Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2016

28-01-2016

Haalbaarheid van een poliklinisch geriatrisch Revalidatieprogramma – lessen uit een pilotproject

Auteurs: Rachel G. Mak, Aafke J. de Groot, Ellen M. Vreeburg, Martin Smalbrugge, Marja F. I. A. Depla

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 2/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Doel

Beschrijven van de haalbaarheid van een poliklinisch geriatrisch behandelprogramma, als pilotproject ontwikkeld in Vivium Naarderheem.

Methoden

De uitkomsten werden onderzocht in een pretest-posttest design met één groep. Haalbaarheid werd onderzocht door mondelinge afname van een patiënttevredenheidsvragenlijst en door gestructureerde interviews met behandelaars en management. Het effect werd onderzocht door bij start (T0) en bij ontslag (T1) van het behandelprogramma schriftelijke vragenlijsten af te nemen: bij de patiënten over het participatieniveau en de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en bij hun mantelzorgers over de ervaren belasting.

Resultaten

Er werden 18 patiënten geïncludeerd. Vijftien daarvan revalideerden na een CVA. Behandelaars en managers vonden het programma uitvoerbaar, op voorwaarde dat het vervoer van de patiënten, de roosterplanning en de financiering goed geregeld zijn. Het behandelprogramma werd door de patiënten met een gemiddeld rapportcijfer van 8,1 gewaardeerd. Er zijn geen statistisch significante verschillen gevonden in het participatieniveau van de patiënten en in de zorgbelasting van de mantelzorgers bij de start en het einde van de poliklinische behandeling. De algemene gezondheidsbeleving, gemeten met de RAND-36, was na poliklinische revalidatie achteruit gegaan.

