Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Kind en adolescent 1/2012

01-02-2012 | Artikelen

Het belang van vroegtijdig ingrijpen bij jeugdcriminaliteit

Onderzoek naar de samenhang tussen risicofactoren en recidive op verschillende leeftijden

Auteurs: Dr. Claudia E. van der Put, Prof. dr. Maja Deković, Prof. dr. Geert Jan J. M. Stams, Dr. Machteld Hoeve, Prof. dr. Peter H. van der Laan

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/2012

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

samenvatting

In dit onderzoek is het (relatieve) belang van dynamische risicofactoren voor recidive op verschillende leeftijden tijdens de adolescentie onderzocht. Secundaire analyses zijn uitgevoerd op de gegevens van 1.396 Nederlandse en 13.613 Amerikaanse jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Bij deze jongeren werd de Washington State Juvenile Court Assessment ingevuld, waarmee risicofactoren uit verschillende domeinen zijn gemeten. De resultaten laten zien dat de impact van vrijwel alle risicofactoren op recidive sterk afneemt naarmate de leeftijd toeneemt. Zowel bij de Nederlandse als bij de Amerikaanse jongeren heeft op 12-jarige leeftijd het domein gezin de grootste impact, op 13-jarige leeftijd het domein vrienden en vanaf 14-jarige leeftijd de domeinen vrienden en school. De implicaties van deze resultaten voor de bestrijding van jeugdcriminaliteit worden bediscussieerd.
Literatuur
go back to reference Andrews, D. A. (1995). The psychology of criminal conduct and effective treatment. In J. McGuire (Ed.), What works: Reducing reoffending – guidelines from research and practice. Chichester, England: Wiley. Andrews, D. A. (1995). The psychology of criminal conduct and effective treatment. In J. McGuire (Ed.), What works: Reducing reoffending – guidelines from research and practice. Chichester, England: Wiley.
go back to reference Andrews, D. A., & Bonta, J. (2003). The psychology of criminal conduct (3rd ed.). Cincinnati, oh: Anderson. Andrews, D. A., & Bonta, J. (2003). The psychology of criminal conduct (3rd ed.). Cincinnati, oh: Anderson.
go back to reference Andrews, D. A., & Bonta, J. (2010). Rehabilitating criminal justice policy and practice. Psychology, Public Policy, and Law, 16, 39-55. CrossRef Andrews, D. A., & Bonta, J. (2010). Rehabilitating criminal justice policy and practice. Psychology, Public Policy, and Law, 16, 39-55. CrossRef
go back to reference Andrews, D. A., Bonta, J., & Hoge, R. (1990). Classification for effective rehabilitation: Rediscovering psychology . Criminal Justice and Behavior, 17, 19-51. CrossRef Andrews, D. A., Bonta, J., & Hoge, R. (1990). Classification for effective rehabilitation: Rediscovering psychology . Criminal Justice and Behavior, 17, 19-51. CrossRef
go back to reference Andrews, D. A., & Dowden, C. (1999). A meta-analytic investigation into effective correctional intervention for female offenders. Forum on Corrections Research, 11, 18-21. Andrews, D. A., & Dowden, C. (1999). A meta-analytic investigation into effective correctional intervention for female offenders. Forum on Corrections Research, 11, 18-21.
go back to reference Barnoski, R. (2004a). Assessing risk for re-offence: Validating the Washington state juvenile court assessment. Olympia: Washington State Institute for Public Policy. Barnoski, R. (2004a). Assessing risk for re-offence: Validating the Washington state juvenile court assessment. Olympia: Washington State Institute for Public Policy.
go back to reference Barnoski, R. (2004b). Assessing risk for re-offense: Validating the Washington state juvenile court assessment. Olympia, wa: Washington State Institute for Public Policy. Barnoski, R. (2004b). Assessing risk for re-offense: Validating the Washington state juvenile court assessment. Olympia, wa: Washington State Institute for Public Policy.
