Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 2-3/2021

12-04-2021 | Onderzoeksartikel

Het aanpakken van ziekteverzuim bij mbo-leerlingen

Een evaluatie van de M@ZL-methodiek

Auteurs: S. J. van den Toren, C. B. Franse, Y. T. M. Vanneste, R. Bannink, M. Lugtenberg, W. C. Mulder, M. L. A. de Kroon, A. van Grieken, H. Raat

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg | Uitgave 2-3/2021

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Inleiding: De M@ZL-methodiek (Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling) is een methodiek die gericht is op het vroegtijdig identificeren van ziekteverzuim en het reduceren ervan door het tijdig en proactief aanbieden van ondersteuning. Dit onderzoek had tot doel de M@ZL-methodiek te evalueren onder leerlingen van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en jeugdartsen.
Methode: Mbo-leerlingen met ‘zorgwekkend’ ziekteverzuim in zowel interventiescholen als controlescholen vulden op twee momenten (een nulmeting en na zes maanden) een zelfrapportagevragenlijst in. Voor de analyse werden lineaire en logistische regressieanalyses toegepast. Ook vulden mbo-leerlingen op interventiescholen en jeugdartsen een evaluatieformulier in.
Resultaten: Deelnemende mbo-leerlingen (n = 200) hadden een gemiddelde leeftijd van 18,6 jaar (sd = 2,0) en 78,5% was vrouw. De M@ZL-methodiek liet positieve resultaten zien op het verminderen van ziekteverzuim in dagen (β = −1,13, 95%-BI = −2,22–−0,05, p < 0,05) en op het verminderen van depressieve symptomen (β = −4,11, 95%-BI = −7,06–−1,17, p < 0,05). Voor andere gezondheidsindicatoren werden geen effecten gevonden (p > 0,05). Een significante interactie liet een afname van het ziekteverzuim zien bij mannen (p < 0,05), maar niet bij vrouwen (p > 0,05). De jeugdartsen die M@ZL uitvoerden, vonden de methodiek zinvol en verklaarden dat het consult bijna altijd verliep zoals bedoeld. Leerlingen beoordeelden het consult met een 8,3.
Conclusie: De M@ZL-methodiek kan positieve effecten hebben op het verminderen van zowel ziekteverzuim als depressieve symptomen bij mbo-leerlingen. De jeugdartsen en de leerlingen waardeerden de methodiek.
Literatuur
1.
go back to reference Kearney CA. School absenteeism and school refusal behavior in youth: a contemporary review. Clin Psychol Rev. 2008;28(3):451–71. CrossRef Kearney CA. School absenteeism and school refusal behavior in youth: a contemporary review. Clin Psychol Rev. 2008;28(3):451–71. CrossRef
2.
go back to reference Vanneste YT, Mathijssen JJP, Goor LAM van de, et al. Extensive medical absenteeism among secondary school students: an observational study on their health condition from a biopsychosocial perspective. Open J Prev Med. 2015;5:111–21. CrossRef Vanneste YT, Mathijssen JJP, Goor LAM van de, et al. Extensive medical absenteeism among secondary school students: an observational study on their health condition from a biopsychosocial perspective. Open J Prev Med. 2015;5:111–21. CrossRef
3.
go back to reference Gottfried MA. The detrimental effects of missing school: evidence from urban siblings. Am J Educ. 2011;117(2):147–82. CrossRef Gottfried MA. The detrimental effects of missing school: evidence from urban siblings. Am J Educ. 2011;117(2):147–82. CrossRef
4.
go back to reference Crede M, Roch SG, Kieszczynka UM. Class attendance in college: a meta-analytic review of the relationship of class attendance with grades and student characteristics. Rev Educ Res. 2010;80(2):272–95. CrossRef Crede M, Roch SG, Kieszczynka UM. Class attendance in college: a meta-analytic review of the relationship of class attendance with grades and student characteristics. Rev Educ Res. 2010;80(2):272–95. CrossRef
5.
go back to reference Toren SJ van den, Grieken A van, Mulder WC, et al. School absenteeism, Health-Related Quality of Life [HRQOL] and happiness among young adults aged 16–26 years. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(18):3321. CrossRef Toren SJ van den, Grieken A van, Mulder WC, et al. School absenteeism, Health-Related Quality of Life [HRQOL] and happiness among young adults aged 16–26 years. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(18):3321. CrossRef
6.
go back to reference Gubbels J, Put CE van der, Assink M. Risk factors for school absenteeism and dropout: a meta-analytic review. J Youth Adolesc. 2019;48(9):1637–67. CrossRef Gubbels J, Put CE van der, Assink M. Risk factors for school absenteeism and dropout: a meta-analytic review. J Youth Adolesc. 2019;48(9):1637–67. CrossRef
7.
