM, 2005.
7.
go back to reference Passchier-Vermeer W, Kluizenaar Y de, Steenbekkers JHM, Dongen JEF van, Wijlhuizen GJ, Miedema HME. Milieu en gezondheid 2001; overzicht van risico’s doelen en beleid. Leiden: TNO Preventie en Gezondheid, 2001. Passchier-Vermeer W, Kluizenaar Y de, Steenbekkers JHM, Dongen JEF van, Wijlhuizen GJ, Miedema HME. Milieu en gezondheid 2001; overzicht van risico’s doelen en beleid. Leiden: TNO Preventie en Gezondheid, 2001.
8.
go back to reference Mills NL, Donaldson K, Hadoke PW, Boon NA, MacNee W, Cassee FR, Sandström T, Blomberg A, Newby DE. Adverse cardiovascular effects of air pollution. Nat Clin Pract Cardiovasc Med 2009;6:36-44. Mills NL, Donaldson K, Hadoke PW, Boon NA, MacNee W, Cassee FR, Sandström T, Blomberg A, Newby DE. Adverse cardiovascular effects of air pollution. Nat Clin Pract Cardiovasc Med 2009;6:36-44.
9.
go back to reference Brook RD, Jerrett M, Brook JR, Bard RL, Finkelstein MM. The relationship between diabetes mellitus and traffic-related air pollution. J Occup Environ Med 2009;50:32-8. Brook RD, Jerrett M, Brook JR, Bard RL, Finkelstein MM. The relationship between diabetes mellitus and traffic-related air pollution. J Occup Environ Med 2009;50:32-8.
10.
go back to reference MohanKumar SM, Campbell A, Block M, Veronesi B. Particulate matter, oxidative stress and neurotoxicity. Neurotoxicol 2009;29:479-88. MohanKumar SM, Campbell A, Block M, Veronesi B. Particulate matter, oxidative stress and neurotoxicity. Neurotoxicol 2009;29:479-88.
11.
go back to reference Salvi S. Health effects of ambient air pollution in children. Paediatr Resp Rev 2007;8:275-80. Salvi S. Health effects of ambient air pollution in children. Paediatr Resp Rev 2007;8:275-80.
12.
go back to reference Oomen AG, Janssen PJCM, Dusseldorp A, Noorlander CW. Exposure to chemicals via house dust. Rapport 609021064. Bilthoven: RIVM, 2009. Oomen AG, Janssen PJCM, Dusseldorp A, Noorlander CW. Exposure to chemicals via house dust. Rapport 609021064. Bilthoven: RIVM, 2009.
13.
go back to reference Peeters E (red). Handboek binnenmilieu. Bilthoven: LCM en RIVM, 2007. Peeters E (red). Handboek binnenmilieu. Bilthoven: LCM en RIVM, 2007.
14.
go back to reference Gezondheidsraad. Advies inzake binnenhuisklimaat, in het bijzonder een ventilatieminimum, in Nederlandse woningen. Den Haag: Gezondheidsraad, 1984. Gezondheidsraad. Advies inzake binnenhuisklimaat, in het bijzonder een ventilatieminimum, in Nederlandse woningen. Den Haag: Gezondheidsraad, 1984.
15.
go back to reference Ministerie van VROM. Voortgang acties ventilatie en open verbrandingstoestellen; brief aan de tweede kamer; DSB 2009117809. Den Haag: VROM, 2009. Ministerie van VROM. Voortgang acties ventilatie en open verbrandingstoestellen; brief aan de tweede kamer; DSB 2009117809. Den Haag: VROM, 2009.
16.
go back to reference Wargocki P, Sundell J, Bischof W et al. Ventilation and health in non-industrial indoor environments: report from a European multidisciplinary scientific consensus meeting (EUROVEN). Indoor Air 2002;12:113-28. Wargocki P, Sundell J, Bischof W et al. Ventilation and health in non-industrial indoor environments: report from a European multidisciplinary scientific consensus meeting (EUROVEN). Indoor Air 2002;12:113-28.
17.
go back to reference Fisk WJ, Mirer AG, Mendell MJ. Quantitative relationship of sick building syndrome symptoms with ventilation rates. Indoor Air 2009; 19: in press. Fisk WJ, Mirer AG, Mendell MJ. Quantitative relationship of sick building syndrome symptoms with ventilation rates. Indoor Air 2009; 19: in press.