go back to reference Cole, M., Cole, S. R., & Lightfoot, C. (2005). Development of children. Worth Publishers Inc. Cole, M., Cole, S. R., & Lightfoot, C. (2005). Development of children. Worth Publishers Inc.
go back to reference Deković, M., & Prinzie, P. (2008). De rol van het gezin in de ontwikkeling van antisociaal gedrag. In I. Weijers & C. Eliaerts (Eds.), Jeugdcriminologie. Achtergronden van Jeugdcriminaliteit(pp. 143-161). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. Deković, M., & Prinzie, P. (2008). De rol van het gezin in de ontwikkeling van antisociaal gedrag. In I. Weijers & C. Eliaerts (Eds.), Jeugdcriminologie. Achtergronden van Jeugdcriminaliteit(pp. 143-161). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
go back to reference De Swart, J. J. W., Van den Broek, H., Stams, G. J. J. M., Asscher, J. J., Van der Laan, P. H., Holsbrink - Engels, G. A, & Van der Helm, G. H. P. (2011). The effectiveness of institutional youth care over the past three decades: A Meta-analysis. Manuscript submitted for publication. De Swart, J. J. W., Van den Broek, H., Stams, G. J. J. M., Asscher, J. J., Van der Laan, P. H., Holsbrink - Engels, G. A, & Van der Helm, G. H. P. (2011). The effectiveness of institutional youth care over the past three decades: A Meta-analysis. Manuscript submitted for publication.
go back to reference Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling: Taskforce Jeugd & Veiligheid (2009). Veiligheid begint vroeg: De Amsterdamse aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast 2010-2011. Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling: Taskforce Jeugd & Veiligheid (2009). Veiligheid begint vroeg: De Amsterdamse aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast 2010-2011.
go back to reference Farmer, E. M. Z., Compton, S. M., Burns, B. J. & Robertson, E. (2002). Review of the evidence base for treatment of childhood psychotherapy: Externalizing disorders. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70, 1267-1302. PubMedCrossRef Farmer, E. M. Z., Compton, S. M., Burns, B. J. & Robertson, E. (2002). Review of the evidence base for treatment of childhood psychotherapy: Externalizing disorders. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70, 1267-1302. PubMedCrossRef
go back to reference Farrington, D. P. (1986). Age and crime. In M. Tonry & N. Morris (Eds.), Crime and justice(pp. 29-90). Chicago, il: University of Chicago Press. Farrington, D. P. (1986). Age and crime. In M. Tonry & N. Morris (Eds.), Crime and justice(pp. 29-90). Chicago, il: University of Chicago Press.
go back to reference Farrington, D. P. (2003). Developmental and life-course criminology: key theoretical and empirical issues. Criminology, 41, 221-256. CrossRef Farrington, D. P. (2003). Developmental and life-course criminology: key theoretical and empirical issues. Criminology, 41, 221-256. CrossRef
go back to reference Farrington, D. P., & Loeber, R. (1999). Transatlantic replicability of risk factors in the development of delinquency. In P. Cohen, C. Slomkowski, & L. N. Robins (Eds.), Historical and geographical influences on psychopathology(pp. 299-329). Mahwah, nj: Lawrence Erlbaum. Farrington, D. P., & Loeber, R. (1999). Transatlantic replicability of risk factors in the development of delinquency. In P. Cohen, C. Slomkowski, & L. N. Robins (Eds.), Historical and geographical influences on psychopathology(pp. 299-329). Mahwah, nj: Lawrence Erlbaum.
