Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Nursing 9/2016

01-09-2016 | verpleeghuis

Hbo’er: redder van de verpleeghuiszorg?

Auteur: Leonie van den Schoor

Gepubliceerd in: Nursing | Uitgave 9/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Verpleeghuizen leunen te veel op laag opgeleid personeel. Verzorgenden en mbo-verpleegkundigen zouden de steeds complexer wordende ouderenzorg niet alleen aankunnen. De inzet van meer verpleegkundigen niveau 5 wordt vaak gezien als dé oplossing voor betere kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. Maar is dat terecht?1
Voetnoten
1
Eindrapportage toezicht IGZ op 150 verpleegzorginstellingen. Inspectie voor de Gezondheidszorg, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, juli 2016. (In oktober komt de inspectie met een nieuw overzicht van de stand van zaken. De inspectie zal instellingen die op de nieuwe lijst komen te staan hier vooraf over informeren. Zij krijgen ook de kans om een reactie te geven of bezwaar te maken tegen openbaarmaking.)
 
2
Meer is niet per se beter. De relatie tussen personele inzet en kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. Jan PH Hamers e.a. Universiteit Maastricht, maart 2016.
 
3
Noot voor Vlaamse lezers: de Nederlandse hbo-verpleegkundige (niveau 5) is vergelijkbaar met de Vlaamse bachelorverpleegkundige. De Nederlandse mbo-verpleegkundige met hbo-5.
 
4
Inzet hbo-verpleegkundigen in de intramurale ouderenzorg. Mariëlle Kalverda, adviesrapport ActiZ, april 2016.
 
Metagegevens
Titel
Hbo’er: redder van de verpleeghuiszorg?
Auteur
Leonie van den Schoor
Publicatiedatum
01-09-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Nursing / Uitgave 9/2016
Print ISSN: 1381-5911
Elektronisch ISSN: 2468-1431
DOI
https://doi.org/10.1007/s41193-016-0149-4

Andere artikelen Uitgave 9/2016

Nursing 9/2016 Naar de uitgave

Overdracht

Overdracht

OriginalPaper

In de wetenschap

Redactioneel alexia

Alweer en nog een keer