Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie 1/2013

01-01-2013

Herstellen van een eetstoornis

Het patiëntenperspectief

Auteurs: Maries Roosen, Michelle Davies, Debby Postulart

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie | Uitgave 1/2013

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

  • In onderzoek naar zaken die de genezing van een eetstoornis zichtbaarmaken, wordt weinig aandacht besteed aan de visie van patiënten op hun herstel. In deze studie is getracht om met behulp van de Evaluatielijst Behandeling Eetstoornissen het patiëntenperspectief rondom herstel beter in beeld te brengen. Geconcludeerd kan worden dat volgens patiënten het stopzetten van eetbuien en compensatiegedrag, indien aanwezig, het belangrijkste element is voor herstel. Naast dit gedragsmatige criterium achten zij de volgende psychische aspecten van belang: het vinden van de motivatie om de eetstoornis op te lossen, het ontwikkelen van inzicht en autonomie (vooral het vergroten van zelfvertrouwen en verbeteren van de lichaamsbeleving), het ontvangen van sociale steun en het verwerken van pijnlijke ervaringen.
Voetnoten
1
1 Noordenbos (2002) heeft laten zien dat de begrippen hersteld en genezen op het gebied van eetstoornissen arbitrair zijn. Deze begrippen worden in de tekst door elkaar gebruikt.
 