go back to reference Holmbeck, G. N., Greenley, R. N., & Franks, E. A. (2003). Developmental issues and considerations in research and practice. In A. E. Kazdin & J. R. Weisz (Eds.), Evidence-based psychotherapies for children and adolescents (pp. 21-41). New York: The Guilford Press. Holmbeck, G. N., Greenley, R. N., & Franks, E. A. (2003). Developmental issues and considerations in research and practice. In A. E. Kazdin & J. R. Weisz (Eds.), Evidence-based psychotherapies for children and adolescents (pp. 21-41). New York: The Guilford Press.
go back to reference Howell, J. C. (2003). Diffusing research into practice using the comprehensive strategy for serious,violent, and chronic juvenile offenders. Youth Violence and Juvenile Justice, 1, 219-245. CrossRef Howell, J. C. (2003). Diffusing research into practice using the comprehensive strategy for serious,violent, and chronic juvenile offenders. Youth Violence and Juvenile Justice, 1, 219-245. CrossRef
go back to reference Laub, J. J., & Sampson, R. J. (2003). Shared beginnings, divergent lives: Delinquent boys up to age 70. Cambridge, ma: Harvard University Press. Laub, J. J., & Sampson, R. J. (2003). Shared beginnings, divergent lives: Delinquent boys up to age 70. Cambridge, ma: Harvard University Press.
go back to reference Lipton, D. S., Pearson, F.S., Cleland, C. M., & Yee, D (2002). The effectiveness of cognitive-behavioural treatment: meta-analytic outcomes from the cdate project. In J. McGuire (Ed.), Offender rehabilitation and treatment / effective programmes and policies to reduce re-offending (pp. 79-112). Chichester, Wiley. Lipton, D. S., Pearson, F.S., Cleland, C. M., & Yee, D (2002). The effectiveness of cognitive-behavioural treatment: meta-analytic outcomes from the cdate project. In J. McGuire (Ed.), Offender rehabilitation and treatment / effective programmes and policies to reduce re-offending (pp. 79-112). Chichester, Wiley.
go back to reference Loeber, R., Farrington, D. P., Stouthamer-Loeber, M. & White, H. R. (2008a). Violence and Serious Theft: Development and Prediction from Childhood to Adulthood. New York: Routledge. Loeber, R., Farrington, D. P., Stouthamer-Loeber, M. & White, H. R. (2008a). Violence and Serious Theft: Development and Prediction from Childhood to Adulthood. New York: Routledge.
go back to reference Loeber, R., Slot, W., & Stouthamer-Loeber, M. (2008b). A cumulative developmental model of risk and promotive factors. In R. Loeber, H. M. Koot, N. W. Slot, P. H. van der Laan & M. Hoeve (Eds.), Tomorrow’s criminals: The development of child delinquency and effective interventions(pp. 133-161). Hampshire: Ashgate Publishing Ltd. Loeber, R., Slot, W., & Stouthamer-Loeber, M. (2008b). A cumulative developmental model of risk and promotive factors. In R. Loeber, H. M. Koot, N. W. Slot, P. H. van der Laan & M. Hoeve (Eds.), Tomorrow’s criminals: The development of child delinquency and effective interventions(pp. 133-161). Hampshire: Ashgate Publishing Ltd.
go back to reference Lowenkamp, C. T., & Latessa, E. J. (2005). Increasing the effectiveness of correctional programming through the risk principle: Identifying offenders for residential placement. Criminology and Public Policy, 4, 501-528. Lowenkamp, C. T., & Latessa, E. J. (2005). Increasing the effectiveness of correctional programming through the risk principle: Identifying offenders for residential placement. Criminology and Public Policy, 4, 501-528.
go back to reference Moffitt, T. E. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: a developmental taxonomy. Psychological Review, 100, 674-701. PubMedCrossRef Moffitt, T. E. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: a developmental taxonomy. Psychological Review, 100, 674-701. PubMedCrossRef