Conclusie

Uit deze pilotstudie blijkt dat vijftien van de achttien patiënten die gebruik maken van de polikliniek, revalideert vanwege CVA. Poliklinische geriatrische revalidatie is een door de bevraagde patiënten gewaardeerde aanvulling op de klinische revalidatieperiode, en de uitvoering ervan lijkt haalbaar. Een verbetering van de gezondheidstoestand of van het participatieniveau kon niet worden aangetoond.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Literatuur
1.
go back to reference Zekveld G, Caljouw MAA, Balen R van, et al. SINGER 1, Samenwerking en innovatie in de geriatrische revalidatie, Eindrapport proces- en effectevaluatie op cliëntniveau Proeftuinen Geriatrische Revalidatie. 2013. Zekveld G, Caljouw MAA, Balen R van, et al. SINGER 1, Samenwerking en innovatie in de geriatrische revalidatie, Eindrapport proces- en effectevaluatie op cliëntniveau Proeftuinen Geriatrische Revalidatie. 2013.
2.
go back to reference Buijck BI, Zuidema SU, Spruijt-van Eijk M, et al. Is patient-grouping on basis of condition on admission indicative for discharge destination in geriatric stroke patients after rehabilitation in skilled nursing facilities? The results of a cluster analysis. BMC Health Serv Res. 2012;12:443. doi:10.1186/1472-6963-12-443.CrossRefPubMedPubMedCentral Buijck BI, Zuidema SU, Spruijt-van Eijk M, et al. Is patient-grouping on basis of condition on admission indicative for discharge destination in geriatric stroke patients after rehabilitation in skilled nursing facilities? The results of a cluster analysis. BMC Health Serv Res. 2012;12:443. doi:10.1186/1472-6963-12-443.CrossRefPubMedPubMedCentral
3.
go back to reference CBO Richtlijn Beroerte. Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO, 2008. CBO Richtlijn Beroerte. Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO, 2008.
4.
go back to reference Heinemann AW, et al. Putting outcome measurement in context: a rehabilitation psychology perspective. Rehabil Psychol 2005;50:6–14.CrossRef Heinemann AW, et al. Putting outcome measurement in context: a rehabilitation psychology perspective. Rehabil Psychol 2005;50:6–14.CrossRef
5.
go back to reference Zee CH van der, Visser-Meily JM, Lindeman E, et al. Participation in the chronic phase of stroke. Top Stroke Rehabil 2013;20(1):52–61. doi:10.1310/tsr2001-52.CrossRefPubMed Zee CH van der, Visser-Meily JM, Lindeman E, et al. Participation in the chronic phase of stroke. Top Stroke Rehabil 2013;20(1):52–61. doi:10.1310/tsr2001-52.CrossRefPubMed
6.
go back to reference Zidén L, Kreuter M, Frändin K. Long-term effects of home rehabilitation after hip fracture—1-year follow-up of functioning, balance confidence, and health-related quality of life in elderly people. Disabil Rehabil. 2010;32(1):18–32 doi:10.3109/09638280902980910.CrossRefPubMed Zidén L, Kreuter M, Frändin K. Long-term effects of home rehabilitation after hip fracture—1-year follow-up of functioning, balance confidence, and health-related quality of life in elderly people. Disabil Rehabil. 2010;32(1):18–32 doi:10.3109/09638280902980910.CrossRefPubMed
7.
go back to reference Tinetti ME, Baker DI, Gottschalk M, et al. Home-based multicomponent rehabilitation program for older persons after hip fracture: a randomized trial. Arch Phys Med Rehabil. 1999;80(8):916–22.CrossRefPubMed Tinetti ME, Baker DI, Gottschalk M, et al. Home-based multicomponent rehabilitation program for older persons after hip fracture: a randomized trial. Arch Phys Med Rehabil. 1999;80(8):916–22.CrossRefPubMed
8.
go back to reference Chaiyawat P, Kulkantrakorn K. Randomized controlled trial of home rehabilitation for patients with ischemic stroke: impact upon disability and elderly depression. Psychogeriatrics. 2012;12(3):193–9. doi:10.1111/j.1479-8301.2012.00412.x.CrossRefPubMed Chaiyawat P, Kulkantrakorn K. Randomized controlled trial of home rehabilitation for patients with ischemic stroke: impact upon disability and elderly depression. Psychogeriatrics. 2012;12(3):193–9. doi:10.1111/j.1479-8301.2012.00412.x.CrossRefPubMed
9.