Literatuur
go back to reference Agras,W.S.,Walsh, B.T., Fairburn, C.G.,Wilson, G.T. & Kraemer, H.C. (2000).A multicenter comparison of cognitive-behavioraltherapyand interpersonal psychotherapy for bulimia nervosa. Archives of General Psychiatry, 57, 459-466. PubMedCrossRef Agras,W.S.,Walsh, B.T., Fairburn, C.G.,Wilson, G.T. & Kraemer, H.C. (2000).A multicenter comparison of cognitive-behavioraltherapyand interpersonal psychotherapy for bulimia nervosa. Archives of General Psychiatry, 57, 459-466. PubMedCrossRef
go back to reference American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed., text rev.).Washington,DC: American Psychiatric Press. American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed., text rev.).Washington,DC: American Psychiatric Press.
go back to reference Bloks, H.& Spaans, J. (2002). In W. Vandereycken & G. Noordenbos (red.), Handboek eetstoornissen. Utrecht: de Tijdstroom. Bloks, H.& Spaans, J. (2002). In W. Vandereycken & G. Noordenbos (red.), Handboek eetstoornissen. Utrecht: de Tijdstroom.
go back to reference Clinton,D.N. (1996).Why do eating disorder patients drop-out? Evaluating the role of patient-therapist frames of reference. Psychotherapy and Psychosomatics, 65, 29-35. PubMedCrossRef Clinton,D.N. (1996).Why do eating disorder patients drop-out? Evaluating the role of patient-therapist frames of reference. Psychotherapy and Psychosomatics, 65, 29-35. PubMedCrossRef
go back to reference Cogley, C.B. & Keel, P.K. (2003). Requiring remission of undue influence of weight and shape on self-evaluation in the definition of recovery for bulimia nervosa. International Journal of Eating Disorders, 34, 200-210. PubMedCrossRef Cogley, C.B. & Keel, P.K. (2003). Requiring remission of undue influence of weight and shape on self-evaluation in the definition of recovery for bulimia nervosa. International Journal of Eating Disorders, 34, 200-210. PubMedCrossRef
go back to reference Couturier, J. & Lock, J. (2006). What is recovery in adolescent anorexia nervosa? International Journal of Eating Disorders, 39, 550-555. PubMedCrossRef Couturier, J. & Lock, J. (2006). What is recovery in adolescent anorexia nervosa? International Journal of Eating Disorders, 39, 550-555. PubMedCrossRef
go back to reference Fairburn, C.G., Cooper, Z., Shafran, R. & Wilson, G.T. (2003). Eating disorders: A transdiagnostic protocol. In D.H. Barlow (Ed.), Clinical handbook of psychological disorders: a step-bystep treatment manual fourth edition.New York: The Guilford Press Fairburn, C.G., Cooper, Z., Shafran, R. & Wilson, G.T. (2003). Eating disorders: A transdiagnostic protocol. In D.H. Barlow (Ed.), Clinical handbook of psychological disorders: a step-bystep treatment manual fourth edition.New York: The Guilford Press
go back to reference Fairburn, C.G., Marcus, M.D. & Wilson, G.T. (1993). Cognitive-behavioral therapy for binge eating and bulimia nervosa: A comprehensive treatment manual. In C.G. Fairburn & G.T.Wilson (Eds.), Binge eating: nature, assessment and treatment (pp. 361-404).New York: Guilford Press. Fairburn, C.G., Marcus, M.D. & Wilson, G.T. (1993). Cognitive-behavioral therapy for binge eating and bulimia nervosa: A comprehensive treatment manual. In C.G. Fairburn & G.T.Wilson (Eds.), Binge eating: nature, assessment and treatment (pp. 361-404).New York: Guilford Press.
go back to reference Hay, J, & Bacaltchuk, J. (2001). Extracts from clinical evidence: bulimia nervosa. British Medical Journal, 323, 33-37. PubMedCrossRef Hay, J, & Bacaltchuk, J. (2001). Extracts from clinical evidence: bulimia nervosa. British Medical Journal, 323, 33-37. PubMedCrossRef
go back to reference Hay, P. J.& Bacaltchuk, J. (2003). Psychotherapy for bulimia nervosa and binging. Cochrane Review. The Cochrane Library, 4. Chicester,UK: JohnWiley & Sons. Hay, P. J.& Bacaltchuk, J. (2003). Psychotherapy for bulimia nervosa and binging. Cochrane Review. The Cochrane Library, 4. Chicester,UK: JohnWiley & Sons.
go back to reference Lange, A., Terweij, J. & Kiestra, J. (1999). Evaluatie van ingrediënten in de behandeling van boulimia nervosa: stoppen met compenseren, zelfcontrole en sporten. Directieve Therapie, 19, 214-239. Lange, A., Terweij, J. & Kiestra, J. (1999). Evaluatie van ingrediënten in de behandeling van boulimia nervosa: stoppen met compenseren, zelfcontrole en sporten. Directieve Therapie, 19, 214-239.
