Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Huisarts en wetenschap 1/2016

01-01-2016 | Onderzoek

Het diabeteskwaliteitsbeleid in zorggroepen

Auteurs: Dr. Marjo Campmans-Kuijpers, Caroline Baan, dr. Lidwien Lemmens, Maarten Klomp, Arnold Romeijnders, Prof. Guy Rutten

Gepubliceerd in: Huisarts en wetenschap | Uitgave 1/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Campmans-Kuijpers MJ, Baan CA, Lemmens LC, Klomp ML, Romeijnders AC, Rutten GE. Het diabeteskwaliteitsbeleid in zorggroepen. Huisarts Wet 2016;59(1):10-13.

Achtergrond

Om de ketenzorg voor diabetespatiënten te verbeteren, zijn in 2007 zorggroepen geïntroduceerd – er zijn er momenteel ongeveer honderd. Na 2007 is de kwaliteit van de diabeteszorg in Nederland inderdaad toegenomen. Wij onderzochten in hoeverre het kwaliteitsbeleid van de zorggroepen samenhangt met die verbetering, zoals die tot uiting komt in de proces- en uitkomstindicatoren van de deelnemende praktijken.

Methode

In een cross-sectioneel onderzoek combineerden wij een vragenlijstonderzoek naar het kwaliteitsbeleid van 60 zorggroepen met centraal verzamelde prestatie-indicatoren van 66 zorggroepen over het jaar 2011. Van de 23 zorggroepen die in beide datasets voorkwamen, konden we het veronderstelde verband tussen kwaliteitsbeleid en prestatie-indicatoren (HbA1c, bloeddruk en lipidenspectrum) analyseren.

Resultaten

Wij vonden geen significante samenhang tussen het kwaliteitsbeleid van de zorggroepen en de prestatie-indicatoren; alleen het domein ‘managementstrategieën’ bleek positief geassocieerd met de geaggregeerde HbA1c-concentratie. De geanalyseerde zorggroepen zijn niet geheel representatief: op kwaliteitsbeleid scoorden ze significant beter dan de overige zorggroepen in het vragenlijstonderzoek; op prestatie-indicatoren weken zij niet af van het gemiddelde.

