Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Hoe kunnen studenten maximaal gebruik maken van hun kwaliteiten en interesses tijdens hun opleiding, in stages, bij het afstuderen en tijdens het werk? Hoe kunnen studenten beter omgaan met stress en met de tijd? Hoe kunnen zij betere gesprekken leren voeren en effectiever samenwerken? Hoe onderscheiden zij zich van de anderen en kunnen zij innovatieve producten en diensten verzinnen? Allemaal vragen die studenten graag beantwoord zien tijdens hun opleiding om gerichte keuzes te kunnen maken en om zo efficiënt en effectief mogelijk te studeren.

In dit tweede deel van het boek voor studenten wordt de theorie van nog acht thema’s in het kader van persoonlijke effectiviteit beknopt beschreven. De hoofdstukken zijn overzichtelijk ingedeeld met daarin een praktijkvoorbeeld afkomstig uit het hbo, de beschrijving van de algemene competentie waaraan gewerkt wordt en een leertekst met voorbeelden, tips, modellen, vuistregels, do’s en dont’s. De hoofdstukken eindigen met praktische opdrachten en een doorverwijzing naar specifieke literatuur of websites die ondersteunend kunnen werken.

Op de, bij het boek behorende website, kunnen studenten de testen uit het boek maken en de benodigde bestanden voor hun portfolio downloaden. Met behulp van dit boek kunnen studenten de algemene competenties organiseren, zelfmanagement en profileren vergroten. Het boek kan gebruikt worden als hulpmiddel bij lessen in het kader van de studieloopbaanbegeleiding of als ondersteuning bij regiekring bijeenkomsten. Studenten kunnen het boek ook individueel doorwerken om het beste uit zichzelf te halen.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Inleiding

Inleiding

Samenvatting
Hoe kun je maximaal gebruik maken van je kwaliteiten en interesses tijdens je opleiding, in stages en bij het afstuderen? Hoe kun je beter omgaan met stress en met tijd? Hoe kun je betere gesprekken leren voeren en effectiever samenwerken?
Lia Bijkerk, Wilma van der Heide

Deel A Organiseren

Voorwerk

1 Grip op stress

Samenvatting
Het einde van de eerste periode van het tweede studiejaar komt in zicht. De regiekring van de opleiding logopedie bespreekt welk thema ze de volgende keer aan de orde wil stellen tijdens de regiekringbijeenkomst.
Lia Bijkerk, Wilma van der Heide

2 Grip op tijd

Samenvatting
De regiekring van het tweede jaar van de hbo-opleiding Sport en Bewegen is bij elkaar gekomen, samen met de regiekringbegeleider. Na de inventarisatie van de regievragen werd besloten om de vraag van Kim te behandelen.
Lia Bijkerk, Wilma van der Heide

Deel B Zelfmanagement

Voorwerk

3 Beslissen op basis van leerstijlen

Samenvatting
Bas, Josee, Karin, Eline en Benjamin zitten samen in een werkgroep die twee weken geleden is gestart. Hoewel ze elkaar best aardig vinden, voelen ze zich toch ook een beetje ‘tot elkaar veroordeeld’ (zoals Bas dat zo mooi uitdrukte).
Lia Bijkerk, Wilma van der Heide

4 Beslissen op basis van talenten

Samenvatting
Hamed zit te mopperen tegen zijn medestudenten in de regiekringbijeenkomst. ‘Nu zit ik net in het tweede jaar van de opleiding en dan moet ik al beslissen welke (keuze)minoren ik volgend jaar wil volgen. Eigenlijk ben ik daar helemaal nog niet mee bezig, ik moet nog een paar tentamens inhalen voor mijn propedeuse en dan moet ik al weer over de toekomst nadenken. Ik weet nog helemaal niet precies wat ik met de opleiding wil, laat staan dat ik weet welke minoren bij mij passen.’
Lia Bijkerk, Wilma van der Heide

5 Beslissen op basis van kernkwaliteiten

Samenvatting
Nora heeft nooit eerder problemen met leren gehad, maar nu heeft ze het gevoel dat er bergen met nieuwe informatie over haar worden uitgestrooid. Nora heeft moeite met plannen. Er is zoveel wat in een week af moet dat ze af en toe door de bomen het bos niet meer kan zien.
Lia Bijkerk, Wilma van der Heide

6 Beslissen op basis van motivatie, drijfveren en waarden

Samenvatting
Tijdens de bijeenkomst van de regiekring zit Chantal een beetje afwezig voor zich uit te staren. De rest van de groep is druk bezig met het onderzoeken van hun drijfveren door middel van kaartjes met vragen.
Lia Bijkerk, Wilma van der Heide

Deel C Profileren

Voorwerk

7 Onderscheiden door creatief denken

Samenvatting
De leden van de regiekring van een hbo-managementopleiding proberen ideeën te verzinnen waardoor zij een prijs kunnen winnen.
Lia Bijkerk, Wilma van der Heide

8 Onderscheiden door portfolio

Samenvatting
Ellis wil in het derde jaar van de hbo-v stagelopen op de KNO-afdeling van een academisch ziekenhuis. Enkele leerdoelen uit haar stageplan zijn: functioneren als dagcoördinator, een presentatie verzorgen, een vergadering voorzitten, feedback geven aan collega’s en een jongerejaars leerling begeleiden.
Lia Bijkerk, Wilma van der Heide

Nawerk

Meer informatie

Extras