Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:
Omslag van het boek

2015 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Handleiding voor ouders

Auteurs : Haim Omer, Eliane Wiebenga

Gepubliceerd in: Geweldloos verzet: Handleiding voor ouders

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Agressieve en zelfdestructieve kinderen en adolescenten vertonen een scala aan gedragingen die voor ouders en leerkrachten buitengewoon moeilijk zijn: provocaties, woede-uitbarstingen, risicovol en zelfdestructief gedrag, geweld jegens anderen, zichzelf en eigendommen, spijbelen of helemaal niet meer naar school gaan, promiscuïteit, drugsmisbruik, liegen, diefstal en chantage, het zijn allemaal gedragingen die zelfs de geduldigste en meest liefhebbende ouders en leerkrachten van hun stuk brengen. Ook angst, dwang, schoolweigering, computerverslaving, eetstoornissen of ander probleemgedrag kunnen ouders tot wanhoop drijven. ‘Dwang en drang’ blijken ook dan geen effectief antwoord te zijn. Pogingen van ouders om controle uit te oefenen over hun kind teneinde diens gedrag te veranderen mislukken vaak en leiden tot verdere escalaties. De methode geweldloos verzet doorbreekt de vicieuze cirkel door de aandacht primair te richten op reacties en gedrag van de ouders zelf. Dit hoofdstuk bevat een praktische handleiding waarmee ouders de principes en interventies van geweldloos verzet direct in praktijk kunnen brengen.
Voetnoten
1
Voor een uitgebreide beschrijving van geweldloos verzet bij kinderen met angst en dwang: Lebowitz en Omer (2013). Treating childhood and adolescent anxiety. A guide for caregivers. Hoboken, Wiley.
 
2
In de eerste druk werd gesproken van ‘verzoeningsgebaren’. Nu is gekozen voor een term die beter uitdrukt wat bedoeld wordt, namelijk het onvoorwaardelijk investeren in de relatie en niet ‘verzoening’ in de zin van ‘goedmaken’. Zo kan ook geen verwarring ontstaan met ‘herstelgebaren’ (zie par. 1.13 verderop in de handleiding).
 
Metagegevens
Titel
Handleiding voor ouders
Auteurs
Haim Omer
Eliane Wiebenga
Copyright
2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1019-7_1