Conclusie

Gegeven de beperkingen van dit eerste verkennende onderzoek (gering aantal indicatoren gemeten; slechts een kwart van de zorggroepen geanalyseerd; grote variatie binnen zorggroepen) zijn conclusies op dit moment voorbarig. Of, en zo ja hoe, het kwaliteitsbeleid van zorggroepen bijdraagt aan betere diabeteszorg verdient nader onderzoek.
Literatuur
1.
go back to reference Struijs JN, Baan CA. Integrating care through bundled payments: lessons from The Netherlands. N Engl J Med 2011;364:990-1.PubMedCrossRef Struijs JN, Baan CA. Integrating care through bundled payments: lessons from The Netherlands. N Engl J Med 2011;364:990-1.PubMedCrossRef
2.
go back to reference Struijs JN, Mohnen SM, Molema CCM, De Jong-van Til JT, Baan CA. Effect van integrale bekostiging op curatieve zorgkosten: Een analyse voor diabeteszorg en vasculair risicomanagement op basis van registratiebestanden Vektis, 2007-2010. Bilthoven: RIVM, 2012. Struijs JN, Mohnen SM, Molema CCM, De Jong-van Til JT, Baan CA. Effect van integrale bekostiging op curatieve zorgkosten: Een analyse voor diabeteszorg en vasculair risicomanagement op basis van registratiebestanden Vektis, 2007-2010. Bilthoven: RIVM, 2012.
3.
go back to reference Klomp MLH, Romeijnders ACM, Habets PCM, Roosenboom M, Vogelzang F, Bilo HJG, et al. Transparante ketenzorg diabetes mellitus en COPD: Rapportage zorggroepen 2011. Utrecht: InEen, 2013. Klomp MLH, Romeijnders ACM, Habets PCM, Roosenboom M, Vogelzang F, Bilo HJG, et al. Transparante ketenzorg diabetes mellitus en COPD: Rapportage zorggroepen 2011. Utrecht: InEen, 2013.
4.
go back to reference Klomp MLH, Romeijnders ACM, De Braal E, Vogelzang F, Bilo HJG, Meulepas MA. Transparante ketenzorg diabetes mellitus, COPD en VRM: Rapportage zorggroepen over 2013. Utrecht: InEen, 2014. Klomp MLH, Romeijnders ACM, De Braal E, Vogelzang F, Bilo HJG, Meulepas MA. Transparante ketenzorg diabetes mellitus, COPD en VRM: Rapportage zorggroepen over 2013. Utrecht: InEen, 2014.
5.
go back to reference Cebolla Garrofé B, Bjönberg A, Yung Phang A. Euro diabetes index 2014. Stockholm: Health Consumer Powerhouse, 2014. Cebolla Garrofé B, Bjönberg A, Yung Phang A. Euro diabetes index 2014. Stockholm: Health Consumer Powerhouse, 2014.
6.
go back to reference De Jong-van Til JT, Lemmens LC, Baan CA, Struijs JN. De organisatie van zorggroepen anno 2011: Huidige stand van zaken en ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Bilthoven: RIVM, 2012. De Jong-van Til JT, Lemmens LC, Baan CA, Struijs JN. De organisatie van zorggroepen anno 2011: Huidige stand van zaken en ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Bilthoven: RIVM, 2012.
7.
go back to reference Campmans-Kuijpers MJ, Lemmens LC, Baan CA, Gorter KJ, Groothuis J, Van Vuure KH, et al. Defining and improving quality management in Dutch diabetes care groups and outpatient clinics: design of the study. BMC Health Serv Res 2013;13:12-9.CrossRef Campmans-Kuijpers MJ, Lemmens LC, Baan CA, Gorter KJ, Groothuis J, Van Vuure KH, et al. Defining and improving quality management in Dutch diabetes care groups and outpatient clinics: design of the study. BMC Health Serv Res 2013;13:12-9.CrossRef
8.
go back to reference Campmans-Kuijpers MJ, Baan CA, Lemmens LC, Rutten GE. Diabetes quality management in Dutch care groups and outpatient clinics: a cross-sectional study. BMC Res Notes 2014;7:49-7.CrossRef Campmans-Kuijpers MJ, Baan CA, Lemmens LC, Rutten GE. Diabetes quality management in Dutch care groups and outpatient clinics: a cross-sectional study. BMC Res Notes 2014;7:49-7.CrossRef
9.
go back to reference Streiner DL, Norman GR. Health measurement scales: A practical guide to their development and use. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2008.CrossRef Streiner DL, Norman GR. Health measurement scales: A practical guide to their development and use. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2008.CrossRef
11.
go back to reference Sidorenkov G, Haaijer-Ruskamp FM, De Zeeuw D, Bilo HJ, Denig P. Review: relation between quality-of-care indicators for diabetes and patient outcomes: a systematic literature review. Med Care Res Rev 2011;68:263-89.PubMedCrossRef Sidorenkov G, Haaijer-Ruskamp FM, De Zeeuw D, Bilo HJ, Denig P. Review: relation between quality-of-care indicators for diabetes and patient outcomes: a systematic literature review. Med Care Res Rev 2011;68:263-89.PubMedCrossRef
12.
go back to reference Campmans-Kuijpers MJ, Baan CA, Lemmens LC, Rutten GE. Change in quality management in diabetes care groups and outpatient clinics after feedback and tailored support. Diabetes Care 2015;38:285-92.PubMedCrossRef Campmans-Kuijpers MJ, Baan CA, Lemmens LC, Rutten GE. Change in quality management in diabetes care groups and outpatient clinics after feedback and tailored support. Diabetes Care 2015;38:285-92.PubMedCrossRef
13.
go back to reference Struijs JN, De Jong-van Til JT, Lemmens LC, Drewes HW, De Bruin SR, Baan CA. Drie jaar integrale bekostiging van diabeteszorg. Effecten op zorgproces en kwaliteit van zorg. Bilthoven: RIVM, 2012. Struijs JN, De Jong-van Til JT, Lemmens LC, Drewes HW, De Bruin SR, Baan CA. Drie jaar integrale bekostiging van diabeteszorg. Effecten op zorgproces en kwaliteit van zorg. Bilthoven: RIVM, 2012.
14.
go back to reference Stone MA, Charpentier G, Doggen K, Kuss O, Lindblad U, Kellner C, et al. Quality of care of people with type 2 diabetes in eight European countries: Findings from the Guideline Adherence to Enhance Care (GUIDANCE) study. Diabetes Care 2013;36:2628-38.PubMedPubMedCentralCrossRef Stone MA, Charpentier G, Doggen K, Kuss O, Lindblad U, Kellner C, et al. Quality of care of people with type 2 diabetes in eight European countries: Findings from the Guideline Adherence to Enhance Care (GUIDANCE) study. Diabetes Care 2013;36:2628-38.PubMedPubMedCentralCrossRef
Metagegevens
Titel
Het diabeteskwaliteitsbeleid in zorggroepen
Auteurs
Dr. Marjo Campmans-Kuijpers
Caroline Baan
dr. Lidwien Lemmens
Maarten Klomp
Arnold Romeijnders
Prof. Guy Rutten
Publicatiedatum
01-01-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Huisarts en wetenschap / Uitgave 1/2016
Print ISSN: 0018-7070
Elektronisch ISSN: 1876-5912
DOI
https://doi.org/10.1007/s12445-016-0010-7

Andere artikelen Uitgave 1/2016

Huisarts en wetenschap 1/2016 Naar de uitgave