go back to reference Parker SG, Oliver P, Pennington M, et al. Rehabilitation of older patients: day hospital compared with rehabilitation at home. Clinical outcomes. Age Ageing. 2011;40(5):557–62. doi:10.1093/ageing/afr046. (Epub 2011 Jun 17).CrossRefPubMed Parker SG, Oliver P, Pennington M, et al. Rehabilitation of older patients: day hospital compared with rehabilitation at home. Clinical outcomes. Age Ageing. 2011;40(5):557–62. doi:10.1093/ageing/afr046. (Epub 2011 Jun 17).CrossRefPubMed
10.
go back to reference Crotty M, Giles LC, Halbert J, et al. Home versus day rehabilitation: a randomised controlled trial. Age Ageing. 2008;37(6):628–33. doi:10.1093/ageing/afn141. (Epub 2008 Aug 23).CrossRefPubMedPubMedCentral Crotty M, Giles LC, Halbert J, et al. Home versus day rehabilitation: a randomised controlled trial. Age Ageing. 2008;37(6):628–33. doi:10.1093/ageing/afn141. (Epub 2008 Aug 23).CrossRefPubMedPubMedCentral
11.
go back to reference NPCF. Zorgpaden herstelgerichte zorg: Wat patiënten belangrijk vinden. 2010. NPCF. Zorgpaden herstelgerichte zorg: Wat patiënten belangrijk vinden. 2010.
12.
go back to reference Zekveld G, de Groot A, Achterberg W, et al. Leidraad Geriatrische Revalidatie Zorg, versie 1.1, 2013. Zekveld G, de Groot A, Achterberg W, et al. Leidraad Geriatrische Revalidatie Zorg, versie 1.1, 2013.
13.
go back to reference Ward D, Severs M, Dean T, et al. Care home versus hospital and own home environments for rehabilitation of older people. Cochrane Database Syst Rev. 2003;2:CD003164.PubMed Ward D, Severs M, Dean T, et al. Care home versus hospital and own home environments for rehabilitation of older people. Cochrane Database Syst Rev. 2003;2:CD003164.PubMed
14.
go back to reference Fens M, Vluggen T, Haastregt JC van, et al. Multidisciplinary care for stroke patients living in the community: a systematic review. J Rehabil Med 2013;45:321–30.CrossRefPubMed Fens M, Vluggen T, Haastregt JC van, et al. Multidisciplinary care for stroke patients living in the community: a systematic review. J Rehabil Med 2013;45:321–30.CrossRefPubMed
15.
go back to reference Zuidgeest M, Reitsma-van Rooijen PM, Sixma HJ, et al. CQ-index revalidatiecentra: meetinstrumentontwikkeling en bepaling van het discriminerend vermogen. Utrecht: Nivel; 2010. Zuidgeest M, Reitsma-van Rooijen PM, Sixma HJ, et al. CQ-index revalidatiecentra: meetinstrumentontwikkeling en bepaling van het discriminerend vermogen. Utrecht: Nivel; 2010.
16.
go back to reference Zee CH van der, Post MWM, Kap A, et al. Het meten van participatie als uitkomst van poliklinische revalidatie-behandeling: Meten = Weten 2; een prospectieve multi-centre studie. Revalidata. 2008;146:10–4. Zee CH van der, Post MWM, Kap A, et al. Het meten van participatie als uitkomst van poliklinische revalidatie-behandeling: Meten = Weten 2; een prospectieve multi-centre studie. Revalidata. 2008;146:10–4.
17.
go back to reference Port IGL van de, Berdenis van Berlekom Berdenis SH, Baines R, et al. Meten = Weten: evaluatie van vier meetinstrumenten voor uitkomsten van revalidatie. Revalidata 2007;139:2–6. Port IGL van de, Berdenis van Berlekom Berdenis SH, Baines R, et al. Meten = Weten: evaluatie van vier meetinstrumenten voor uitkomsten van revalidatie. Revalidata 2007;139:2–6.
18.
go back to reference Zee CH van der, Priesterbach AR, Van der Dussen L, et al. Reproducibility of three self-report participation measures: the ICF measure of participation and activities screener, the participation scale, and the Utrecht Scale for Evaluation of Rehabilitation-Participation (USER-P). J Rebil Med. 2010;42:752–7. Zee CH van der, Priesterbach AR, Van der Dussen L, et al. Reproducibility of three self-report participation measures: the ICF measure of participation and activities screener, the participation scale, and the Utrecht Scale for Evaluation of Rehabilitation-Participation (USER-P). J Rebil Med. 2010;42:752–7.
19.
go back to reference Post MWM, Zee CH van der, Hennink J, et al. Validity of the Utrecht Scale for Evaluation of Rehabilitation-Participation. Disabil Rehabil. 2012; 34(6):478–85.CrossRefPubMed Post MWM, Zee CH van der, Hennink J, et al. Validity of the Utrecht Scale for Evaluation of Rehabilitation-Participation. Disabil Rehabil. 2012; 34(6):478–85.CrossRefPubMed
20.
go back to reference Zee CH van der, Kap A, Rambaran Mishre R, et al. Responsiveness of four participation measures to changes during and after outpatient rehabilitation. J Rehabil Med 2011;43:1003–9CrossRefPubMed Zee CH van der, Kap A, Rambaran Mishre R, et al. Responsiveness of four participation measures to changes during and after outpatient rehabilitation. J Rehabil Med 2011;43:1003–9CrossRefPubMed
