Skip to main content
main-content
Top

02-12-2014 | Nieuws

'Grip op Probleemgedrag' bij mensen met dementie in verpleeghuis werkt

Het programma 'Grip op Probleemgedrag' gericht op probleemgedrag van mensen met dementie in het verpleeghuis leidt bij deze ouderen tot een daling van rusteloosheid, depressie en apathie. Er is ook sprake van een vermindering van het gebruik van medicijnen als antipsychotica en antidepressiva. En zorgpersoneel ervaart een verbetering van de werktevredenheid. Het onderzoek werpt, net als de actuele discussie rondom verpleeghuiszorg, vragen op over randvoorwaarden voor goede verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. 'Grip' is ontwikkeld en uitgevoerd door een onderzoeksteam van VUmc in samenwerking met Radboudumc. 20 november 2014 promoveerde Sandra Zwijsen bij VUmc op dit onderzoek.

Mensen met dementie vertonen gedurende hun ziekte vaak gedrag dat hun omgeving op de proef stelt en waaronder zij ook zelf gebukt gaan. Ze vragen bijvoorbeeld voortdurend aandacht of worden agressief. Dit probleemgedrag komt vaak voor in verpleeghuizen. Richtlijnen voor de omgang met dit gedrag sturen aan op een gestructureerde en multidisciplinaire aanpak, maar in de praktijk worden deze vaak niet gevolgd. Frequent worden medicijnen die het gedrag beïnvloeden (bijvoorbeeld antipsychotica) voorgeschreven, terwijl de werkzaamheid hiervan meestal niet opweegt tegen de bijwerkingen.

 

Onderzoekers van VUmc ontwikkelden het multidisciplinairzorgprogramma 'Grip op Probleemgedrag'. Sandra Zwijsen implementeerde het zorgprogramma op 17 verpleeghuisafdelingen voor mensen met dementie. Het gebruik van 'Grip op Probleemgedrag' leidde tot een daling van verschillende vormen van probleemgedrag (o.a. rusteloosheid, depressie en apathie). Ook was er een afname van het gebruik van medicijnen die het gedrag beïnvloeden (antipsychotica, antidepressiva). Verzorgenden ervoeren een verbetering van hun werktevredenheid, terwijl het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen gelijk bleef en de werkdruk voor verzorgenden niet toenam.

 

Zwijsen: "Wij zijn blij met de resultaten van het onderzoek. Maar er zijn ook een aantal vragen. Het zorgprogramma werkt het beste als het optimaal geïmplementeerd is en alle disciplines goed samenwerken, maar dat is niet overal het geval geweest. Problemen met de implementatie ontstonden bijvoorbeeld doordat zorgorganisaties constant in beweging zijn, onder andere door veranderende regelgeving en bezuinigingen. Daarnaast werpen de omvang en complexiteit van het probleemgedrag, zoals in het onderzoek gevonden, de vraag op of de huidige opleiding en het deskundigheidsniveau van zorgpersoneel wel passend zijn voor de psychogeriatrische verpleeghuiszorg."
Nu het zorgprogramma succesvol is gebleken, zal het in de nabije toekomst beschikbaar komen voor de Nederlandse verpleeghuiszorg.Het onderzoek werd gefinancierd door ZonMW.

 

Bron: VUmc

 

Meer lezen over dementie en probleemgedrag in BSL Psychologie Totaal >>

 

Ouderen online!? Hulpverlening voor ouderen via internet
Auteur(s): Mw. drs. Iris van Asch, drs. Bernadette Willemse, Mw. prof. Anne Margriet Pot
Tijdschrift: PsychoPraktijk1-2013

 

Oplossingsgerichte gespreksvoering met ouderen 

Auteur(s): Drs. René den Haan, Drs. Fredrike Bannink

Tijdschrift: PsychoPraktijk1-2013

 

Sandra Geerlings: 'De ouderenzorg is een complex vak'

Auteur(s): Carlie van Tongeren

Tijdschrift: PsychoPraktijk1-2013

 

Leven met dementie (cliëntenvoorlichting)

Auteur: Frans Hoogeveen

 

Handboek dementie - Laatste inzichten in diagnostiek en behandeling

Auteur: C.Jonker, J.P.J. Slaets, F.R.J. Verhey

 

Nieuwsbericht: Allochtone ouderen andere behandeling nodig bij dementie

 

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.