18.
go back to reference Kuindersma P, Ruiter CJW. Woonkwaliteit binnenmilieu in nieuwbouwwoningen; eindresultaten van 78/projecten / 154 woningen. Utrecht: Adviesbureau Nieman, 2007. Kuindersma P, Ruiter CJW. Woonkwaliteit binnenmilieu in nieuwbouwwoningen; eindresultaten van 78/projecten / 154 woningen. Utrecht: Adviesbureau Nieman, 2007.
19.
go back to reference Versteeg H. Onderzoek naar de kwaliteit van het binnenmilieu in basisscholen. Nieuwegein: LBP Lichtveld Buis & Partners, 2007. Versteeg H. Onderzoek naar de kwaliteit van het binnenmilieu in basisscholen. Nieuwegein: LBP Lichtveld Buis & Partners, 2007.
20.
go back to reference Meijer G, Duijm F. Ventilatie van scholen; gemeten CO2-gehalten in relatie tot ventilatievoorzieningen, grootte van lokalen en aantallen leerlingen. Tijdschr Gezondheidswet: 2009;87: 168-75. Meijer G, Duijm F. Ventilatie van scholen; gemeten CO2-gehalten in relatie tot ventilatievoorzieningen, grootte van lokalen en aantallen leerlingen. Tijdschr Gezondheidswet: 2009;87: 168-75.
21.
go back to reference Weterings M (red). GGD-richtlijn gezonde woningbouw. Utrecht: GGD Nederland, 2005. Weterings M (red). GGD-richtlijn gezonde woningbouw. Utrecht: GGD Nederland, 2005.
22.
go back to reference Jochems D (red). GGD-richtlijn voorlichting gezond wonen. Utrecht: GGD Nederland, 2005. Jochems D (red). GGD-richtlijn voorlichting gezond wonen. Utrecht: GGD Nederland, 2005.
23.
go back to reference Duijm F (red). GGD-richtlijn beoordeling van ventilatie en ventilatievoorzieningen. Bilthoven: RIVM, 2009 (in druk). Duijm F (red). GGD-richtlijn beoordeling van ventilatie en ventilatievoorzieningen. Bilthoven: RIVM, 2009 (in druk).
24.
go back to reference Alphen Th van, Staatsen B, Balen E van, Vros C. Bouwstenen voor gezondheid & milieubeleid; notitie met een beknopt overzicht van de belangrijkste thema’s op het terrein van Gezondheid en Milieu, ten behoeve van de eerste Nationale Aanpak Gezondheid en Milieu van het ministerie van VROM; rapport 630789001. Bilthoven: RIVM, 2007. Alphen Th van, Staatsen B, Balen E van, Vros C. Bouwstenen voor gezondheid & milieubeleid; notitie met een beknopt overzicht van de belangrijkste thema’s op het terrein van Gezondheid en Milieu, ten behoeve van de eerste Nationale Aanpak Gezondheid en Milieu van het ministerie van VROM; rapport 630789001. Bilthoven: RIVM, 2007.
25.
go back to reference Mendell MJ, Heath GA. Do indoor pollutants and thermal conditions in schools influence student performance? A critical review of the literature. Indoor Air 2005;15:27-52. Mendell MJ, Heath GA. Do indoor pollutants and thermal conditions in schools influence student performance? A critical review of the literature. Indoor Air 2005;15:27-52.
26.
go back to reference Bakó-Biró Zs, Kochhar N, Clements-Croome DJ, Awbi HB, Williams M. Ventilation rates in schools and pupil’s performance using computerised assessment tests. Copenhagen: Indoor Air 2009, proceedings 880. Bakó-Biró Zs, Kochhar N, Clements-Croome DJ, Awbi HB, Williams M. Ventilation rates in schools and pupil’s performance using computerised assessment tests. Copenhagen: Indoor Air 2009, proceedings 880.
Metagegevens
Titel
Het gezonde gebouw: een beter binnenmilieu kan veel gezondheidwinst leveren
Auteur
Frans Duijm
Publicatiedatum
01-04-2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 4/2009
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03082199

Andere artikelen Uitgave 4/2009

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 4/2009 Naar de uitgave