Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie 6/2016

02-11-2016 | Artikel

Het Dialoogmodel

Het cocreëren van een gedeeld verhaal

Auteurs: George Westermann, Jac Maurer

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie | Uitgave 6/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit artikel bespreken de auteurs de fase in het therapeutisch proces die de overgang vormt tussen de inventariserende (of diagnostische) fase en de behandelingsfase. Goede hulpverlening behoeft zowel een voldoende overlappende definitie over wat er allemaal speelt (diagnostiek) en nodig is (indicatie), als overeenstemming over wat er waar en door wie gedaan kan en moet worden. Belicht wordt hoe op een gerichte en hoopvolle manier tot afstemming te komen tussen hulpvrager en hulpverlener. In een korte historische schets krijgt het begrip gedeelde besluitvorming nadere betekenis. Vervolgens worden de rollen en posities van de hulpverlener in deze fase besproken. Het Dialoogmodel wordt voorgesteld als hulpmiddel voor zowel hulpvrager als hulpverlener om op een doelgerichte manier in samenspel tot afstemming te komen over wat speelt en wat gedaan kan worden. Dit leidt tot een gevisualiseerd gedeeld verhaal dat overzicht, inzicht en uitzicht biedt. Dit genereert houvast en hoop, en verbindt niet alleen de diagnostische en behandelingsfase, maar heeft ook een verbindende waarde voor alle betrokkenen in de vorm van een gedeeld startpunt.
Literatuur
go back to reference Baars, J., & Meekeren, E. van (red.). (2013). Een psychische stoornis heb je niet alleen. Praten met families en naastbetrokkenen. Amsterdam: Boom. Baars, J., & Meekeren, E. van (red.). (2013). Een psychische stoornis heb je niet alleen. Praten met families en naastbetrokkenen. Amsterdam: Boom.
go back to reference Bak, M., Domen, P., & Os, J. van (red.) (in druk). Psychiatrie: de essentie. Leusden: Diagnosis. Bak, M., Domen, P., & Os, J. van (red.) (in druk). Psychiatrie: de essentie. Leusden: Diagnosis.
go back to reference Balint, M. (1957). The doctor, the patient, and his illness. Londen: Travistock. Balint, M. (1957). The doctor, the patient, and his illness. Londen: Travistock.
go back to reference Delespaul, P., Milo, M., Schalken, F., Boevink, W., & Os, J. van (2016). Goede GGZ! Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie. Leusden: Diagnosis. Delespaul, P., Milo, M., Schalken, F., Boevink, W., & Os, J. van (2016). Goede GGZ! Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie. Leusden: Diagnosis.
go back to reference Engel, G. (1960). A unified concept of health and disease. Perspectives in Biology and Medicine, 3, 459–485.CrossRefPubMed Engel, G. (1960). A unified concept of health and disease. Perspectives in Biology and Medicine, 3, 459–485.CrossRefPubMed
go back to reference Hafkenscheid, A. (2014). De therapeutische relatie. Utrecht: de Tijdstroom. Hafkenscheid, A. (2014). De therapeutische relatie. Utrecht: de Tijdstroom.
go back to reference Hamann, J., Kruse, J., Schmitz, F., Kissling, W., & Pajonk, F.-G. (2010). Patient participation in antipsychotic drug choice. Psychiatry Research, 178, 63–67.CrossRefPubMed Hamann, J., Kruse, J., Schmitz, F., Kissling, W., & Pajonk, F.-G. (2010). Patient participation in antipsychotic drug choice. Psychiatry Research, 178, 63–67.CrossRefPubMed
go back to reference Helmus, K., Bezemer, M., & Slooff, C. (2011). Shared decision making binnen de zorg voor mensen met psychose. Psychopraktijk, 3, 30–34.CrossRef Helmus, K., Bezemer, M., & Slooff, C. (2011). Shared decision making binnen de zorg voor mensen met psychose. Psychopraktijk, 3, 30–34.CrossRef
go back to reference Jonghe, F. de, Rijnierse, P., & Janssen, R. (1988). Uitzicht op inzicht, III. Tijdschrift voor Psychotherapie, 14, 91–99. Jonghe, F. de, Rijnierse, P., & Janssen, R. (1988). Uitzicht op inzicht, III. Tijdschrift voor Psychotherapie, 14, 91–99.
go back to reference Korrelboom, K., & Broeke, E. ten (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Coutinho. Korrelboom, K., & Broeke, E. ten (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Coutinho.
go back to reference Waardt, & Waardt, M. (1986). Krankzinnigenwet (16th. ed.). Zwolle: Tjeenk Willink. Waardt, & Waardt, M. (1986). Krankzinnigenwet (16th. ed.). Zwolle: Tjeenk Willink.
