Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-10-2009 | Onderzoek | Uitgave 10/2009

Huisarts en wetenschap 10/2009

Het effect van elektronische herinneringen bij de behandeling van dislipidemie

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 10/2009
Auteurs:
Miriam Sturkenboom, Mees Mosseveld, Johan van der Lei
Belangrijke opmerkingen
Erasmus MC, afdeling Medische Informatica, Dr. Molewaterplein 50, 3015 GE Rotterdam: dr. J.T. van Wyk, onderzoeker; dr. M.A.M. van Wijk, huisarts; M. Mosseveld, technisch-wetenschappelijk programmeur; dr. P.W. Moorman, universitair docent; prof.dr. J. van der Lei, hoogleraar Medische Informatica. Erasmus MC, afdeling Epidemiologie en Biostatistiek: prof.dr. M.C.J.M. Sturkenboom, hoogleraar Analyse Observationele Databases, tevens werkzaam bij afdeling Medische Informatie.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit artikel is een bewerkte vertaling van: Van Wyk JT, Van Wijk MAM, Sturkenboom MCJM, Mosseveld M, Moorman PW, Van der Lei J. Electronic alerts versus on-demand decision support to improve dyslipidemia treatment. Circulation 2008;117:371-8. Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.

Dankwoord

De auteurs bedanken prof.dr. Theo Steijnen van de afdeling Epidemiologie & Biostatistiek voor zijn hulp bij de statistische analyse ten behoeve van dit artikel.

samenvatting

Van Wyk JT, Van Wijk MAM, Sturkenboom MCJM, Mosseveld M, Moorman PW, Van der Lei J. Het effect van elektronische herinneringen bij de behandeling van dislipidemie. Huisarts Wet 2009;52(10):490-6.
Doel Sommige systemen ter ondersteuning van klinische besluitvorming (Clinical Decision Support Systems, CDSS) genereren automatisch herinneringen voor de gebruiker. Andere systemen moeten actief door de gebruiker worden opgestart. Er zijn geen gerandomiseerde onderzoeken die deze twee werkwijzen in een klinische omgeving vergelijken. We onderzochten het effect van de geautomatiseerde herinneringen en dat van niet-geautomatiseerde ondersteuning (‘op verzoek’). Dat deden we in het kader van de besluitvorming rond de screening en behandeling van dislipidemie, gebaseerd op de richtlijnen van het NHG.
Methode We deden een geclusterd gerandomiseerd onderzoek, waaraan 36 Nederlandse huisartsenpraktijken (77 artsen) met 87.886 patiënten (39.433 mannen in de leeftijd van 18 tot 70 jaar, 48.453 vrouwen in de leeftijd van 18 tot 75 jaar) deelnamen. We wezen de praktijken toe aan de herinneringgroep, de op-verzoekgroep of de controlegroep (geen interventie). We berekenden het percentage patiënten dat gescreend en behandeld werd na 12 maanden follow-up.
Resultaten In de herinneringgroep werd 65% van de patiënten die gescreend moesten worden, daadwerkelijk gescreend, in de controlegroep lag dat percentage op 25% (RR tegen controle = 1,76; 95%-BI 0,98-1,68). In de herinneringgroep werd 66% van de patiënten die behandeling nodig hadden daadwerkelijk behandeld (RR tegen controle = 1,40; 95%-BI 1,15-1,70) vergeleken met 39% van de patiënten (RR tegen controle = 1,19; 95%-BI 0,94-1,50) in de op-verzoekgroep en 36% van de patiënten in de controlegroep.
Conclusie De versie van de CDSS met de herinnering gaf een significante verbetering van de mate van screening en behandeling van dislipidemie door huisartsen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 10/2009

Huisarts en wetenschap 10/2009 Naar de uitgave