go back to reference Nauta, O., Abraham, M., & Sikkema, C. (2008). Recidivemeting trajecten aanpak en preventie jeugdcriminaliteit: Een recidivemeting onder trajectdeelnemers van zes Amsterdamse jeugdinterventies en de Jeugdreclassering. dsp-groep. Nauta, O., Abraham, M., & Sikkema, C. (2008). Recidivemeting trajecten aanpak en preventie jeugdcriminaliteit: Een recidivemeting onder trajectdeelnemers van zes Amsterdamse jeugdinterventies en de Jeugdreclassering. dsp-groep.
go back to reference Orbis partners inc. (2007). Long-term validation of the Youth Assessment and Screening Instrument ( yasi) in New York State juvenile probation. Orbis partners inc. (2007). Long-term validation of the Youth Assessment and Screening Instrument ( yasi) in New York State juvenile probation.
go back to reference Oudshoorn, D. N., Brans, H. C. M., Duyx, J. H. M., & Eussen M. L. J. M. (2002). Kinder- en Adolescentenpsychiatrie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Oudshoorn, D. N., Brans, H. C. M., Duyx, J. H. M., & Eussen M. L. J. M. (2002). Kinder- en Adolescentenpsychiatrie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Prinzie, P., Hoeve, M., & Stams, G. J. J. M. (2008). Family processes, parent and child personality characteristics. In R. Loeber, H. M. Koot, N. W. Slot, P. H. van der Laan & M. Hoeve (Eds.), Tomorrow’s criminals: The development of child delinquency and effective interventions(pp. 91-102). Hampshire: Ashgate Publishing Ltd. Prinzie, P., Hoeve, M., & Stams, G. J. J. M. (2008). Family processes, parent and child personality characteristics. In R. Loeber, H. M. Koot, N. W. Slot, P. H. van der Laan & M. Hoeve (Eds.), Tomorrow’s criminals: The development of child delinquency and effective interventions(pp. 91-102). Hampshire: Ashgate Publishing Ltd.
go back to reference Rutter, M., Tizard, J., & Whitmore, K. (1970). Education, Health, and Behavior. New York: Wiley. Rutter, M., Tizard, J., & Whitmore, K. (1970). Education, Health, and Behavior. New York: Wiley.
go back to reference Sampson, R. J., & Laub, J. H. (1992). Crime and deviance in the life course. Annual Review of Sociology, 18, 63-84. CrossRef Sampson, R. J., & Laub, J. H. (1992). Crime and deviance in the life course. Annual Review of Sociology, 18, 63-84. CrossRef
go back to reference Sampson, R. J., & Laub, J. H. (1997). A life-course theory of cumulative disadvantage and the stability of delinquency. In T. P. Thornberry (Ed.), Developmental theories of crime and delinquency: Advances in criminological theory(pp. 133-161). New Brunswick: Transaction Publishers. Sampson, R. J., & Laub, J. H. (1997). A life-course theory of cumulative disadvantage and the stability of delinquency. In T. P. Thornberry (Ed.), Developmental theories of crime and delinquency: Advances in criminological theory(pp. 133-161). New Brunswick: Transaction Publishers.
go back to reference Schwalbe, C. S., Fraser, M. W., Day, S. H., & Colley, V. (2006). Classifying juvenile offenders according to risk of recidivism: Predictive validity, race/ethnicity, and gender. Criminal Justice and Behavior, 33, 305-324. CrossRef Schwalbe, C. S., Fraser, M. W., Day, S. H., & Colley, V. (2006). Classifying juvenile offenders according to risk of recidivism: Predictive validity, race/ethnicity, and gender. Criminal Justice and Behavior, 33, 305-324. CrossRef
go back to reference Stouthamer-Loeber, M., Loeber, R., Farrington, D. P., Zhang, Q., Van Kammen, W. B., & Maguin, E. (1993). The double edge of protective and risk factors for delinquency: Interrelations and developmental patterns. Development and Psychopathology, 5, 683-701. CrossRef Stouthamer-Loeber, M., Loeber, R., Farrington, D. P., Zhang, Q., Van Kammen, W. B., & Maguin, E. (1993). The double edge of protective and risk factors for delinquency: Interrelations and developmental patterns. Development and Psychopathology, 5, 683-701. CrossRef
