Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

14-09-2018 | Artikelen

Haptotherapie voor kinderen en ouders: een case-based time-series-onderzoek naar boze buien, acceptatie, affectieve ouder-kindinteractie en opvoedingsbelasting

Auteurs: Monica Pollmann, MSc, Floor van Rooij, PhD, Roos Rodenburg, PhD

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Inleiding

Deze studie onderzoekt de potentiële effecten van haptotherapie voor een tienjarig meisje en haar ouders.

Methode

De opzet van het onderzoek is een single-case experimenteel design met een baseline, interventieperiode I, een interventievrije periode en interventieperiode II.

Meetinstrumenten

De effecten werden gemeten met online dagboekjes (acceptatie, aantal boze buien), observaties (affectief contact) en voor- en nametingsvragenlijsten (opvoedbelasting, gedragsproblemen). Interventie-effecten voor haptotherapie werden berekend met simulation modeling analysis en reliable change indices.

Resultaten

Er was een toename van affectief contact en dagelijkse acceptatie; de dagelijkse boze buien, gedragsproblemen en opvoedingsbelasting namen gedurende de behandeling af. Kenmerkend was dat de afname van het aantal boze buien gevolgd werd door een toename van moederlijke acceptatie. Moeder en dochter lijken elkaar daarbij over en weer te beïnvloeden.