go back to reference Maurer, J. (1988). Intersysteemkenmerken als leidraad voor therapiekeuze. Een aanzet tot ordeningsmodel voor systeembenaderingswijzen. Tijdschrift voor Psychotherapie, 24, 91–104. Maurer, J. (1988). Intersysteemkenmerken als leidraad voor therapiekeuze. Een aanzet tot ordeningsmodel voor systeembenaderingswijzen. Tijdschrift voor Psychotherapie, 24, 91–104.
go back to reference Maurer, J., & Westermann, G. (2007). Beter communiceren in de hulpverlening. Het Dialoogmodel als leidraad. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRef Maurer, J., & Westermann, G. (2007). Beter communiceren in de hulpverlening. Het Dialoogmodel als leidraad. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRef
go back to reference Meekeren, E. van, & Baars, J. (red.). (2015). De ziel van het vak. Over contact als kernwaarde van therapie. Amsterdam: Boom. Meekeren, E. van, & Baars, J. (red.). (2015). De ziel van het vak. Over contact als kernwaarde van therapie. Amsterdam: Boom.
go back to reference Milders, F., & Thunnissen, M. (2015). Psychotherapeutische psychiatrie. Menselijke maat in praktijk en wetenschap. Utrecht: de Tijdstroom. Milders, F., & Thunnissen, M. (2015). Psychotherapeutische psychiatrie. Menselijke maat in praktijk en wetenschap. Utrecht: de Tijdstroom.
go back to reference Norcross, J. C. (2011). Psychotherapy relations that work. Oxford: University Press.CrossRef Norcross, J. C. (2011). Psychotherapy relations that work. Oxford: University Press.CrossRef
go back to reference Nys, T. R. V. (2005). Paternalisme en autonomie in de geestelijke gezondheidszorg. Tijdschrift voor Psychiatrie, 47, 519–528. Nys, T. R. V. (2005). Paternalisme en autonomie in de geestelijke gezondheidszorg. Tijdschrift voor Psychiatrie, 47, 519–528.
go back to reference Oenen, F. van, Deursen, S. van, & Cornelis, J. (2014). De rol van de psychiater; medisch, contextueel en persoonsgericht denken en handelen in de psychiatrie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 56, 728–736.PubMed Oenen, F. van, Deursen, S. van, & Cornelis, J. (2014). De rol van de psychiater; medisch, contextueel en persoonsgericht denken en handelen in de psychiatrie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 56, 728–736.PubMed
go back to reference Olthof, J. (2012). Handboek narratieve psychotherapie voor kinderen, volwassenen en families: theorie en praktijk. Utrecht: de Tijdstroom. Olthof, J. (2012). Handboek narratieve psychotherapie voor kinderen, volwassenen en families: theorie en praktijk. Utrecht: de Tijdstroom.
go back to reference Os, J. van (2014). De DSM-5 voorbij! Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGZ. Leusden: Diagnosis. Os, J. van (2014). De DSM-5 voorbij! Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGZ. Leusden: Diagnosis.
go back to reference Pameijer, N., & Draaisma, N. (2011). Handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdzorg. Leuven/Den Haag: Acco. Pameijer, N., & Draaisma, N. (2011). Handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdzorg. Leuven/Den Haag: Acco.
go back to reference Parsons, T. (1951). The social system. Glencoe: Free Press. Parsons, T. (1951). The social system. Glencoe: Free Press.
go back to reference Raad voor de Volksgezondheid (2013). De participerende patiënt. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid. Raad voor de Volksgezondheid (2013). De participerende patiënt. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid.
go back to reference Rijksoverheid (1994). Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen. Burgerlijk wetboek. Den Haag: Sdu Uitgevers. Rijksoverheid (1994). Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen. Burgerlijk wetboek. Den Haag: Sdu Uitgevers.
go back to reference Rijksoverheid (1995). Wet op de geneeskundige behandlingsovereenkomst. Burgerlijk wetboek. Den Haag: Sdu. Rijksoverheid (1995). Wet op de geneeskundige behandlingsovereenkomst. Burgerlijk wetboek. Den Haag: Sdu.