go back to reference Morgan, H.G. & Russell, G.F.M. (1975). Value of family background in clinical features as predictors of long term outcome in anorexia nervosa: four year follow-up study of 41 patients. Psychological Medicine, 5, 335-317. CrossRef Morgan, H.G. & Russell, G.F.M. (1975). Value of family background in clinical features as predictors of long term outcome in anorexia nervosa: four year follow-up study of 41 patients. Psychological Medicine, 5, 335-317. CrossRef
go back to reference Noordenbos, G. (1992). Important factors in the process of recovery according to patients with anorexia nervosa. InW. Herzog, H.C. Deter & W. Vandereycken (red.), The course of eating disorders. Long term follow up studies of anorexia and bulimia nervosa (pp. 304-322). London: Springer-Verlag. Noordenbos, G. (1992). Important factors in the process of recovery according to patients with anorexia nervosa. InW. Herzog, H.C. Deter & W. Vandereycken (red.), The course of eating disorders. Long term follow up studies of anorexia and bulimia nervosa (pp. 304-322). London: Springer-Verlag.
go back to reference Noordenbos, G. (2003). Criteria voor herstel bij patiënten met een eetstoornis. Tijdschrift voor Psychotherapie, 29, 473-487. CrossRef Noordenbos, G. (2003). Criteria voor herstel bij patiënten met een eetstoornis. Tijdschrift voor Psychotherapie, 29, 473-487. CrossRef
go back to reference Noordenbos, G. (2010). Criteria voor herstel van eetstoornissen. Psycholoog, 11, 36-44. Noordenbos, G. (2010). Criteria voor herstel van eetstoornissen. Psycholoog, 11, 36-44.
go back to reference Noordenbos, G. & Jacobs, M.E. & Hertzberger, E. (1998). Chronic eating disorders: The patients’ view of their treatment history. Eating Disorders, Treatment and Prevention, 6, 217-223. CrossRef Noordenbos, G. & Jacobs, M.E. & Hertzberger, E. (1998). Chronic eating disorders: The patients’ view of their treatment history. Eating Disorders, Treatment and Prevention, 6, 217-223. CrossRef
go back to reference Noordenbos, G. & Oldenhave, A. & Terpstra,N. & Muschter, J. (2000) Kenmerken en behandelingsgeschiedenis van patiënten met chronische eetstoornissen. Tijdschrift voor Psychiatrie, 42, 145-156. Noordenbos, G. & Oldenhave, A. & Terpstra,N. & Muschter, J. (2000) Kenmerken en behandelingsgeschiedenis van patiënten met chronische eetstoornissen. Tijdschrift voor Psychiatrie, 42, 145-156.
go back to reference Noordenbos, G. ë Seubring, A. (2005). Eetstoornispatiënten over criteria voor herstel. Tijdschrift voor Psychotherapie, 31, 140-153. CrossRef Noordenbos, G. ë Seubring, A. (2005). Eetstoornispatiënten over criteria voor herstel. Tijdschrift voor Psychotherapie, 31, 140-153. CrossRef
go back to reference Norré, J.& Vandereycken,W. (1993). Ambulante behandeling van eetstoornissen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Norré, J.& Vandereycken,W. (1993). Ambulante behandeling van eetstoornissen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Pike, K.M.,Walsh, B.T., Vitousek, K.,Wilson, G.T. & Bauer, J. (2003). Cognitive behavior therapy in the posthospitalization treatment of anorexia nervosa. American Journal of Psychiatry, 160, 2046-2049. PubMedCrossRef Pike, K.M.,Walsh, B.T., Vitousek, K.,Wilson, G.T. & Bauer, J. (2003). Cognitive behavior therapy in the posthospitalization treatment of anorexia nervosa. American Journal of Psychiatry, 160, 2046-2049. PubMedCrossRef
go back to reference Reindl, S.M. (2001). Sensing the self: women’s recovery from bulimia. Cambridge,MA: Harvard University Press. Reindl, S.M. (2001). Sensing the self: women’s recovery from bulimia. Cambridge,MA: Harvard University Press.
go back to reference Rorty, M., Yager, J. & Rossoto, E. (1993).Why and how do women recover from bulimia nervosa? The subjective appraisals of forty women recovered for a year or more. International Journal of Eating Disorders, 14, 249-260. PubMedCrossRef Rorty, M., Yager, J. & Rossoto, E. (1993).Why and how do women recover from bulimia nervosa? The subjective appraisals of forty women recovered for a year or more. International Journal of Eating Disorders, 14, 249-260. PubMedCrossRef
