Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2021 | OriginalPaper | Hoofdstuk

8. Hanteren van emotionele reacties en de supervisierelatie

Auteurs : Prof. dr. G. A. M. Vanaerschot, W. E. Colin

Gepubliceerd in: Supervisie als proces

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Overeenstemming over taken en doelen, en een emotionele band vormen de basis van een veilige supervisierelatie waarbinnen de supervisant kan leren. In deze samenwerking kunnen zich alliantiemoeilijkheden voordoen. Deze kunnen te maken hebben met emotionele reacties en weerstanden van de supervisant die eigen zijn aan de supervisantpositie, met rolonduidelijkheden en rolconflicten, of met dieperliggende persoonlijke patronen en gevoeligheden van supervisant of supervisor. Deze mogelijke bronnen van alliantieverstoringen worden hier besproken, alsook hoe je als supervisor deze verstoringen kunt opmerken en hoe je hiermee kunt omgaan. We onderscheiden verschillende omgangswijzen in de begin- en de gevorderde fase van het supervisietraject om deze alliantiebreuken niet enkel te herstellen maar ook te benutten voor het leerproces van de supervisant. Ten slotte staan we kort stil bij de grens tussen supervisie en psychotherapie.
Literatuur
go back to reference Angus, L., & Kagan, F. (2007). Empathic relational bonds and personal agency in psychotherapy: Implications for psychotherapy supervision, practice and research. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 44, 371–377. CrossRef Angus, L., & Kagan, F. (2007). Empathic relational bonds and personal agency in psychotherapy: Implications for psychotherapy supervision, practice and research. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 44, 371–377. CrossRef
go back to reference Bernard, J. M., & Goodyear, R. K. (2014). Fundamentals of clinical supervision (5 de ed.). Essex: Pearson. Bernard, J. M., & Goodyear, R. K. (2014). Fundamentals of clinical supervision (5 de ed.). Essex: Pearson.
go back to reference Beunderman, R., Van der Maas, F., Hafkenscheid, A., & Huls, R. (2016). Leren. In R. Beunderman, S. Colijn, L. Geertjens & F. Van der Maas (Red.), Theorie en praktijk van supervisie in de GGZ (pag. 41–47). Utrecht: de Tijdstroom. Beunderman, R., Van der Maas, F., Hafkenscheid, A., & Huls, R. (2016). Leren. In R. Beunderman, S. Colijn, L. Geertjens & F. Van der Maas (Red.), Theorie en praktijk van supervisie in de GGZ (pag. 41–47). Utrecht: de Tijdstroom.
go back to reference Bordin, E. S. (1983). A working alliance based model of supervision. The Counseling Psychologist, 11, 35–42. CrossRef Bordin, E. S. (1983). A working alliance based model of supervision. The Counseling Psychologist, 11, 35–42. CrossRef
go back to reference Bridges, N. A. (1999). The role of supervision in managing intense affect and constructing boundaries in therapeutic relationships. Journal of Sex Education & Therapy, 24(4), 218–225. Bridges, N. A. (1999). The role of supervision in managing intense affect and constructing boundaries in therapeutic relationships. Journal of Sex Education & Therapy, 24(4), 218–225.
go back to reference Hahn, W. (2003). De beleving van schaamte in supervisie. Toegang tot Psychotherapie Internationaal, 4, 368–389. Hahn, W. (2003). De beleving van schaamte in supervisie. Toegang tot Psychotherapie Internationaal, 4, 368–389.
go back to reference Ladany, N., Friedlander, M. L., & Nelson, M. L. (2016). Supervision essentials for the Critical Events in Psychotherapy Supervision model. Washington DC: American Psychological Association. Ladany, N., Friedlander, M. L., & Nelson, M. L. (2016). Supervision essentials for the Critical Events in Psychotherapy Supervision model. Washington DC: American Psychological Association.
go back to reference Ladany, N., & Walker, J. A. (2003). Supervisor self-disclosure: Balancing the uncontrollable narcissist with the indomitable altruist. Journal of Clinical Psychology, 59, 611–621. Ladany, N., & Walker, J. A. (2003). Supervisor self-disclosure: Balancing the uncontrollable narcissist with the indomitable altruist. Journal of Clinical Psychology, 59, 611–621.
go back to reference Lewis, H. B. (1971). Shame and guilt in neurosis. New York: International University Press. Lewis, H. B. (1971). Shame and guilt in neurosis. New York: International University Press.
go back to reference Olk, M., & Friedlander, M. L. (1992). Trainees’ experiences of role conflict and role ambiguity in supervisory relationships. Journal of Counseling Psychology, 39, 389–397. CrossRef Olk, M., & Friedlander, M. L. (1992). Trainees’ experiences of role conflict and role ambiguity in supervisory relationships. Journal of Counseling Psychology, 39, 389–397. CrossRef
go back to reference Retzinger, S. M. (1998). Shame in the therapeutic relationship. In P. Gilbert & B. Andrews (Red.), Shame: Interpersonal behavior, psychopathology, and culture (pag. 206–222). New York: Oxford University Press. Retzinger, S. M. (1998). Shame in the therapeutic relationship. In P. Gilbert & B. Andrews (Red.), Shame: Interpersonal behavior, psychopathology, and culture (pag. 206–222). New York: Oxford University Press.
go back to reference Safran, J. D., & Muran, J. C. (2000). Negotiating the therapeutic alliance. A relational treatment guide. New York: Guilford. Safran, J. D., & Muran, J. C. (2000). Negotiating the therapeutic alliance. A relational treatment guide. New York: Guilford.
go back to reference Takens, R. J. (2013). Emotiegerichte psychotherapie: een introductie. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 51(1), 6–27. Takens, R. J. (2013). Emotiegerichte psychotherapie: een introductie. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 51(1), 6–27.
go back to reference Vanaerschot, G., Lietaer, G., & Gundrum, G. (2008). Interactioneel proceswerk. In G. Lietaer, G. Vanaerschot, J. A. Snijders & R. J. Takens (Red.), Handboek gesprekstherapie. De persoonsgerichte experiëntiële benadering (pag. 206–231). Utrecht: de Tijdstroom. Vanaerschot, G., Lietaer, G., & Gundrum, G. (2008). Interactioneel proceswerk. In G. Lietaer, G. Vanaerschot, J. A. Snijders & R. J. Takens (Red.), Handboek gesprekstherapie. De persoonsgerichte experiëntiële benadering (pag. 206–231). Utrecht: de Tijdstroom.
go back to reference Yerkes, R. M., & Dodson, J. D. (1908). The relation of strenght of stimulus to rapidity of habit formation. Journal of Comparative Neurology and Psychology, 18, 459–482. Yerkes, R. M., & Dodson, J. D. (1908). The relation of strenght of stimulus to rapidity of habit formation. Journal of Comparative Neurology and Psychology, 18, 459–482.
Metagegevens
Titel
Hanteren van emotionele reacties en de supervisierelatie
Auteurs
Prof. dr. G. A. M. Vanaerschot
W. E. Colin
Copyright
2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2526-9_8