Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Geron 4/2016

01-12-2016 | Thema

Hervorming van langdurige zorg in Nederland: een tussenstand

Auteur: Dr Jan Coolen

Gepubliceerd in: Geron | Uitgave 4/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Vanaf begin 2015 is in Nederland een grote verandering in de langdurige zorg doorgevoerd, met veel ophef in het politieke en maatschappelijke debat. Beelden van verschraling zijn in de media voortdurend herhaald, ook verhalen van mensen die tussen wal en schip vallen. Dit artikel beoogt een overzicht te geven, een schets van de gekozen richting en een onbevangen taxatie van wat die brengt voor ouderen.
Literatuur
go back to reference Broese van Groenou, M. (2014). Hoe (on)realistisch is het overheidsbeleid als het gaat om de inzet van informele zorg?. GERON, 16: 46–49. Broese van Groenou, M. (2014). Hoe (on)realistisch is het overheidsbeleid als het gaat om de inzet van informele zorg?. GERON, 16: 46–49.
go back to reference CIZ (2016). 1 jaar Wlz, een overzicht. Driebergen, Centrum Indicatiestelling Zorg. CIZ (2016). 1 jaar Wlz, een overzicht. Driebergen, Centrum Indicatiestelling Zorg.
go back to reference Coolen, J. (2016). Ouderen in zorghuizen: broze mensen én leefplezier, Den Haag / Utrecht, Programma ‘waardigheid & trots’. Coolen, J. (2016). Ouderen in zorghuizen: broze mensen én leefplezier, Den Haag / Utrecht, Programma ‘waardigheid & trots’.
go back to reference CPB & SCP (2015). Keuzeruimte in de langdurige zorg . Den Haag, Centraal Planbureau. CPB & SCP (2015). Keuzeruimte in de langdurige zorg . Den Haag, Centraal Planbureau.
go back to reference EU (2014), Adequate social protection for long-term care needs in an ageing society. Brussel / Council of the European Union. EU (2014), Adequate social protection for long-term care needs in an ageing society. Brussel / Council of the European Union.
go back to reference Hout, H. van (2016). Eerstelijns- en wijkgerichte ouderenzorg. In: Smorenburg, S. (2016). Vernieuwing van gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen. Amsterdam, Ben Sajet Centrum. Hout, H. van (2016). Eerstelijns- en wijkgerichte ouderenzorg. In: Smorenburg, S. (2016). Vernieuwing van gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen. Amsterdam, Ben Sajet Centrum.
go back to reference I & O Research (2016). Samenvatting van onderzoek naar ervaringen van burgers met zorg in het sociaal domein. Website I & O, 25 februari 2016. I & O Research (2016). Samenvatting van onderzoek naar ervaringen van burgers met zorg in het sociaal domein. Website I & O, 25 februari 2016.
go back to reference Janssen, D., Jongen, W. & Schröder-Bäck, P. (2016). Exploring the impact of austerity-driven policy reforms on the quality of the long-term care provision for older people in Belgium and the Netherlands. In: Journal of Aging Studies 38: 92–104. CrossRef Janssen, D., Jongen, W. & Schröder-Bäck, P. (2016). Exploring the impact of austerity-driven policy reforms on the quality of the long-term care provision for older people in Belgium and the Netherlands. In: Journal of Aging Studies 38: 92–104. CrossRef
go back to reference LLT (2016), Programma “Lang leve thuis. Website met eraan gekoppeld onderzoek door VU. LLT (2016), Programma “Lang leve thuis. Website met eraan gekoppeld onderzoek door VU.
go back to reference Lucas, A. & van Triest, N. (2016). Gebiedsgerichte aanpak wonen, welzijn, zorg. VNG, Platform 31. Lucas, A. & van Triest, N. (2016). Gebiedsgerichte aanpak wonen, welzijn, zorg. VNG, Platform 31.
go back to reference NZa (2016). Monitoring wijkverpleging contracteerproces 2016, Utrecht. NZa (2016). Monitoring wijkverpleging contracteerproces 2016, Utrecht.
go back to reference NPCF (2016). Signaalrapport veranderingen in de zorg juni 2016, Utrecht. NPCF (2016). Signaalrapport veranderingen in de zorg juni 2016, Utrecht.
go back to reference RIVM (2016). Een gezonder Nederland. Website (paragraaf zorguitgaven). RIVM (2016). Een gezonder Nederland. Website (paragraaf zorguitgaven).
go back to reference SCP (2015a). Overall rapportage sociaal domein 2015: rondom de transitie. Den Haag / Sociaal en Cultureel Planbureau (zie p. 164). SCP (2015a). Overall rapportage sociaal domein 2015: rondom de transitie. Den Haag / Sociaal en Cultureel Planbureau (zie p. 164).
go back to reference SCP (2015b). Zorgen om de zorg. Den Haag / Sociaal en Cultureel planbureau. SCP (2015b). Zorgen om de zorg. Den Haag / Sociaal en Cultureel planbureau.
go back to reference SCP (2016a). Zorg en ondersteuning in Nederland.. Den Haag / Sociaal en Cultureel Planbureau. SCP (2016a). Zorg en ondersteuning in Nederland.. Den Haag / Sociaal en Cultureel Planbureau.
go back to reference SCP (2016b). Verzorgd in Europa: kerncijfers 2013. Den Haag / Sociaal en Cultureel Planbureau. SCP (2016b). Verzorgd in Europa: kerncijfers 2013. Den Haag / Sociaal en Cultureel Planbureau.
go back to reference SCP (2016c., Zicht op zorggebruik. Den Haag / Sociaal en Cultureel Planbureau. SCP (2016c., Zicht op zorggebruik. Den Haag / Sociaal en Cultureel Planbureau.
go back to reference Vilans (2014). Vernieuwend zorgen: zorgmedewerker in verandering. Utrecht. Vilans (2014). Vernieuwend zorgen: zorgmedewerker in verandering. Utrecht.
go back to reference VWS (2014), Beleidsbrief staatssecretaris VWS “Samenhang in zorg en ondersteuning”, Den Haag, Tweede Kamer, 4 maart 2014. VWS (2014), Beleidsbrief staatssecretaris VWS “Samenhang in zorg en ondersteuning”, Den Haag, Tweede Kamer, 4 maart 2014.
go back to reference Welschen, S. & Thomese, F. (2016). Sociale interventies gericht op het verminderen of uitstellen van hulpbehoevendheid bij kwetsbare ouderen. In S. Smorenburg, Vernieuwing van gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen. Amsterdam, Ben Sajet Centrum. Welschen, S. & Thomese, F. (2016). Sociale interventies gericht op het verminderen of uitstellen van hulpbehoevendheid bij kwetsbare ouderen. In S. Smorenburg, Vernieuwing van gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen. Amsterdam, Ben Sajet Centrum.
Metagegevens
Titel
Hervorming van langdurige zorg in Nederland: een tussenstand
Auteur
Dr Jan Coolen
Publicatiedatum
01-12-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Geron / Uitgave 4/2016
Print ISSN: 1389-143X
Elektronisch ISSN: 2352-1880
DOI
https://doi.org/10.1007/s40718-016-0082-2