Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-01-2016 | Onderzoek | Uitgave 1/2016

Huisarts en wetenschap 1/2016

Het diabeteskwaliteitsbeleid in zorggroepen

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 1/2016
Auteurs:
Dr. Marjo Campmans-Kuijpers, Caroline Baan, dr. Lidwien Lemmens, Maarten Klomp, Arnold Romeijnders, Prof. Guy Rutten
Belangrijke opmerkingen
UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Heidelberglaan 100, 3508 GA Utrecht: dr. M.J.E. Campmans-Kuijpers, klinisch epidemioloog; prof.dr. G.E.H.M. Rutten, huisarts. RIVM, Centrum voor Preventie en Zorgonderzoek, Bilthoven: prof.dr. C.A. Baan, onderzoeker; dr. L.C. Lemmens, onderzoeker. DOH-zorggroep, Eindhoven: M.L.H. Klomp, huisarts. Huisartspraktijk Steensel: A.C.M. Romeijnders, huisarts • Correspondentie: m.j.e.campmans-kuijpers@umcutrecht.nl • Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit artikel is een bewerking van: Campmans-Kuijpers MJ, Baan CA, Lemmens LC, Klomp ML, Romeijnders AC, Rutten GE. Association between quality management and performance indicators in Dutch diabetes care groups: a cross-sectional study. BMJ Open 2015;5:e007456. Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.

Samenvatting

Campmans-Kuijpers MJ, Baan CA, Lemmens LC, Klomp ML, Romeijnders AC, Rutten GE. Het diabeteskwaliteitsbeleid in zorggroepen. Huisarts Wet 2016;59(1):10-13.

Achtergrond

Om de ketenzorg voor diabetespatiënten te verbeteren, zijn in 2007 zorggroepen geïntroduceerd – er zijn er momenteel ongeveer honderd. Na 2007 is de kwaliteit van de diabeteszorg in Nederland inderdaad toegenomen. Wij onderzochten in hoeverre het kwaliteitsbeleid van de zorggroepen samenhangt met die verbetering, zoals die tot uiting komt in de proces- en uitkomstindicatoren van de deelnemende praktijken.

Methode

In een cross-sectioneel onderzoek combineerden wij een vragenlijstonderzoek naar het kwaliteitsbeleid van 60 zorggroepen met centraal verzamelde prestatie-indicatoren van 66 zorggroepen over het jaar 2011. Van de 23 zorggroepen die in beide datasets voorkwamen, konden we het veronderstelde verband tussen kwaliteitsbeleid en prestatie-indicatoren (HbA1c, bloeddruk en lipidenspectrum) analyseren.

Resultaten

Wij vonden geen significante samenhang tussen het kwaliteitsbeleid van de zorggroepen en de prestatie-indicatoren; alleen het domein ‘managementstrategieën’ bleek positief geassocieerd met de geaggregeerde HbA1c-concentratie. De geanalyseerde zorggroepen zijn niet geheel representatief: op kwaliteitsbeleid scoorden ze significant beter dan de overige zorggroepen in het vragenlijstonderzoek; op prestatie-indicatoren weken zij niet af van het gemiddelde.

Conclusie

Gegeven de beperkingen van dit eerste verkennende onderzoek (gering aantal indicatoren gemeten; slechts een kwart van de zorggroepen geanalyseerd; grote variatie binnen zorggroepen) zijn conclusies op dit moment voorbarig. Of, en zo ja hoe, het kwaliteitsbeleid van zorggroepen bijdraagt aan betere diabeteszorg verdient nader onderzoek.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

DocsOnline – Vakinformatie voor huisartsen

Met DocsOnline blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in uw vak en bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot zo'n 30 boeken huisartsgeneeskunde en 3 vaktijdschriften. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 1/2016

Huisarts en wetenschap 1/2016 Naar de uitgave

Boekbespreking

Tegen de stroom in