go back to reference Berzin SC. Vulnerability in the transition to adulthood: defining risk based on youth profiles. Child Youth Serv Rev. 2010;32(4):487–95. CrossRef Berzin SC. Vulnerability in the transition to adulthood: defining risk based on youth profiles. Child Youth Serv Rev. 2010;32(4):487–95. CrossRef
8.
go back to reference Maynard BR, Vaughn MG, Nelson EJ, et al. Truancy in the United States: examining temporal trends and correlates by race, age, and gender. Child Youth Serv Rev. 2017;81:188–96. CrossRef Maynard BR, Vaughn MG, Nelson EJ, et al. Truancy in the United States: examining temporal trends and correlates by race, age, and gender. Child Youth Serv Rev. 2017;81:188–96. CrossRef
9.
go back to reference Lansford JE, Dodge KA, Pettit GS, et al. A public health perspective on school dropout and adult outcomes: a prospective study of risk and protective factors from age 5 to 27 years. J Adolesc Health. 2016;58(6):652–8. CrossRef Lansford JE, Dodge KA, Pettit GS, et al. A public health perspective on school dropout and adult outcomes: a prospective study of risk and protective factors from age 5 to 27 years. J Adolesc Health. 2016;58(6):652–8. CrossRef
10.
go back to reference Meng JAC. Voortijdige schoolverlaters: aanleiding en gevolgen. Maastricht: Maastricht University; 2010. Meng JAC. Voortijdige schoolverlaters: aanleiding en gevolgen. Maastricht: Maastricht University; 2010.
11.
go back to reference Vanneste YT, Mathijssen JJ, Goor IA van de, et al. Addressing medical absenteeism in pre-vocational secondary students: effectiveness of a public health intervention, using a quasi-experimental design. BMC Public Health. 2016;16(1):1107. CrossRef Vanneste YT, Mathijssen JJ, Goor IA van de, et al. Addressing medical absenteeism in pre-vocational secondary students: effectiveness of a public health intervention, using a quasi-experimental design. BMC Public Health. 2016;16(1):1107. CrossRef
14.
go back to reference Vlis MK van der, Lugtenberg M, Vanneste YTM, et al. Medical Advice for Sick-reported Students (MASS) in intermediate vocational education schools: design of a controlled before-and-after study. BMC Public Health. 2017;17(1):608. CrossRef Vlis MK van der, Lugtenberg M, Vanneste YTM, et al. Medical Advice for Sick-reported Students (MASS) in intermediate vocational education schools: design of a controlled before-and-after study. BMC Public Health. 2017;17(1):608. CrossRef
15.
go back to reference Askeland KG, Haugland S, Stormark KM, et al. Adolescent school absenteeism and service use in a population-based study. BMC Public Health. 2015;15:626. CrossRef Askeland KG, Haugland S, Stormark KM, et al. Adolescent school absenteeism and service use in a population-based study. BMC Public Health. 2015;15:626. CrossRef
16.
go back to reference Vanneste YTM, Feron FJM, Mook MAW van, et al. Towards a better understanding of sickness absence in adolescence: a qualitative study among Dutch Intermediate vocational education students. Biomed Res Int. 2017;2017:1064307. CrossRef Vanneste YTM, Feron FJM, Mook MAW van, et al. Towards a better understanding of sickness absence in adolescence: a qualitative study among Dutch Intermediate vocational education students. Biomed Res Int. 2017;2017:1064307. CrossRef
17.
go back to reference Finning K, Ford T, Moore DA, et al. Emotional disorder and absence from school: findings from the 2004 British Child and Adolescent Mental Health Survey. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2020;29(2):187–98. CrossRef Finning K, Ford T, Moore DA, et al. Emotional disorder and absence from school: findings from the 2004 British Child and Adolescent Mental Health Survey. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2020;29(2):187–98. CrossRef
18.
go back to reference Winter SS, Page-Reeves JM, Page KA, et al. Inclusion of special populations in clinical research: important considerations and guidelines. J Clin Transl Res. 2018;4(1):56–69. PubMedPubMedCentral Winter SS, Page-Reeves JM, Page KA, et al. Inclusion of special populations in clinical research: important considerations and guidelines. J Clin Transl Res. 2018;4(1):56–69. PubMedPubMedCentral
Metagegevens
Titel
Het aanpakken van ziekteverzuim bij mbo-leerlingen
Een evaluatie van de M@ZL-methodiek
Auteurs
S. J. van den Toren
C. B. Franse
Y. T. M. Vanneste
R. Bannink
M. Lugtenberg
W. C. Mulder
M. L. A. de Kroon
A. van Grieken
H. Raat
Publicatiedatum
12-04-2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg / Uitgave 2-3/2021
Print ISSN: 1567-8644
Elektronisch ISSN: 1876-598X
DOI
https://doi.org/10.1007/s12452-021-00243-w

Andere artikelen Uitgave 2-3/2021

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 2-3/2021 Naar de uitgave