Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Veruit de meeste artsen krijgen in hun praktijk met oude patiënten te maken. Bij deze patiënten verschillen de ziektepresentatie en verschijnselen nogal eens van wat men in de studie geneeskunde over de patiënt in het algemeen heeft geleerd. Naarmate een patiënt ouder wordt, moet de arts veelal de diagnostiek en de behandeling, waaronder de farmacotherapie, aanpassen aan de met de leeftijd veranderende lichamelijke en psychische factoren.Het geriatrie formularium biedt een algemeen overzicht van de veranderingen die optreden bij het ouder worden en behandelt de problematiek van de geriatrische patiënt. Het besteedt aandacht aan de door leeftijd gewijzigde ziektepresentatie, de aanpak door de arts van lichamelijk onderzoek en aanvullende diagnostiek, waaronder met de leeftijd veranderende referentiewaarden, en ethische, sociale en juridische aspecten. Van de belangrijkste aandoeningen bij ouderen worden epidemiologie, symptomatologie, diagnostiek en behandeling beschreven.Het hoofdstuk over farmacotherapie geeft algemene richtlijnen over het voorschrijven van geneesmiddelen aan oude patiënten. De therapieschema's bieden dosisadviezen en geven aan of een dosisaanpassing zinvol is.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Algemeen Deel

Gerontologie

D. L. Knook

Geriatrie

P. A. F. Jansen, J. M. G. A. Schols

Werkwijze, anamnese en lichamelijk onderzoek bij ouderen

P. G. A. M. Froeling

Farmacotherapie bij ouderen

P. A. F. Jansen

Voeding van ouderen

J. J. van Binsbergen, J. M. G. A. Schols, C. P. G. M. de Groot

De oudere patiënt en het recht

E. J. C. de Jong

Aanvragen van curatele, bewindvoering of mentorschap

F. G. I. Jennekens

De oudere patiënt in ethisch perspectief

J. J. M. van Delden

Gezondheidsproblemen

(Neiging tot) vallen en mobiliteitsstoornissen

H. J. J. Verhaar, M. H. Emmelot-Vonk, J. C. L. Neyens

Algemene malaise en moeheid

H. G. L. M. Grundmeijer

Kortademigheid

G. J. Ligthart

Pijn

A. J. M. van Wijck

Palliatieve zorg bij ouderen

A. de Graeff, S. C. C. M. Teunissen

Angst, verdriet en eenzaamheid

M. Smalbrugge

Ziekten Bij Ouderen

Cardiovasculaire aandoeningen

R. W. M. M. Jansen

Pulmonale aandoeningen

Y. F. Heijdra, R. M. M. Geijer

Gastro-intestinale aandoeningen

E. M. H. Mathus-Vliegen

Urologische aandoeningen

P. A. F. Jansen, J. R. van der Laan, J. M. G. A. Schols, C. van de Beek, J. J. van Binsbergen, D. Bokkel ten Huinink, E. M. W. Eekhoff, Emmelot-Vonk, M. J. A. M. Franssen, P. G. A. M. Froeling, R. M. M. Geijer, A. de Graeff, R. van der Griend, C. P. G. M. de Groot, H. G. L. M. Grundmeijer, J. R. E. Haalboom, Y. F. Heijdra, F. Hendrikse, G. J. Hordijk, P. van Houten, P. A. F. Jansen, R. W. M. M. Jansen, F. G. I. Jennekens, E. J. C. de Jong, L. J. Kappelle, D. L. Knook, D. J. Lighthart, P. T. A. M. Lips, E. M. H. Mathus-Vliegen, K. Miedema, J. C. L. Neyens, M. G. M. Olde Rikkert, M. E. Ooms, S. E. J. A. de Rooij, M. Smalbrugge, S. C. Teunissen, J. C. J. M. Veraart, H. J. J. Verhaar, F. R. J. Verheij, M. E. Vierhout, C. A. B. Webers, A. J. M. van Wijck, E. Ch. Wolters

Urineweginfecties

P. van Houten

Urineretentie

P. van Houten

Blaasstenen

P. van Houten

Urine-incontinentie bij zorgbehoevende ouderen

P. van Houten, M. E. Ooms

Goedaardige prostaatvergroting

C. van de Beek

Gynaecologie van de hoogbejaarde vrouw

M. E. Vierhout

Oncologische aandoeningen

R. van der Griend, drs. H. Maas, D. Bokkel ten Huinink

Stoornissen van de calcium- en

H. J. J. Verhaar, M. H. Emmelot-Vonk

Aandoeningen van het bewegingsapparaat

M. J. A. M. Franssen

Endocrinologie

E. M. W. Eekhoff, prof.dr. P. T. A. M. Lips

Visusproblemen bij ouderen

F. Hendrikse, C. A. B. Webers

Keel-neus-oorheelkunde, veel voorkomende ‘oorklachten’

Prof.dr. G. J. Hordijk

Huidaandoeningen

J. C. J. M. Veraart

Decubitus

J. R. E. Haalboom

Parkinsonisme

E. Ch. Wolters

Cerebrovasculaire ziekten

L. J. Kappelle

Psychische aandoeningen

T. J. Heeren, F. R. J. Verhey

Dementiesyndroom

M. G. M. Olde Rikkert, F. R. J. Verhey

Het delirium

S. E. J. A. de Rooij

Nawerk

Meer informatie