go back to reference Van der Put, C. E., Van der Laan, P. H., Stams, G. J. J. M., Deković, M., & Hoeve, M. (2011a). Promotive factors during adolescence: To what extent does the impact of promotive factors for recidivism change during adolescence and how does this relate to the impact of risk factors. The International Journal of Child, Youth and Family studies, 2, 119-141. Van der Put, C. E., Van der Laan, P. H., Stams, G. J. J. M., Deković, M., & Hoeve, M. (2011a). Promotive factors during adolescence: To what extent does the impact of promotive factors for recidivism change during adolescence and how does this relate to the impact of risk factors. The International Journal of Child, Youth and Family studies, 2, 119-141.
go back to reference Van der Put, C. E., Stams, G. J. J. M., Deković, M., Hoeve, M., Van der Laan, P. H., Spanjaard, H., & Barnoski, R., (2011b). Changes in the relative importance of dynamic risk factors for recidivism during adolescence. International Journal of OffenderTherapy and Comparative Criminology. Advance online publication. doi: 10.1177/0306624X11398462. Van der Put, C. E., Stams, G. J. J. M., Deković, M., Hoeve, M., Van der Laan, P. H., Spanjaard, H., & Barnoski, R., (2011b). Changes in the relative importance of dynamic risk factors for recidivism during adolescence. International Journal of OffenderTherapy and Comparative Criminology. Advance online publication. doi: 10.1177/0306624X11398462.
go back to reference Wartna, B. S. J., & Tollenaar. N. (2006) . Recidive 1997-2003. Ontwikkelingen in het niveau van de strafrechtelijke recidivevan jeugdige en volwassen daders [Recidivism 1997-2003. Developments in the level of the criminal recidivism of juvenile and adult offenders].Den Haag: wodc. Wartna, B. S. J., & Tollenaar. N. (2006) . Recidive 1997-2003. Ontwikkelingen in het niveau van de strafrechtelijke recidivevan jeugdige en volwassen daders [Recidivism 1997-2003. Developments in the level of the criminal recidivism of juvenile and adult offenders].Den Haag: wodc.
go back to reference Weijers, I. (2008). De adolescent. In I. Weijers & C. Eliaerts (Eds.), Jeugdcriminologie. (pp. 71-83). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. Weijers, I. (2008). De adolescent. In I. Weijers & C. Eliaerts (Eds.), Jeugdcriminologie. (pp. 71-83). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
go back to reference Weijters, G., Vinke, A., Van der Logt, M., & Gerris, J. R. M. (2004). Gezin, vriendengroep en school als predictoren van delinquent gedrag: Vergelijking tussen jonge en oudere adolescenten. In J. R. M. Gerris (Ed.) Jeugdzorg en probleemgedrag: Opvoedingswaarden en vernieuwingen in aanpak (pp. 9-22). Assen: Van Gorcum. Weijters, G., Vinke, A., Van der Logt, M., & Gerris, J. R. M. (2004). Gezin, vriendengroep en school als predictoren van delinquent gedrag: Vergelijking tussen jonge en oudere adolescenten. In J. R. M. Gerris (Ed.) Jeugdzorg en probleemgedrag: Opvoedingswaarden en vernieuwingen in aanpak (pp. 9-22). Assen: Van Gorcum.
Metagegevens
Titel
Het belang van vroegtijdig ingrijpen bij jeugdcriminaliteit
Onderzoek naar de samenhang tussen risicofactoren en recidive op verschillende leeftijden
Auteurs
Dr. Claudia E. van der Put
Prof. dr. Maja Deković
Prof. dr. Geert Jan J. M. Stams
Dr. Machteld Hoeve
Prof. dr. Peter H. van der Laan
Publicatiedatum
01-02-2012
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/2012
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-012-0001-9

Andere artikelen Uitgave 1/2012

Kind en adolescent 1/2012 Naar de uitgave

BookReview

Ontvangen

BookReview

Boeken

OriginalPaper

Opmerkelijk