Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Groen en grijs is een heldere handleiding om jongeren en ouderen met elkaar in gesprek te brengen. Als zij elkaars belevingswereld beter leren kennen, zal er een minder stereotiep beeld ontstaan, waardoor het verlenen van zorg aan ouderen en het stimuleren van het welzijn van ouderen gebasseerd kunnen worden op de individuele wensen en behoeften .Zo'n 15% van de Nederlandse bevolking bestaat uit mensen van 65 jaar of ouder. Dat percentage zal de komende jaren oplopen tot 20%. Toch is er maar weinig contact tussen jongeren en ouderen, zeker buiten het familieverband. Mede hierdoor ontstaan er stereotiepe beelden.Jongeren die een opleiding volgen op het gebied van zorg en welzijn zullen in toenemende mate met ouderen te maken krijgen. Van professionals mag je verwachten dat zij zich in contact met ouderen niet laten leiden door stereotypen. Daarom is dit boek geschreven.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Achtergrond

Voorwerk

Inleiding

Samenvatting
Het bijzondere van deze gesprekken is dat de deelnemers zich op verschillende punten in de levensloop bevinden.
Karen van Kordelaar, Astrid Vlak, Yolande Kuin, Gerben Westerhof

Handleiding

Samenvatting
Het bijzondere van deze gesprekken is dat de deelnemers zich op verschillende punten in de levensloop bevinden.
Karen van Kordelaar, Astrid Vlak, Yolande Kuin, Gerben Westerhof

Werkboek

Voorwerk

Kennismakingsbijeenkomst

Samenvatting
Het bijzondere van deze gesprekken is dat de deelnemers zich op verschillende punten in de levensloop bevinden.
Karen van Kordelaar, Astrid Vlak, Yolande Kuin, Gerben Westerhof

Afsluiting van de reeks gesprekken

Samenvatting
Een onderdeel van het laatste gesprek vormt de afsluiting. Dit gebeurt in de vorm van een evaluatie, waarvoor de vragen hierna als leidraad gebruikt kunnen worden. De deelnemers moeten de gesprekken met een ‘goed gevoel’ kunnen afronden.
Karen van Kordelaar, Astrid Vlak, Yolande Kuin, Gerben Westerhof

Stereotypen

Samenvatting
Stereotypen zijn (overdreven) beelden van bepaalde groepen die niet met de werkelijkheid overeenkomen.
Karen van Kordelaar, Astrid Vlak, Yolande Kuin, Gerben Westerhof

Huidige levensfase

Samenvatting
Ons leven kan worden opgedeeld in levensfasen. Zo heb je grofweg de kindertijd, de adolescentie, de vroege volwassenheid, de middelbare leeftijd, de vroege ouderdom en de late ouderdom.
Karen van Kordelaar, Astrid Vlak, Yolande Kuin, Gerben Westerhof

Levensloop

Samenvatting
Tijdens ons leven maken we dagelijks verschillende gebeurtenissen mee die ons leven invullen en kleur geven aan onze beslissingen.
Karen van Kordelaar, Astrid Vlak, Yolande Kuin, Gerben Westerhof

De Nederlandse samenleving

Samenvatting
Onze samenleving is continu in beweging. Maatschappelijke veranderingen volgen elkaar in steeds sneller tempo op, waardoor het verschil tussen vroeger en nu steeds scherper lijkt te worden.
Karen van Kordelaar, Astrid Vlak, Yolande Kuin, Gerben Westerhof

Waarden en normen

Samenvatting
Normen en waarden worden ons al van jongs af aan bijgebracht. Het zijn in de eerste plaats onze ouders die ons meegeven wat wel en wat niet goed is, wat hoort en wat niet hoort. De basis voor onze normen en waarden wordt door hen al gelegd.
Karen van Kordelaar, Astrid Vlak, Yolande Kuin, Gerben Westerhof

Tradities

Samenvatting
Tradities worden van generatie op generatie overgeleverd. Tradities drukken een bepaalde verbondenheid uit, tussen leden van een volk, een bevolkingsgroep of een familie.
Karen van Kordelaar, Astrid Vlak, Yolande Kuin, Gerben Westerhof

Taboes

Samenvatting
De Brit James Cook deed tijdens een van zijn ontdekkingsreizen Polynesië aan.
Karen van Kordelaar, Astrid Vlak, Yolande Kuin, Gerben Westerhof

Opvoeding

Samenvatting
Iedereen heeft zo zijn eigen ideeën over wat een goede opvoeding is.
Karen van Kordelaar, Astrid Vlak, Yolande Kuin, Gerben Westerhof

Familierelaties

Samenvatting
De familie waar je uit voortkomt heeft een niet te onderschatten invloed op de persoon die je bent.
Karen van Kordelaar, Astrid Vlak, Yolande Kuin, Gerben Westerhof

Vriendschap en liefde

Samenvatting
De mens staat bekend als een sociaal dier. Het ligt in onze natuur relaties aan te gaan met anderen.
Karen van Kordelaar, Astrid Vlak, Yolande Kuin, Gerben Westerhof

Levensovertuiging en zingeving

Samenvatting
Het zit in de aard van onze menselijke natuur om ongrijpbare fenomenen te willen verklaren.
Karen van Kordelaar, Astrid Vlak, Yolande Kuin, Gerben Westerhof

Keuzevrijheid

Samenvatting
Het hebben van veel keuzemogelijkheden (en keuzevrijheid) wordt veelal gezien als een groot goed.
Karen van Kordelaar, Astrid Vlak, Yolande Kuin, Gerben Westerhof

Levenskunst

Samenvatting
Wat is levenskunst? Het antwoord op deze filosofische vraag is niet gemakkelijk.
Karen van Kordelaar, Astrid Vlak, Yolande Kuin, Gerben Westerhof

Identiteit

Samenvatting
Wanneer je aan jezelf de vraag stelt ‘wie ben ik?’ zul je merken dat je niet meteen een antwoord klaar hebt.
Karen van Kordelaar, Astrid Vlak, Yolande Kuin, Gerben Westerhof

Nawerk

Meer informatie