Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 3/2018

24-04-2018 | Onderzoeksartikel

Het afnemen van de Van Wiechenkenmerken door ouders

Een pilotonderzoek

Auteurs: M. Grevinga, L. V. van Harten, H. Hofstetter, P. H. Verkerk, S. B. Detmar

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg | Uitgave 3/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Tijdens reguliere contactmomenten van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt het Van Wiechenonderzoek door professionals afgenomen om de ontwikkeling van kinderen te volgen. Vanwege de aandacht voor zelfmanagement en het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de JGZ is in deze pilotstudie gekeken of ouders in staat zijn de Van Wiechenkenmerken af te nemen. De gegevens zijn verzameld aan de hand van vragenlijsten bij 211 kinderen (n = 305, response = 69 %, hoogopgeleide ouders = 59 %) van contactmomenten 1–15 maanden. Van de bijbehorende 38 Van Wiechenkenmerken zijn er 28 geselecteerd. Hierbij wordt gekeken naar de ervaringen van ouders met het zelf afnemen van de kenmerken en de overeenkomst in de scores van ouder en professional op de geselecteerde Van Wiechenkenmerken. 92 % van de ouders gaf aan plezier te hebben in het afnemen van alle kenmerken. De proportionele overeenkomst op de kenmerken in de steekproef laat een hoge overeenkomst zien op de communicatiekenmerken en een wat lagere overeenkomst op de grove motoriekkenmerken. Een vervolgstudie met een grotere steekproef is nodig om dit daadwerkelijk vast te stellen.
Literatuur
1.
go back to reference Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Landelijk Professioneel Kader: Uitvoering basispakket jeugdgezondheidszorg (JGZ). Utrecht: NCJ; 2015. Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Landelijk Professioneel Kader: Uitvoering basispakket jeugdgezondheidszorg (JGZ). Utrecht: NCJ; 2015.
2.
go back to reference Jacobusse G, Buuren S van, Verkerk P. An interval scale for development of children aged 0–2 years. Stat Med. 2006;25:2272–83.CrossRefPubMed Jacobusse G, Buuren S van, Verkerk P. An interval scale for development of children aged 0–2 years. Stat Med. 2006;25:2272–83.CrossRefPubMed
3.
go back to reference Jacobusse G, Buuren S van, Verkerk P. Ontwikkeling van de Dscore: een samenvattende maat voor het Van Wiechenonderzoek. Tijdschr Jeugdgezondheidsz. 2008;40:11–4. Jacobusse G, Buuren S van, Verkerk P. Ontwikkeling van de Dscore: een samenvattende maat voor het Van Wiechenonderzoek. Tijdschr Jeugdgezondheidsz. 2008;40:11–4.
4.
go back to reference Laurent de Angulo M, Brouwers-de Jong E, Bijlsma-Schlösser J, Bulk-Bunschoten A, Pauwels J, Steinbuch-Linstra I. Ontwikkelings-onderzoek in de jeugdgezondheidszorg. Het Van Wiechenonderzoek – De Baecke Fassaert Motoriektest. Assen: Van Gorcum; 2005. Laurent de Angulo M, Brouwers-de Jong E, Bijlsma-Schlösser J, Bulk-Bunschoten A, Pauwels J, Steinbuch-Linstra I. Ontwikkelings-onderzoek in de jeugdgezondheidszorg. Het Van Wiechenonderzoek – De Baecke Fassaert Motoriektest. Assen: Van Gorcum; 2005.
5.
go back to reference Rydz D, Shevell M, Majnemer A, Oskoui M. Topical review: developmental screening. J Child Neurol. 2005;20:4–21.CrossRefPubMed Rydz D, Shevell M, Majnemer A, Oskoui M. Topical review: developmental screening. J Child Neurol. 2005;20:4–21.CrossRefPubMed
6.
go back to reference Bricker D, Squires J, Kaminski R, Mounts L. The validity, reliability, and cost of a parent-completed questionnaire system to evaluate at-risk infants. J Pediatr Psychol. 1988;13:55–68.CrossRefPubMed Bricker D, Squires J, Kaminski R, Mounts L. The validity, reliability, and cost of a parent-completed questionnaire system to evaluate at-risk infants. J Pediatr Psychol. 1988;13:55–68.CrossRefPubMed
7.
go back to reference Bricker D, Squires J. The effectiveness of parental screening of at-risk infants. Topics Early Child Spec Educ. 1989;9:67–85.CrossRef Bricker D, Squires J. The effectiveness of parental screening of at-risk infants. Topics Early Child Spec Educ. 1989;9:67–85.CrossRef
8.
go back to reference Glascoe F, Altermeier W, MacLean W. The importance of parents’ concerns about their child’s development. Arch Pediatr Adolesc Med. 1989;143:955–8.CrossRef Glascoe F, Altermeier W, MacLean W. The importance of parents’ concerns about their child’s development. Arch Pediatr Adolesc Med. 1989;143:955–8.CrossRef
9.
go back to reference Glascoe F, Dworkin P. The role of parents in the detection of developmental and behavioral problems. Pediatrics. 1995;95:829–36.PubMed Glascoe F, Dworkin P. The role of parents in the detection of developmental and behavioral problems. Pediatrics. 1995;95:829–36.PubMed
10.
go back to reference Glascoe F, Cunningham R. Parents’ concerns about children’s development: prescreening technique or screening test? Pediatrics. 1997;99:522–8.CrossRefPubMed Glascoe F, Cunningham R. Parents’ concerns about children’s development: prescreening technique or screening test? Pediatrics. 1997;99:522–8.CrossRefPubMed
11.
go back to reference Herngreen W, Reerink J, Noord-Zaadstra B van, Verloover-Vanhorick S, Ruys J. SMOCC: design of a representative cohort-study of live-born infants in the Netherlands. Eur J Public Health. 1992;2:117–22.CrossRef Herngreen W, Reerink J, Noord-Zaadstra B van, Verloover-Vanhorick S, Ruys J. SMOCC: design of a representative cohort-study of live-born infants in the Netherlands. Eur J Public Health. 1992;2:117–22.CrossRef
12.
go back to reference Bouter L, Dongen M, Zielhuis G, Zeegers M. Leerboek epidemiologie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2016.CrossRef Bouter L, Dongen M, Zielhuis G, Zeegers M. Leerboek epidemiologie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2016.CrossRef
13.
go back to reference Bland J, Altman D. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. Int J Nurs Stud. 2010;47:931–6.CrossRef Bland J, Altman D. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. Int J Nurs Stud. 2010;47:931–6.CrossRef
14.
go back to reference Barlett J, Frost C. Reliability, repeatability and reproducibility: analysis of measurement errors in continuous variables. Ultrasound Obstet Gynecol. 2008;31:466–75.CrossRef Barlett J, Frost C. Reliability, repeatability and reproducibility: analysis of measurement errors in continuous variables. Ultrasound Obstet Gynecol. 2008;31:466–75.CrossRef
Metagegevens
Titel
Het afnemen van de Van Wiechenkenmerken door ouders
Een pilotonderzoek
Auteurs
M. Grevinga
L. V. van Harten
H. Hofstetter
P. H. Verkerk
S. B. Detmar
Publicatiedatum
24-04-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg / Uitgave 3/2018
Print ISSN: 1567-8644
Elektronisch ISSN: 1876-598X
DOI
https://doi.org/10.1007/s12452-018-0140-3

Andere artikelen Uitgave 3/2018

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 3/2018 Naar de uitgave