Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Dit boek is het resultaat van meer dan vijf jaar ervaring met patiënten die het ongeluk hadden een hemiplegie te krijgen. Het bevat recente waarnemingen, nieuwe opvattingen over ontwikkelingen van behandelingstechnieken die kunnen leiden tot een beter inzicht in de problemen en een meer succesvolle revalidatie. De heldere foto's illustreren op instructieve wijze de behandelwijze van Pat Davies. Het boek is bestemd voor een ieder die betrokken is bij de revalidatie van hemiplegiepatiënten.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Theoretische Voorgeschiedenis

Voorwerk

1 De normale romp — Beschouwingen rond ontwikkeling en anatomie

Samenvatting
Vanaf het moment dat mensen de opgerichte houding aannamen en op twee benen in plaats van vier begonnen te lopen, werd een uitgebreid strekapparaat vereist om het lichaam tegen de zwaartekracht in rechtop te houden.
H. Raadsen, E. Doorn

2 Aspecten van rompcontrole

Samenvatting
Als de wervelkolom gezien wordt als een reeks kleine hefbomen, waarbij elke wervel zowel ten opzichte van de aangrenzende wervels als samen met die wervels beweegt, wordt duidelijk dat een uiterst gecoördineerde spieractiviteit nodig is om de wervelkolom te bewegen of te stabiliseren.
H. Raadsen, E. Doorn

3 Problemen ten gevolge van verlies van selectieve rompactiviteit bij de hemiplegie

Samenvatting
Een hemiplegie, ongeacht de oorzaak, wordt gekarakteriseerd door verlies van motorische controle over een zijde van het lichaam. Het kenmerkende onvermogen om de arm en het been te bewegen, de ontwikkeling van spasticiteit in totaal-patronen en beweging in stereotype synergieën zijn duidelijk beschreven (B. Bobath, 1978; Brunstrom, 1970; Charness, 1986; Davies, 1985; Perry, 1969).
H. Raadsen, E. Doorn

Therapeutische Activiteiten

4 Activiteiten in lig

Samenvatting
In de eerste stadia na het ontstaan van de hemiplegie, wanneer de patiënt nog weinig controle over de bewegingen van zijn romp heeft, kan hij activiteiten in lig oefenen ter voorbereiding op het bewegen tegen de zwaartekracht in.
H. Raadsen, E. Doorn

5 Bewegen tussen lig en zit

Samenvatting
Om van lig tot zit en van zit tot lig te komen, moeten de buikspieren het gewicht van de romp kunnen bewegen of houden, tegen de trek van de zwaartekracht in, of controle kunnen uitoefenen op de snelheid waarmee bewogen wordt. Het hoofd en de romp vormen een lange hefboom, en hun totale gewicht is aanzienlijk.
H. Raadsen, E. Doorn

6 Activiteiten in zit

Samenvatting
Activiteiten die geoefend worden terwijl de patiënt zit, bieden een goede mogelijkheid om de spieren die de romp onder controle houden, te stimuleren.
H. Raadsen, E. Doorn

7 Opstaan vanuit zit

Samenvatting
Patiënten hebben moeite met het opstaan vanuit zit op een normale manier, omdat deze beweging tegelijkertijd selectieve activiteit van zowel de romp als van de benen vergt. Normaal wordt, wanneer we opstaan, de gestrekte romp zo ver naar voren gebracht dat ons hoofd zich boven onze voeten bevindt of zelfs nog verder naar voren.
H. Raadsen, E. Doorn

8 Activiteiten in stand

Samenvatting
Het vrij en zeker rechtop kunnen staan, vereist een aanzienlijke aanpassing van de posturele spieren van de romp, die actief zijn om de lange mobiele hefboom van de wervelkolom of de reeks kleine hefbomen waaruit de wervelkolom bestaat, onder controle te houden. Rechtop staan vereist tevens adequate spieractiviteit in de onderste extremiteiten om het gewicht van het lichaam erboven te dragen. Ondanks de stabiliserende activiteit van de spieren rond de heupen, moet het bekken vrij kunnen blijven bewegen.
H. Raadsen, E. Doorn

9 Activiteiten met de bal

Samenvatting
Zorgvuldig gekozen activiteiten met een oefenbal kunnen een zinvol onderdeel van het behandelprogramma vormen. Een bal met zijn karakteristieke vorm en bewegingen is iets, dat we allemaal heel goed kennen, een voorwerp waar we sinds onze vroegste kinderjaren ervaringen mee hebben opgedaan.
H. Raadsen, E. Doorn

10 Gaan*

Samenvatting
Gaan is van alle menselijke activiteiten wel de meest universele (Murray e.a., 1964) en het woord ‘gaan’, in al zijn vormen, wordt zowel in gedichten gebruikt, als ook in samenhang met vele andere aspecten van ons leven, zowel functioneel als cultureel.
H. Raadsen, E. Doorn

Nawerk

Meer informatie