21.
go back to reference Zee KI van der, Sanderman R. Het meten van de algemene gezondheidstoestand met de RAND-36, een handleiding. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken; 1992. Zee KI van der, Sanderman R. Het meten van de algemene gezondheidstoestand met de RAND-36, een handleiding. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken; 1992.
22.
go back to reference Aaronson NK, Muller M, Cohen PD, et al. Translation, validation and norming of the Dutch language version of the SF-36 Health Survey in community and chronic disease populations. J Clin Epidemiol. 1998;51:1055–68.CrossRefPubMed Aaronson NK, Muller M, Cohen PD, et al. Translation, validation and norming of the Dutch language version of the SF-36 Health Survey in community and chronic disease populations. J Clin Epidemiol. 1998;51:1055–68.CrossRefPubMed
23.
go back to reference Fitzsimmons D, Gilbert J, Howse F, et al. A systematic review of the use and validation of health-related quality of life instruments in older cancer patients. Eur J Cancer. 2009;45(1):19–32.CrossRefPubMed Fitzsimmons D, Gilbert J, Howse F, et al. A systematic review of the use and validation of health-related quality of life instruments in older cancer patients. Eur J Cancer. 2009;45(1):19–32.CrossRefPubMed
24.
go back to reference Van Exel NJA, Scholte op Reimer WJM, Brouwer WBF, et al. Instruments for assessing the burden of informal caregiving for stroke patients in clinical practice: a comparison of CSI, CRA, SCQ and self-rated burden. Clin Rehabil. 2004;18:203–14.CrossRefPubMed Van Exel NJA, Scholte op Reimer WJM, Brouwer WBF, et al. Instruments for assessing the burden of informal caregiving for stroke patients in clinical practice: a comparison of CSI, CRA, SCQ and self-rated burden. Clin Rehabil. 2004;18:203–14.CrossRefPubMed
26.
go back to reference Jones SE, Green SA, Clark AL, et al. Pulmonary rehabilitation following hospitalisation for acute exacerbation of COPD: referrals, uptake and adherence. Thorax. 2014;69(2):181–2.CrossRefPubMed Jones SE, Green SA, Clark AL, et al. Pulmonary rehabilitation following hospitalisation for acute exacerbation of COPD: referrals, uptake and adherence. Thorax. 2014;69(2):181–2.CrossRefPubMed
27.
go back to reference Hoogeboom TJ, Dronkers JJ, Meeteren NL van, et al. Preoperatieve therapeutic exercise in frail elderly scheduled for total hip replacement: a randomized pilot trial. Clin Rehabil. 2010;24(10):901–10.CrossRefPubMed Hoogeboom TJ, Dronkers JJ, Meeteren NL van, et al. Preoperatieve therapeutic exercise in frail elderly scheduled for total hip replacement: a randomized pilot trial. Clin Rehabil. 2010;24(10):901–10.CrossRefPubMed
28.
go back to reference Dronkers JJ, Lamberts H, Meeteren NL van, et al. Preoperative therapeutic programme for elderly patients scheduled for elective abdominal oncological surgery: a randomized controlled pilot study. Clin Rehabil. 2010;24(7):614–22.CrossRefPubMed Dronkers JJ, Lamberts H, Meeteren NL van, et al. Preoperative therapeutic programme for elderly patients scheduled for elective abdominal oncological surgery: a randomized controlled pilot study. Clin Rehabil. 2010;24(7):614–22.CrossRefPubMed
29.
go back to reference Quinn CC, Port CL, Zimmerman S, et al. Short-stay nursing home rehabilitation-patients: Transitional care problems pose research challenges. J Am Geriatr Soc. 2008;56(10):1940–5.CrossRefPubMedPubMedCentral Quinn CC, Port CL, Zimmerman S, et al. Short-stay nursing home rehabilitation-patients: Transitional care problems pose research challenges. J Am Geriatr Soc. 2008;56(10):1940–5.CrossRefPubMedPubMedCentral
Metagegevens
Titel
Haalbaarheid van een poliklinisch geriatrisch Revalidatieprogramma – lessen uit een pilotproject
Auteurs
Rachel G. Mak
Aafke J. de Groot
Ellen M. Vreeburg
Martin Smalbrugge
Marja F. I. A. Depla
Publicatiedatum
28-01-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 2/2016
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-015-0164-y

Andere artikelen Uitgave 2/2016

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2016 Naar de uitgave

Signalementen

Signalementen