Skip to main content
main-content
Top

Inhoudsopgave

Voorwerk

1 Informatie verzamelen

Samenvatting
Om op een goede en handige manier een artikel of boek of welke andere tekst dan ook te lezen, kun je een bepaalde manier van lezen toepassen: een leesstrategie.
Nicolien van Halem, Inge Müller

2 Informatie verwerken

Samenvatting
Door vragen te stellen in kleine groepen verdiep je je samen in een onderdeel van de leerstof (thema, tekst, idee of theorie).
Nicolien van Halem, Inge Müller

3 Werken aan opdrachten op school

Samenvatting
Een casus is een kort verhaaltje dat vragen oproept, een voorbeeldgeval.
Nicolien van Halem, Inge Müller

Studieloopbaan

Samenvatting
In je vooropleiding (basisschool, middelbare school of ROC) heb je de basis gelegd voor deze vervolgopleiding. Om deze hbo-opleiding goed te kunnen doorlopen, krijg je begeleiding bij je studie in de vorm van studieloopbaanbegeleiding (afgekort SLB).
Nicolien van Halem, Inge Müller

5 Werken aan een project

Samenvatting
In een project werk je tijdelijk met een aantal mensen aan een eenmalige opdracht. Elk project heeft een opdrachtgever, een vooraf vastgesteld budget (in uren en/of in geld), een projectwerkgroep (bestaande uit mensen met een verschillende deskundigheid, multidisciplinaire samenwerking), een projectorganisatie en een projectleider.
Nicolien van Halem, Inge Müller

6 Discussievormen

Samenvatting
Een paneldebat is een discussie met een groep panelleden, onder leiding van een voorzitter. Debatteren is met woorden twisten om gelijk te krijgen in een bepaalde kwestie.
Nicolien van Halem, Inge Müller

7 Gebruik maken van media

Samenvatting
Een digitale of elektronische (ELO) kan je helpen bij het leren en de informatieuitwisseling voor je opleiding. Met een ELO kun je direct communiceren met andere studenten en docenten.
Nicolien van Halem, Inge Müller

8 Managementvaardigheden

Samenvatting
‘De weg waarlangs’, dat is de vertaling van het Griekse woord ‘methodos’ waarvan het woord ‘methode’ is afgeleid. Een methode is een manier of een weg waarmee je een doel wilt bereiken.
Nicolien van Halem, Inge Müller

9 Onderzoek

Samenvatting
Je doet een onderzoek omdat je nieuwe kennis wilt vergaren of omdat je bestaande kennis wilt aanvullen. In de beroepspraktijk wordt onderzoek gedaan op het moment dat iemand of de organisatie op een probleem of situatie stuit dat/die moet worden opgelost, verklaard of beschreven.
Nicolien van Halem, Inge Müller

10 Toetsen

Samenvatting
Toetsen zijn er in verschillende vormen: kennis-, vaardigheids- en praktijktoetsen. De uitslag van een toets laat zien of je de kennis, houding en/of vaardigheden beheerst die voor je beroep nodig zijn.
Nicolien van Halem, Inge Müller

Nawerk

Meer informatie