Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 2-3/2021

17-03-2021 | Onderzoeksartikel

Het belang van schoolbinding

Effecten van interventies ten aanzien van ongeoorloofd schoolverzuim onderzocht

Auteurs: Dr. Gil Keppens, Dr. Bram Spruyt

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg | Uitgave 2-3/2021

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het Vlaamse onderwijsbeleid investeerde de laatste jaren sterk in maatregelen gericht op het bestrijden van ongeoorloofde afwezigheid (het zonder geldige reden verzuimen van lestijd of onderwijsactiviteiten). Dat gebeurt tegen een achtergrond waarbij ondanks alle genomen maatregelen het aantal geregistreerde ongeoorloofde gevallen van afwezigheid jaar na jaar hoog blijft of zelfs toeneemt. De vraag dringt zich dan ook op langs welke weg het Vlaams beleid rond (ongeoorloofd) schoolverzuim zich verder kan optimaliseren. In deze bijdrage trachten we vat te krijgen op die problematiek door ongeoorloofd schoolverzuim te interpreteren vanuit het schoolbindingsperspectief. We steunen daarbij op de resultaten van een literatuuronderzoek dat de effecten van interventies ten aanzien van ongeoorloofd schoolverzuim in 33 wetenschappelijke publicaties onderzocht. Deze data werden aangevuld met een enquête onder experts.
Literatuur
1.
go back to reference Keppens G, Spruyt B, Roggemans L. Van occasionele tot reguliere spijbelaar: een onderzoek naar het profiel van spijbelaars en de invloed van school en omgeving op spijbelen (OBPWO 11.03). Brussel: Vrije Universiteit Brussel, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming; 2014. Keppens G, Spruyt B, Roggemans L. Van occasionele tot reguliere spijbelaar: een onderzoek naar het profiel van spijbelaars en de invloed van school en omgeving op spijbelen (OBPWO 11.03). Brussel: Vrije Universiteit Brussel, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming; 2014.
2.
go back to reference Keppens G, Spruyt B. The impact of interventions to prevent truancy: a review of the research literature. Stud Educ Eval. 2020;65:100840. CrossRef Keppens G, Spruyt B. The impact of interventions to prevent truancy: a review of the research literature. Stud Educ Eval. 2020;65:100840. CrossRef
3.
go back to reference Keppens G, Spruyt B. Preventie van spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten: eindrapport. Brussel: Steunpunt Onderwijsonderzoek; 2019. Keppens G, Spruyt B. Preventie van spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten: eindrapport. Brussel: Steunpunt Onderwijsonderzoek; 2019.
4.
go back to reference De Witte K, Cabus S, Thyssen G, et al. A critical review of the literature on school dropout. Educ Res Rev. 2013;10:13–28. CrossRef De Witte K, Cabus S, Thyssen G, et al. A critical review of the literature on school dropout. Educ Res Rev. 2013;10:13–28. CrossRef
5.
go back to reference Kearney C. School absenteeism and school refusal behavior in youth: a contemporary review. Clin Psychol Rev. 2008;28(3):451–71. CrossRef Kearney C. School absenteeism and school refusal behavior in youth: a contemporary review. Clin Psychol Rev. 2008;28(3):451–71. CrossRef
6.
go back to reference Keppens G, Spruyt B. The school as a socialization context: understanding the influence of school bonding and an authoritative school climate on class skipping. Youth Soc. 2019;51(8):1145–66. CrossRef Keppens G, Spruyt B. The school as a socialization context: understanding the influence of school bonding and an authoritative school climate on class skipping. Youth Soc. 2019;51(8):1145–66. CrossRef
7.
go back to reference Flannery KB, Frank JL, Kato MM. School disciplinary responses to truancy: current practice and future directions. J Sch Violence. 2012;11(2):118–37. CrossRef Flannery KB, Frank JL, Kato MM. School disciplinary responses to truancy: current practice and future directions. J Sch Violence. 2012;11(2):118–37. CrossRef
8.
go back to reference Dishion TJ, Dodge KA. Peer contagion in interventions for children and adolescents: moving towards an understanding of the ecology and dynamics of change. J Abnorm Child Psychol. 2005;33(3):395–400. CrossRef Dishion TJ, Dodge KA. Peer contagion in interventions for children and adolescents: moving towards an understanding of the ecology and dynamics of change. J Abnorm Child Psychol. 2005;33(3):395–400. CrossRef
9.
go back to reference Keppens G, Spruyt B. The development of persistent truant behaviour: an exploratory analysis of adolescents’ perspectives. Educ Res. 2017;59(3):353–70. CrossRef Keppens G, Spruyt B. The development of persistent truant behaviour: an exploratory analysis of adolescents’ perspectives. Educ Res. 2017;59(3):353–70. CrossRef
10.
go back to reference Spruyt B, Keppens G, Kemper R, et al. ‘If only they had a file on every pupil’: on the mismatch between truancy policy and practice in Flanders. Int Stud Sociol Educ. 2016;26(2):171–89. CrossRef Spruyt B, Keppens G, Kemper R, et al. ‘If only they had a file on every pupil’: on the mismatch between truancy policy and practice in Flanders. Int Stud Sociol Educ. 2016;26(2):171–89. CrossRef
11.
go back to reference Strand P, Lovrich N. Graduation outcomes for truant students: an evaluation of a school-based, court-engaged community truancy board with case management. Child Youth Serv Rev. 2014;43:161–71. CrossRef Strand P, Lovrich N. Graduation outcomes for truant students: an evaluation of a school-based, court-engaged community truancy board with case management. Child Youth Serv Rev. 2014;43:161–71. CrossRef
12.
go back to reference Porowski A, Passa A. The effect of communities in schools on high school dropout and graduation rates: results from a multiyear, school-level quasi-experimental study. J Educ Students Placed Risk. 2011;16(1):24–37. CrossRef Porowski A, Passa A. The effect of communities in schools on high school dropout and graduation rates: results from a multiyear, school-level quasi-experimental study. J Educ Students Placed Risk. 2011;16(1):24–37. CrossRef
13.
go back to reference Hall G, Hord S. Implementing change: patterns, principles and potholes. Boston: Allyn & Bacon; 2006. Hall G, Hord S. Implementing change: patterns, principles and potholes. Boston: Allyn & Bacon; 2006.
Metagegevens
Titel
Het belang van schoolbinding
Effecten van interventies ten aanzien van ongeoorloofd schoolverzuim onderzocht
Auteurs
Dr. Gil Keppens
Dr. Bram Spruyt
Publicatiedatum
17-03-2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg / Uitgave 2-3/2021
Print ISSN: 1567-8644
Elektronisch ISSN: 1876-598X
DOI
https://doi.org/10.1007/s12452-021-00237-8

Andere artikelen Uitgave 2-3/2021

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 2-3/2021 Naar de uitgave