go back to reference Stice, E. (2002). Risk and maintenance factors for eating pathology: a meta-analytic review. Psychological Bulletin, 128, 825-848. PubMedCrossRef Stice, E. (2002). Risk and maintenance factors for eating pathology: a meta-analytic review. Psychological Bulletin, 128, 825-848. PubMedCrossRef
go back to reference Strober, M., Freeman, R. & Morrell,W. (1997). The long-term course of severe anorexia nervosa in adolescents: Survival analysisof recovery, relapse, and outcome predictors over 10-15 years in a prospective study. International Journal of Eating Disorders, 22, 339-360. PubMedCrossRef Strober, M., Freeman, R. & Morrell,W. (1997). The long-term course of severe anorexia nervosa in adolescents: Survival analysisof recovery, relapse, and outcome predictors over 10-15 years in a prospective study. International Journal of Eating Disorders, 22, 339-360. PubMedCrossRef
go back to reference Treasure, J.& Schmidt,U. (2003). Anorexia nervosa. In G. Jones (red.), Clinical evidence: the international source of the best available evidence for mental health care (pp. 1-11). London: BMJ Publishing Group. Treasure, J.& Schmidt,U. (2003). Anorexia nervosa. In G. Jones (red.), Clinical evidence: the international source of the best available evidence for mental health care (pp. 1-11). London: BMJ Publishing Group.
go back to reference Vandereycken,W., & Noordenbos, G. (2008). Handboek eetstoornissen. Utrecht: de Tijdstroom. Vandereycken,W., & Noordenbos, G. (2008). Handboek eetstoornissen. Utrecht: de Tijdstroom.
go back to reference Vanderlinden, J., Buis, H. & Pieters, G. (2004).Welke behandeldoelstellingen vinden eetstoornispatiënten belangrijk in hun genezingsproces van eetstoornissen? Een vergelijking van het perspectief van patiënten en hulpverleners. Directieve Therapie, 24, 175-194. CrossRef Vanderlinden, J., Buis, H. & Pieters, G. (2004).Welke behandeldoelstellingen vinden eetstoornispatiënten belangrijk in hun genezingsproces van eetstoornissen? Een vergelijking van het perspectief van patiënten en hulpverleners. Directieve Therapie, 24, 175-194. CrossRef
go back to reference Whittal, M.L., Agras,W.S. & Gould, R.A. (1999). Bulimia nervosa: a meta-analysis of psychosocial and psychopharmacological treatments. Behavior Therapy, 30, 117-135. CrossRef Whittal, M.L., Agras,W.S. & Gould, R.A. (1999). Bulimia nervosa: a meta-analysis of psychosocial and psychopharmacological treatments. Behavior Therapy, 30, 117-135. CrossRef
go back to reference Wilfley,D.E., e.a. (2002).A randomized comparison of group cognitive behavioral therapy and group interpersonal psychotherapy for the treatment of overweight individuals with binge eating disorder. Archives of General Psychiatry, 59, 713-721. PubMedCrossRef Wilfley,D.E., e.a. (2002).A randomized comparison of group cognitive behavioral therapy and group interpersonal psychotherapy for the treatment of overweight individuals with binge eating disorder. Archives of General Psychiatry, 59, 713-721. PubMedCrossRef
go back to reference Wilson, G.T., Fairburn, C.G., Agras,W.S.,Walsh, B.T. & Kraemer, H.C. (2002). Cognitivebehavioral therapy forbulimia nervosa: time course and mechanisms of change. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70, 267-274. PubMedCrossRef Wilson, G.T., Fairburn, C.G., Agras,W.S.,Walsh, B.T. & Kraemer, H.C. (2002). Cognitivebehavioral therapy forbulimia nervosa: time course and mechanisms of change. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70, 267-274. PubMedCrossRef
go back to reference Wilson, G.T., Grilo, C.M. & Vitousek, K.M. (2007). Psychological treatment of eating disorders. American Psychologist, 62, 199-216. PubMedCrossRef Wilson, G.T., Grilo, C.M. & Vitousek, K.M. (2007). Psychological treatment of eating disorders. American Psychologist, 62, 199-216. PubMedCrossRef
Metagegevens
Titel
Herstellen van een eetstoornis
Het patiëntenperspectief
Auteurs
Maries Roosen
Michelle Davies
Debby Postulart
Publicatiedatum
01-01-2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Psychotherapie / Uitgave 1/2013
Print ISSN: 0165-1188
Elektronisch ISSN: 1876-5637
DOI
https://doi.org/10.1007/s12485-013-0003-y

Andere artikelen Uitgave 1/2013

Tijdschrift voor Psychotherapie 1/2013 Naar de uitgave

Abstract

Summaries