Skip to main content
main-content
Top

2019 | Boek

Handleiding module Schematherapie en de Gezonde volwassene

Auteurs: Anne-Marie Claassen, Drs. Jenny Broersen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Over dit boek

Dit boek is een handleiding voor therapeuten die werken met schematherapie. Veel mensen hebben na (schema)therapie nog restklachten of blijven (deels) worstelen met negatieve patronen, chronische somberheid en angst. De module die wordt beschreven is niet gericht op vermindering van die problemen, maar vooral op het verder vergroten van veerkracht en welbevinden, waarmee de Gezonde volwassene van cliënten kan worden versterkt. De module schematherapie en de Gezonde volwassene bestaat uit een handleiding voor de therapeut en uit een werkboek voor de cliënt.
In de Handleiding module Schematherapie en de Gezonde volwassene is de uitwerking van de module beschreven. Deze bestaat uit 10 sessies die flexibel inzetbaar zijn en kunnen worden aangeboden in de groep of in een individuele behandeling binnen de BGGZ, of in een specifieke fase van een behandeling binnen de SGGZ. De module is ook toepasbaar bij cliënten die een terugval hebben en zich opnieuw aanmelden voor behandeling.
Met een voorwoord van:Remco van der Wijngaart, erkend supervisor bij de Nederlandse Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) en de Nederlandse vereniging voor Schematherapie, en vice-president van de International Society of Schema Therapy (ISST).

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. Inleiding
Samenvatting
In deze inleiding geven we een introductie van de module Schematherapie en de Gezonde volwassene. Deze module sluit aan op de trend in de gezondheidszorg om meer te werken met welbevinden en positieve emoties. De theoretische achtergrond van deze module wordt toegelicht en er wordt beschreven binnen welke context deze module kan worden aangeboden.
Anne-Marie Claassen, Jenny Broersen
2. Theoretische achtergrond
Samenvatting
Dit hoofdstuk beschrijft de achtergrond wat betreft theorie en onderzoek om de Gezonde volwassene een duidelijke plek te geven. Het gaat niet alleen over de schematherapie en de positieve psychologie, maar om de integratie van deze twee stromingen. Het betreft positieve therapeutische aanvullingen op de klachtgerichte methodes en persoonsgericht werken. We introduceren deze module vanuit het feit dat aandacht op gezondheid en herstelgericht werken aan belang heeft gewonnen ten opzichte van het (alleen maar) klachtgericht werken. De pijlers in de module zijn werken met persoonlijke waarden en zelfcompassie. Hierbij past het geven van psycho-educatie over de Gezonde volwassene (GV) en hoe deze vanuit de verschillende stresssystemen te benaderen is. Het doel van deze module is: de Gezonde volwassene vergroten en bekrachtigen om zo meer grip te krijgen op welbevinden in het leven.
Anne-Marie Claassen, Jenny Broersen
3. Werken met de module Gezonde volwassene (ST-GV)
Samenvatting
In dit hoofdstuk gaat het onder andere over indicatiestelling en het gebruik van vragenlijsten. De module is in verschillende fases van een behandeling inzetbaar en beschrijft op welke wijze deze module toegepast kan worden. Tot slot wordt aandacht besteed aan de inhoud. De module beschrijft de pijlers: psycho-educatie, het opbouwen en verdiepen van de Gezonde volwassene, het toekomstproof maken en de follow-up. Tevens worden de toegepaste technieken en valkuilen toegelicht.
Anne-Marie Claassen, Jenny Broersen
4. Module ST-GV: van sessie tot sessie
Samenvatting
Dit hoofdstuk staat eerst stil bij het voortraject van deze module. Vervolgens worden de sessies beschreven waarbij het accent ligt op de individuele therapie. In de zogenoemde tipbalken staat een beschrijving van hoe de betreffende oefeningen in de groep kunnen worden toegepast. Voor de therapeuten worden enkele aandachtspunten meegegeven, zoals huiswerk maken samen met een naastbetrokkene. De toegepaste oefeningen en het huiswerk worden in deze handleiding niet volledig en in detail uitgewerkt. In het bijbehorende Werkboek module Schematherapie en de Gezonde volwassene wordt het programma van deze module wel per sessie uitgebreid beschreven.
Anne-Marie Claassen, Jenny Broersen
5. Tot slot
Samenvatting
In dit laatste hoofdstuk geven we een samenvatting van deze handleiding. Het is van belang om onderzoek te doen naar het effect van deze module, vooral naar het effect van de meer krachtgerichte behandeling.
Anne-Marie Claassen, Jenny Broersen
Nawerk
Meer informatie
Titel
Handleiding module Schematherapie en de Gezonde volwassene
Auteurs
Anne-Marie Claassen
Drs. Jenny Broersen
Copyright
2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-2272-5
Print ISBN
978-90-368-2271-8
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2272-5