Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2018

06-02-2018 | Praktijkgerichte bijdrage

Het gesprek met de patiënt is essentieel voor goede farmacotherapeutische zorg

Auteurs: Lidwien C. Lemmens, Gepke O. Delwel, Renske J. Hoefman, Judith D. de Jong, Marjolein Weda

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 2/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Kwetsbare ouderen met polyfarmacie lopen een groter risico op vermijdbare medicatie-gerelateerde gezondheidsschade. Om medicatieveiligheid te verbeteren is door het zorgveld, in samenspraak met de IGZ, een aantal richtlijnen en veldnormen opgesteld met voorwaarden voor veilig voorschrijven. Volgens deze normen is het actief betrekken van patiënten door zorgverleners essentieel voor goede farmacotherapeutische zorgverlening. Uit twee onderzoeken onder patiënten blijkt echter dat er nog ruimte voor verbetering is. Patiënten kunnen naar eigen zeggen (nog) beter geïnformeerd worden over wijzigingen in hun medicatie. Ook kan duidelijker gecommuniceerd worden door de zorgverleners wie centraal aanspreekpunt is en wie eindverantwoordelijk is voor de medicatie. Patiënten zijn hiervan onvoldoende op de hoogte. Verder bestaat er onduidelijkheid over het hoe en waarom van medicatieboordelingen. Meer uitleg aan patiënten hierover is wenselijk. Daarnaast ervaren patiënten dat het bijhouden van het medicatieoverzicht en de medicatieoverdracht tussen zorgverleners beter kan. Tot slot zou een deel van de patiënten graag de gelegenheid krijgen mee te beslissen over wijzigingen in hun medicatie. Om veilig te kunnen voorschrijven is het cruciaal dat zorgverleners patiënten actief betrekken bij de farmacotherapeutische zorg en echt het gesprek met hen aangaan over de medicatie.
Literatuur
1.
go back to reference Bemt P van den, Egberts A, Leendertse A. Hospital Admissions Related to Medication (HARM). Een prospectief, multicenter onderzoek naar geneesmiddel gerelateerde ziekenhuisopnames. Eindrapport. Utrecht: Division of Pharmacoepidemiology & Pharmacotherapy, Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences; 2006. Bemt P van den, Egberts A, Leendertse A. Hospital Admissions Related to Medication (HARM). Een prospectief, multicenter onderzoek naar geneesmiddel gerelateerde ziekenhuisopnames. Eindrapport. Utrecht: Division of Pharmacoepidemiology & Pharmacotherapy, Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences; 2006.
2.
go back to reference Leendertse AJ, Egberts AC, Stoker LJ, Bemt PM van den, Group HS. Frequency of and risk factors for preventable medication-related hospital admissions in the Netherlands. Arch Intern Med. 2008;168:1890–6.PubMed Leendertse AJ, Egberts AC, Stoker LJ, Bemt PM van den, Group HS. Frequency of and risk factors for preventable medication-related hospital admissions in the Netherlands. Arch Intern Med. 2008;168:1890–6.PubMed
5.
go back to reference Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg. Utrecht: KNMG; 2010. Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg. Utrecht: KNMG; 2010.
6.
go back to reference Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Richtlijn elektronisch voorschrijven. Utrecht: KNMG; 2013. Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Richtlijn elektronisch voorschrijven. Utrecht: KNMG; 2013.
7.
go back to reference Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Multidisciplinaire richtlijn polyfarmacie bij ouderen. Utrecht: NHG; 2012. Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Multidisciplinaire richtlijn polyfarmacie bij ouderen. Utrecht: NHG; 2012.
8.
go back to reference Hoefman RJ, Verleun A, Brabers AEM, Jong JD de. Veel patiënten ontvangen informatie over medicijnen van hun zorgverlener, maar niet iedereen gebruikt deze informatie. Utrecht: NIVEL; 2016. Hoefman RJ, Verleun A, Brabers AEM, Jong JD de. Veel patiënten ontvangen informatie over medicijnen van hun zorgverlener, maar niet iedereen gebruikt deze informatie. Utrecht: NIVEL; 2016.
9.
go back to reference Lemmens LC, Weda M. Patiëntenperspectief op veilige zorg rondom medicijnen. Bilthoven: RIVM; 2016. Lemmens LC, Weda M. Patiëntenperspectief op veilige zorg rondom medicijnen. Bilthoven: RIVM; 2016.
10.
go back to reference Bosch-Lenders D, Maessen DWHA, Stoffers HEJH, Knottnerus JA, Winkens B, Akker M van den. Wat weten ouderen met polyfarmacie van hun pillen? Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D736.PubMed Bosch-Lenders D, Maessen DWHA, Stoffers HEJH, Knottnerus JA, Winkens B, Akker M van den. Wat weten ouderen met polyfarmacie van hun pillen? Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D736.PubMed
11.
go back to reference Lemmens LC, Weda M. Polyfarmacie bij kwetsbare ouderen : Risico’s rondom overgangen tussen eerste en tweedelijnszorg. Bilthoven: RIVM; 2015. Lemmens LC, Weda M. Polyfarmacie bij kwetsbare ouderen : Risico’s rondom overgangen tussen eerste en tweedelijnszorg. Bilthoven: RIVM; 2015.
Metagegevens
Titel
Het gesprek met de patiënt is essentieel voor goede farmacotherapeutische zorg
Auteurs
Lidwien C. Lemmens
Gepke O. Delwel
Renske J. Hoefman
Judith D. de Jong
Marjolein Weda
Publicatiedatum
06-02-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 2/2018
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-018-0247-7

Andere artikelen Uitgave 2/2018

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2018 Naar de uitgave

Signalementen

Signalementen