Conclusie

In een kortdurend traject met een minimale belasting van wekelijkse sessies bleken positieve veranderingen op te treden. Haptotherapie lijkt een veelbelovende kortdurende behandeling te zijn voor kinderen met mild probleemgedrag en ouders die problemen ervaren in de opvoeding.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Literatuur
go back to reference Ainsworth, M. D. S. (1982). Attachment: retrospect and prospect. In C. M. Parkes & J. S. Hinde (red.), The place of attachment in human behaviour (pag. 3–30). New York: Basic Books. Ainsworth, M. D. S. (1982). Attachment: retrospect and prospect. In C. M. Parkes & J. S. Hinde (red.), The place of attachment in human behaviour (pag. 3–30). New York: Basic Books.
go back to reference Bandura, A. (1977). Social learning theory. New Jersey: Prentice Hall. Bandura, A. (1977). Social learning theory. New Jersey: Prentice Hall.
go back to reference Boot, B. (2014). Haptonomie, een kwestie van gevoel. Utrecht: Kosmos. Boot, B. (2014). Haptonomie, een kwestie van gevoel. Utrecht: Kosmos.
go back to reference Borckardt, J. J. (2006). Simulation modeling analysis: time series analysis program for short time series data streams (version 8.3.3). Charleston: Medical University of South Carolina. Borckardt, J. J. (2006). Simulation modeling analysis: time series analysis program for short time series data streams (version 8.3.3). Charleston: Medical University of South Carolina.
go back to reference Bowlby, J. (1973). Attachment and loss: separation. New York: Basic Books. Bowlby, J. (1973). Attachment and loss: separation. New York: Basic Books.
go back to reference Brock, A. J. L. L. de, Vermulst, A. A., Gerris, J. R. M., & Abidin, R. R. (1992). NOSI, Nijmeegse Ouderlijke Stress Index. Experimentele versie. Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger. Brock, A. J. L. L. de, Vermulst, A. A., Gerris, J. R. M., & Abidin, R. R. (1992). NOSI, Nijmeegse Ouderlijke Stress Index. Experimentele versie. Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral science. New York: Lawrence Erlbaum. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral science. New York: Lawrence Erlbaum.
go back to reference Elkins, S. R., & Moore, T. M. (2011). A time-series study of the treatment of panic disorder. Clinical Case Studies, 10(1), 3–22.CrossRef Elkins, S. R., & Moore, T. M. (2011). A time-series study of the treatment of panic disorder. Clinical Case Studies, 10(1), 3–22.CrossRef
go back to reference Horner, R. H., & Odom, S. L. (2014). Constructing single-case research designs: logic and options. In T. Kratochwill & J. Levin (red.), Single-case intervention research: methodological and statistical advances (pag. 309–323). Washington, DC: American Psychological Association. Horner, R. H., & Odom, S. L. (2014). Constructing single-case research designs: logic and options. In T. Kratochwill & J. Levin (red.), Single-case intervention research: methodological and statistical advances (pag. 309–323). Washington, DC: American Psychological Association.
go back to reference Kolk, B. A. van der (2015). The body keeps the score: brain, mind, and body in the healing of trauma. New York: Penguin Books. Kolk, B. A. van der (2015). The body keeps the score: brain, mind, and body in the healing of trauma. New York: Penguin Books.
go back to reference Leeuwen, A. van, Pluimers, C., & Bosscher, R. (2012). The clinical effectiveness of haptotherapy in routine practices. (Masterthese). Amsterdam: Vrije Universiteit. Leeuwen, A. van, Pluimers, C., & Bosscher, R. (2012). The clinical effectiveness of haptotherapy in routine practices. (Masterthese). Amsterdam: Vrije Universiteit.
go back to reference Levine, P. A. (2010). In an unspoken voice: how the body releases trauma and restores goodness. Berkeley: North Atlantic Books. Levine, P. A. (2010). In an unspoken voice: how the body releases trauma and restores goodness. Berkeley: North Atlantic Books.
go back to reference Patterson, G. R. (1982). Coercive family process. Eugene: Castalia Patterson. Patterson, G. R. (1982). Coercive family process. Eugene: Castalia Patterson.
go back to reference Pollmann, M. T. F. (2015). Handleiding codeerlijst Affectief contact bij kinderen. Doorn: Academie voor Haptonomie. Pollmann, M. T. F. (2015). Handleiding codeerlijst Affectief contact bij kinderen. Doorn: Academie voor Haptonomie.
go back to reference Rexwinkel, M., & Stortelder, F. (2011). Affectregulatie. In M. Rexwinkel, B. Derkx, C. Pannevis & M. Schmeets (red.), Handboek infant mental health: inleiding in de ouder-kindbehandeling (pag. 21–30). Assen: Koninklijke Van Gorcum. Rexwinkel, M., & Stortelder, F. (2011). Affectregulatie. In M. Rexwinkel, B. Derkx, C. Pannevis & M. Schmeets (red.), Handboek infant mental health: inleiding in de ouder-kindbehandeling (pag. 21–30). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
go back to reference Vermulst, F. C., & Ende, J. van der (2013). Handleiding ASEBA Vragenlijsten voor leeftijden 6 tot en met 18 jaar. Rotterdam: ASEBA Nederland. Vermulst, F. C., & Ende, J. van der (2013). Handleiding ASEBA Vragenlijsten voor leeftijden 6 tot en met 18 jaar. Rotterdam: ASEBA Nederland.
go back to reference Vermulst, F. C., Ende, J. van der, & Koot, H. M. (1996). Handleiding voor de CBCL/4-18. Rotterdam: Erasmus Universiteit/Sophia Kinderziekenhuis, Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Vermulst, F. C., Ende, J. van der, & Koot, H. M. (1996). Handleiding voor de CBCL/4-18. Rotterdam: Erasmus Universiteit/Sophia Kinderziekenhuis, Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
go back to reference Vermulst, F. C., Kroes, G., De Meyer, R., Nguyen, L., & Veerman, J. W. (2013). Opvoedingsbelastingvragenlijst (OBVL) Handleiding. Nijmegen: Praktikon, Radboud Universiteit. Vermulst, F. C., Kroes, G., De Meyer, R., Nguyen, L., & Veerman, J. W. (2013). Opvoedingsbelastingvragenlijst (OBVL) Handleiding. Nijmegen: Praktikon, Radboud Universiteit.
go back to reference Yperen, T. van, Veerman, J. W., & Bijl, B. (2017). Zicht op effectiviteit. Handboek voor resultaatgerichte ontwikkeling van interventies in de jeugdsector. Rotterdam: Lemniscaat. Yperen, T. van, Veerman, J. W., & Bijl, B. (2017). Zicht op effectiviteit. Handboek voor resultaatgerichte ontwikkeling van interventies in de jeugdsector. Rotterdam: Lemniscaat.
Metagegevens
Titel
Haptotherapie voor kinderen en ouders: een case-based time-series-onderzoek naar boze buien, acceptatie, affectieve ouder-kindinteractie en opvoedingsbelasting
Auteurs
Monica Pollmann, MSc
Floor van Rooij, PhD
Roos Rodenburg, PhD
Publicatiedatum
14-09-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/2018
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-018-0189-4

Andere artikelen Uitgave 4/2018

Kind en adolescent 4/2018 Naar de uitgave

Opmerkelijk

Medicalisering