Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-10-2013 | Beschouwing | Uitgave 10/2013

Huisarts en wetenschap 10/2013

HbA1c als diagnosticum: (g)een stap vooruit?

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 10/2013
Auteurs:
dr. Hanneke Jansen, dr. Anneloes Kerssen, prof.dr. Ronald Stolk, prof.dr. Guy Rutten, prof.dr. Giel Nijpels
Belangrijke opmerkingen
UMCUtrecht. Iulius Centrum, Postbus 85500.3508 GA. Utrecht: dr. H. jansen. post-doe; prof.dr.G.E.H.M. Rutten, huisarts en hoogleraar diabetologie in de huisartsgene eskunde.Leiden : dr. A.Ketssen. huisarts en kaderarts diabete s mellitus.UMCGroningen. afdeling Epidemiologie: prof.dr.R.P.Stolk,hoogleraar klinische epidemiologie.vumc, afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde. EMGOt-instituut voor onderzoek naar gezondheid en zorg: prof.dr.G. Nijpels. hoogleraar huisartsgeneeskunde met speciale aandacht voor de diabet eszorg • Correspondentie: h.jansenjeumcutrecht.nl -Mogelijkebelangenverstrengeling: niets aangegeven.

Samenvatting

Jansen H, Kerssen A, Stolk RP, Rutten GEHM, Nijpels G. HbA1c als diagnosticum voor diabetes mellitus: (g)een stap vooruit? Huisarts Wet 2013;56(10):506-8.
Onlangs heeft de American Diabetes Association (ADA) aangeraden om een HbA1c ≥ 48 mmol/mol (HbA1c ≥ 6,5%) te gebruiken als eerst aangewezen diagnostisch criterium voor diabetes mellitus. In deze beschouwing beschrijven wij de beperkingen van het gebruik van HbA1c als diagnosticum voor diabetes mellitus. Op de eerste plaats zijn er, naast de mate van glykemie, verschillende andere factoren die van invloed zijn op de hoogte van het HbA1c. Daarnaast heeft men een continue relatie aangetoond tussen HbA1c en het risico op macrovasculaire complicaties, ook bij HbA1c-waarden < 48 mmol/mol. Bij het gebruik van HbA1c als diagnosticum krijgen niet alleen minder mensen, maar krijgt ook een andere groep mensen de diagnose diabetes mellitus dan bij het gebruik van een nuchtere glucosewaarde of orale glucosetolerantietest. De praktische voordelen van het gebruik van HbA1c, zoals het niet nuchter hoeven zijn en een kleinere invloed van factoren als stress, wegen onzes inziens niet op tegen deze nadelen. Over het geheel genomen wegen wij de voor- en nadelen van de HbA1c-bepaling anders dan de ADA en willen wij de Nederlandse huisarts aanraden om niet van de huidige werkwijze af te wijken.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 10/2013

Huisarts en wetenschap 10/2013 Naar de uitgave