Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-06-2014 | Beschouwing

Heeft het preventieconsult de toekomst?

Auteurs: dr. Caroline Wyers, Chantal Walg, prof.dr. Silvia Evers, prof.dr. Dirk Ruwaard

Gepubliceerd in: Huisarts en wetenschap | Uitgave 6/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Wyers CE, Walg CB, Evers SMAA, Ruwaard D. Heeft het preventieconsult de toekomst? Huisarts Wet 2014;57(6):286-9.
Preventie draagt bij aan een betere gezondheid, maar wordt vaak opgevoerd als middel om de kosten van de gezondheidszorg te beperken. Er is een wildgroei aan commerciële screenings en preventieve interventies, onder andere via internet aangeboden. In reactie hierop heeft het NHG in 2011 de NHG-Standaard Het PreventieConsult Cardiometabool Risico (het preventieconsult) gepubliceerd, die in de huisartsenpraktijken vroegtijdige opsporing van hart- en vaatziekten, type-2-diabetes en nierfalen moet faciliteren.
Op zichzelf past het preventieconsult helemaal in de ambitie die LHV en NHG hebben geformuleerd in de Toekomstvisie huisartsenzorg 2022, dat huisartsen zich gaan richten op wijkgebonden preventie, maar de implementatie verloopt traag. Het ontbreekt vooralsnog aan essentiële randvoorwaarden. Er moet structurele financiering zijn, de samenwerking met andere partijen moet goed geregeld zijn en ook moeten de haalbaarheid en kosteneffectiviteit van de interventies voldoende aangetoond zijn. Vooralsnog is er weinig bewijs dat het preventieconsult kosteneffectief is. Er is meer onderzoek nodig om zulk bewijs op tafel te krijgen.
Metagegevens
Titel
Heeft het preventieconsult de toekomst?
Auteurs
dr. Caroline Wyers
Chantal Walg
prof.dr. Silvia Evers
prof.dr. Dirk Ruwaard
Publicatiedatum
01-06-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Huisarts en wetenschap / Uitgave 6/2014
Print ISSN: 0018-7070
Elektronisch ISSN: 1876-5912
DOI
https://doi.org/10.1007/s12445-014-0148-0

Andere artikelen Uitgave 6/2014

Huisarts en wetenschap 6/2014 Naar de uitgave

Kleine kwaal

Slaapwandelen