go back to reference Rood, Y. van, Ravesteijn, H. van, Roos, C. de, Spinhoven, P., & Speckens, A. (2011). Protocol voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde klachten. In G. Keijsers, A. van Minnen & K. Hoogduin (red.), Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten band 2 Amsterdam: Boom. Rood, Y. van, Ravesteijn, H. van, Roos, C. de, Spinhoven, P., & Speckens, A. (2011). Protocol voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde klachten. In G. Keijsers, A. van Minnen & K. Hoogduin (red.), Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten band 2 Amsterdam: Boom.
go back to reference Saeger, H. de, Kamphuis, J. H., Finn, S. E., Smith, J. D., Verheul, R., Busschbach, J. J. van, Feenstra, D. J., & Horn, E. K. (2014). Therapeutic assessment promotes treatment readiness but does not affect symptom change in patients with personality disorders: findings from a randomized clinical trial. Psychological Assessment, 26, doi:10.1037/a0035667.PubMed Saeger, H. de, Kamphuis, J. H., Finn, S. E., Smith, J. D., Verheul, R., Busschbach, J. J. van, Feenstra, D. J., & Horn, E. K. (2014). Therapeutic assessment promotes treatment readiness but does not affect symptom change in patients with personality disorders: findings from a randomized clinical trial. Psychological Assessment, 26, doi:10.​1037/​a0035667.PubMed
go back to reference Staveren, R. van (2011). Gezamenlijk besluitvorming in de praktijk. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 155, 1–5. Staveren, R. van (2011). Gezamenlijk besluitvorming in de praktijk. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 155, 1–5.
go back to reference Stiggelbout, A. M., Weijden, T. van der, Wit, M. P. T. de, Frosch, D., Légaré, F., Montori, V. M., et al. (2012). Shared decision making: really putting patients at the centre of healthcare. British Medical Journal, 344, 256.CrossRef Stiggelbout, A. M., Weijden, T. van der, Wit, M. P. T. de, Frosch, D., Légaré, F., Montori, V. M., et al. (2012). Shared decision making: really putting patients at the centre of healthcare. British Medical Journal, 344, 256.CrossRef
go back to reference Verheij, F., Westermann, G., & Maurer, J. (2014). Adviseren over en plannen van jeugdhulp. Amsterdam: SWP. Verheij, F., Westermann, G., & Maurer, J. (2014). Adviseren over en plannen van jeugdhulp. Amsterdam: SWP.
go back to reference Westermann, G. (2011). Ouders adviseren in de jeugd-GGZ. Het ontwerp van een gestructureerd adviesgesprek. Maastricht: Datawyse/Universitaire Pers. Westermann, G. (2011). Ouders adviseren in de jeugd-GGZ. Het ontwerp van een gestructureerd adviesgesprek. Maastricht: Datawyse/Universitaire Pers.
go back to reference Westermann G. & Maurer J. (2010). Bewezen effectieve therapie: en toch werkt het vaak niet! Tijd voor dialoog en visualisatie. Kind en Adolescent Praktijk, 9, 100-106. Westermann G. & Maurer J. (2010). Bewezen effectieve therapie: en toch werkt het vaak niet! Tijd voor dialoog en visualisatie. Kind en Adolescent Praktijk, 9, 100-106.
go back to reference Westermann, G., & Maurer, J. (2015). Gedeelde besluitvorming in de GGZ: het adviesgesprek in de jeugd-GGZ als voorbeeld. Tijdschrift voor Psychiatrie, 57, 352–360.PubMed Westermann, G., & Maurer, J. (2015). Gedeelde besluitvorming in de GGZ: het adviesgesprek in de jeugd-GGZ als voorbeeld. Tijdschrift voor Psychiatrie, 57, 352–360.PubMed
go back to reference Westermann, G., Verheij, F., Winkens, B., Verhulst, F., & Oort, F. van (2013). Structured shared decision-making using dialogue and visualization: a randomized controlled trial. Patient Education Counseling, 90, 74–81.CrossRefPubMed Westermann, G., Verheij, F., Winkens, B., Verhulst, F., & Oort, F. van (2013). Structured shared decision-making using dialogue and visualization: a randomized controlled trial. Patient Education Counseling, 90, 74–81.CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
Het Dialoogmodel
Het cocreëren van een gedeeld verhaal
Auteurs
George Westermann
Jac Maurer
Publicatiedatum
02-11-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Psychotherapie / Uitgave 6/2016
Print ISSN: 0165-1188
Elektronisch ISSN: 1876-5637
DOI
https://doi.org/10.1007/s12485-016-0158-4

Andere artikelen Uitgave 6/2016

Tijdschrift voor Psychotherapie 6/2016 Naar de uitgave

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

EditorialNotes

Inleiding