Skip to main content
main-content
Top

2010 | Boek

Handboek scheiden en de kinderen

Voor de beroepskracht die met scheidingskinderen te maken heeft

Auteurs: Ed Spruijt, Helga Kormos

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Over dit boek

Jaarlijks worden maar liefst zeventigduizend kinderen geconfronteerd met de scheiding van hun ouders. Dat betekent dat het gezinsverband uiteenvalt en de vertrouwde dagelijkse contacten met vader en moeder drastisch veranderen. Maar er gebeurt meestal nog meer: kinderen kunnen te maken krijgen met een verhuizing, een andere school, minder geld; met verstoorde familierelaties en de komst van een stiefvader of moeder. Door dit alles hebben jongens en meisjes het zwaar. De gevolgen hiervan moeten niet worden onderschat. Opnieuw is uit recent onderzoek gebleken dat veel scheidingskinderen opgroeien met ernstige sociale, emotionele en psychologische problemen. Bovendien duren die vaak tot ver in de volwassenheid voort. Het grootste risico lopen kinderen als ouders verwikkeld zijn in hevige en chronische conflicten. De-escalatie heeft dan topprioriteit. Ondersteunende maatregelen moeten allereerst daarop zijn gericht maar vroege preventie is minstens zo belangrijk. De auteurs van Handboek scheiden en de kinderen presenteren in acht overzichtelijke hoofdstukken de actuele stand van zaken met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek naar kinderen en echtscheiding. De informatie is steeds aan de hand van relevante variabelen geordend: maatschappij, opvoeding, problemen, wetgeving, en ondersteunende maatregelen. Praktische informatie staat hierbij centraal; zo komen in de vele kaders praktijkgevallen aan de orde en worden wetenschappelijke gegevens steeds vertaald naar de dagelijkse situatie. Ieder hoofdstuk sluit af met een aantal kernpunten. Dit boek is geschreven voor beroepskrachten in de (gezondheids)zorg, de hulpverlening, het juridisch werkveld, het onderwijs en de overheid en anderen die in hun werk te maken hebben met scheidende of gescheiden ouders en hun kinderen. Ook voor studenten in deze vakgebieden is Handboek scheiden en de kinderen zeer geschikt.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. Inleiding: scheiden en de kinderen
Abstract
Ouderlijke scheiding, al dan niet na een formeel huwelijk, komt tegenwoordig vaak voor. Moeders en vaders zijn dan meestal sterk op zichzelf betrokken. Voor de kinderen is de periode voor, tijdens en na de scheiding mede daardoor niet gemakkelijk en vaak vol met onzekerheden.
Ed Spruijt, Helga Kormos
2. Opzet van het boek
Abstract
In de nota Alle kansen voor kinderen (Programmaministerie voor Jeugd en Gezin, 2007) is expliciet vermeld dat aandacht zal worden gegeven aan schadelijke gevolgen voor kinderen bij echtscheiding.
Ed Spruijt, Helga Kormos
3. Cijfers en feiten over scheiden en kinderen
Abstract
Het uiteenvallen van een gezin door scheiding is niet alleen van grote betekenis voor de direct betrokkenen: de kinderen, moeder en vader, familie, vrienden en kennissen. Ook voor de samenleving als geheel is scheiden een belangrijk fenomeen.
Ed Spruijt, Helga Kormos
4. Ontwikkeling en opvoeding van scheidingskinderen
Abstract
Zoals in het vorige hoofdstuk al duidelijk werd, krijgen in Nederland per jaar ongeveer 70 duizend thuiswonende kinderen te maken met de scheiding van hun ouders. Maar wat betekent dat voor kinderen in de praktijk? Wat zijn de gevolgen voor jongens en meisjes, en voor kinderen van verschillende leeftijden? Maakt het wat uit of kinderen gaan wonen bij moeder of vader, of afwisselend bij een van hen? In dit hoofdstuk staan de ontwikkeling en de opvoeding van het gemiddelde scheidingskind centraal.
Ed Spruijt, Helga Kormos
5. Ernstige problemen na scheiding
Abstract
In hoofdstuk 4 is beschreven met welke problemen veel ouders en kinderen na de scheiding te maken kunnen krijgen. Een ouderlijke scheiding is altijd pijnlijk, maar gaat niet zelden ook nog gepaard met veel conflicten en geweld.
Ed Spruijt, Helga Kormos
6. Wetgeving en gevolgen voor scheidingskinderen
Abstract
Er is altijd een wederzijdse beïnvloeding van maatschappelijke processen en wetgeving. Zo heeft de roep om meer gelijkwaardige rechten voor vaders na scheiding geleid tot veranderingen in de wetgeving.
Ed Spruijt, Helga Kormos
7. Preventie en interventie
Abstract
In de vorige hoofdstukken kwam al naar voren dat van de drie partijen bij een scheiding – kind, moeder en vader – het kind de zwakste partij is. Weliswaar is de laatste jaren de aandacht, zeker in woorden, meer dan vroeger op de kinderen gericht.
Ed Spruijt, Helga Kormos
8. Conclusies, discussie en aanbevelingen
Abstract
Het doel van dit handboek is recente wetenschappelijke kennis met betrekking tot scheiden en kinderen ordenen, samenvatten en toegankelijk maken voor beroepskrachten die met scheidingskinderen te maken hebben. Het is goed als zij ervan op de hoogte zijn dat scheiden geen losstaande gebeurtenis is, maar een complex proces, dat meestal enkele jaren in beslag neemt.
Ed Spruijt, Helga Kormos
Nawerk
Meer informatie
Titel
Handboek scheiden en de kinderen
Auteurs
Ed Spruijt
Helga Kormos
Copyright
2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-7989-7
Print ISBN
978-90-313-7988-0
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-7989-7