Skip to main content
main-content
Top

20-08-2013 | Nieuws

Veel meer medewerkers ouderenzorg 

Het aantal zorgmedewerkers in de verplegings- en verzorgingshuizen (V&V) is in 2012 met bijna 9.000 werknemers (>6.000 fte) toegenomen. Dat blijkt uit de monitor 'Investeringen V&V 2011-2015', uitgevoerd door Panteia en SEOR.

Het kabinet stelde in 2011 extra investeringsgelden beschikbaar voor de intramurale langdurige zorg, dat staat in het convenant dat ook V&VN ondersteunde. In de monitor wordt (in de periode 1 januari 2012 - 31 december 2014) de ontwikkeling gevolgd in het (extra) aantal intramurale werkzame zorgmedewerkers, en van overige extra investeringen in zorgmedewerkers om de kwaliteit van de zorg in de V&V te verbeteren.

Netto-effect

De groei is voor een deel te verklaren door veranderingen in de vraag naar intramurale zorg. Volgens berekening kwam deze autonome groei in 2012 uit op iets meer dan 3%. Het 'netto-effect' van de extra investeringsmiddelen is 3.660 werknemers (2.380 fte) in 2012. Daarmee lijkt het uiteindelijke doel, eind 2013 6.700 extra personeel in de intramurale ouderenzorg, haalbaar.

Afspraken

De afspraken rondom de investeringsgelden zijn vastgelegd in het convenant 'Investeringen Intramurale Langdurige Zorg 2012-2015', waarbij V&VN ook betrokken is. In dit convenant is onder andere geregeld dat vanaf 1 januari 2012 extra financiële middelen beschikbaar worden gesteld. Deze kunnen worden ingezet voor het opleiden en werven van (extra) personeel en voor overige investeringen in zorgmedewerkers om de kwaliteit van de zorg in de intramurale V&V te verbeteren, zoals op kwaliteitsverbetering gerichte opleiding en training.

 

Auteur(s): Adri van Beelen

Onze productaanbevelingen

BSL BijZijn XL

Vandaag leren wat u morgen in de praktijk wilt brengen. In BSL BijZijn XL vindt u alles wat u als professioneel verpleegkundige of verzorgende nodig heeft om uw kennis up-to-date te houden: een tijdschrift met actuele vakinformatie, online toegang tot de praktijkgerichte vakinformatie van het tijdschrift, online nieuws én geaccrediteerde online kennistoetsen.