Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-06-2014 | Beschouwing | Uitgave 6/2014

Huisarts en wetenschap 6/2014

Heeft het preventieconsult de toekomst?

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 6/2014
Auteurs:
dr. Caroline Wyers, Chantal Walg, prof.dr. Silvia Evers, prof.dr. Dirk Ruwaard
Belangrijke opmerkingen
Maastricht University, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, CAPHRI School for Public Health and Primary Care, Department of Health Services Research, Postbus 616, 6200 MD Maastricht: dr. C.E. Wyers, postdoc onderzoeker Ouderenzorg; C.B. Walg, onderzoeker (tevens adviseur Preventie bij Syntein, Boxmeer); prof.dr. S.M.A.A. Evers, hoogleraar Public Health Technology Assessment; prof.dr. D. Ruwaard, hoogleraar Public Health and Health Care Innovation Correspondentie: d.ruwaard@maastrichtuniversity.nl Mogelijke belangenverstrengeling: het onderzoek ‘Verkenning als opstap naar de implementatie en evaluatie van het PreventieConsult Cardiometabool Risico’ en het onderzoek ‘Ex-ante kosteneffectiviteitsanalyse van het PreventieConsult Cardiometabool Risico’ zijn uitgevoerd met financiering van het Diabetes Fonds, de Nederlandse Hartstichting en de Nierstichting Nederland.

Samenvatting

Wyers CE, Walg CB, Evers SMAA, Ruwaard D. Heeft het preventieconsult de toekomst? Huisarts Wet 2014;57(6):286-9.
Preventie draagt bij aan een betere gezondheid, maar wordt vaak opgevoerd als middel om de kosten van de gezondheidszorg te beperken. Er is een wildgroei aan commerciële screenings en preventieve interventies, onder andere via internet aangeboden. In reactie hierop heeft het NHG in 2011 de NHG-Standaard Het PreventieConsult Cardiometabool Risico (het preventieconsult) gepubliceerd, die in de huisartsenpraktijken vroegtijdige opsporing van hart- en vaatziekten, type-2-diabetes en nierfalen moet faciliteren.
Op zichzelf past het preventieconsult helemaal in de ambitie die LHV en NHG hebben geformuleerd in de Toekomstvisie huisartsenzorg 2022, dat huisartsen zich gaan richten op wijkgebonden preventie, maar de implementatie verloopt traag. Het ontbreekt vooralsnog aan essentiële randvoorwaarden. Er moet structurele financiering zijn, de samenwerking met andere partijen moet goed geregeld zijn en ook moeten de haalbaarheid en kosteneffectiviteit van de interventies voldoende aangetoond zijn. Vooralsnog is er weinig bewijs dat het preventieconsult kosteneffectief is. Er is meer onderzoek nodig om zulk bewijs op tafel te krijgen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 6/2014

Huisarts en wetenschap 6/2014 Naar de uitgave

Kleine kwaal

Slaapwandelen

Huisartsenzorg in cijfers

Off-labelgebruik van de Diane-35-pil