Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 6/2014

01-06-2014 | Onderzoek

‘Gouden tips’ voor het versterken van de bekendheid van de paradigma’s binnen de bedrijfsgezondheidszorg

Auteurs: Dr. Karin Proper, Dr. Lea den Broeder, Ir. Karin Heimeriks, Prof. Han Anema, Ir. Ilja Sitters

Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde | Uitgave 6/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Doel. Doel van dit project was te inventariseren op welke wijze meer bekendheid gegeven kan worden aan de paradigma’s binnen de bedrijfsgezondheidszorg, bij de openbare gezondheidszorg en curatieve zorg.
Methode. Onder een selecte groep van verschillende artsen zijn meningen verzameld via: 1) schriftelijke reacties op stellingen en casussen en 2) een interactieve bijeenkomst, met behulp van de Nominale Groepstechniek.
Resultaten. Meest genoemde suggesties voor het versterken van de bekendheid van de paradigma’s binnen de bedrijfsgezondheidszorg waren: 1) versterking van de rol van de burger, 2) gezamenlijke nascholing en 3) gezamenlijke visie op gezondheid.
Conclusie. Met enige voorzichtigheid kan geconcludeerd worden dat de paradigma’s binnen de bedrijfsgezondheidszorg niet goed bekend zijn bij de artsen uit de andere zorgdomeinen. Er ligt een aantal kansen om de bekendheid van de paradigma’s te versterken bij de andere zorgdomeinen.
Voetnoten
1
Indien u in uw werksituatie niet te maken krijgt met onderstaande casuïstiek, willen we u vragen in ieder geval vraag 3 en 5 te beantwoorden.
 
Literatuur
1.
go back to reference Nauta AP. ‘Een vertrouwenskwestie?’ Over het samenwerken van huisartsen en bedrijfsartsen, Heerlen: Open Universiteit Nederland 2004;304. Nauta AP. ‘Een vertrouwenskwestie?’ Over het samenwerken van huisartsen en bedrijfsartsen, Heerlen: Open Universiteit Nederland 2004;304.
2.
go back to reference Batenburg RS, Hassel D van, Lee I van der. Knelpuntenin de arbocuratieve samenwerking tussen bedrijfsartsen en de eerstelijnszorg, Utrecht: Nivel 2012. Batenburg RS, Hassel D van, Lee I van der. Knelpuntenin de arbocuratieve samenwerking tussen bedrijfsartsen en de eerstelijnszorg, Utrecht: Nivel 2012.
3.
go back to reference SER. Een kwestie van gezond verstand: Breed preventiebeleid binnen arbeidsorganisaties 2009. SER. Een kwestie van gezond verstand: Breed preventiebeleid binnen arbeidsorganisaties 2009.
4.
go back to reference Amstel RJ van, Anema JR, Jettinghoff K, et al. Weinig veranderingen in kwaliteit van sociaal-medische begeleiding en tevredenheid bij patiënten met arbeidsverzuim, na samenwerkingsprojecten voor huis- en bedrijfsartsen. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149: 2407–2412.PubMed Amstel RJ van, Anema JR, Jettinghoff K, et al. Weinig veranderingen in kwaliteit van sociaal-medische begeleiding en tevredenheid bij patiënten met arbeidsverzuim, na samenwerkingsprojecten voor huis- en bedrijfsartsen. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149: 2407–2412.PubMed
5.
go back to reference Anema JR, Amstel RJ van, Venema A, et al. Een stap vooruit op een lange weg. De samenwerkingsprojecten tussen huis- en bedrijfsartsen in 10 regio’s: effecten op het proces van samenwerken, gedragsverandering van artsen en de tevredenheid bij patiënten. Hoofddorp: TNO 2003;194. Anema JR, Amstel RJ van, Venema A, et al. Een stap vooruit op een lange weg. De samenwerkingsprojecten tussen huis- en bedrijfsartsen in 10 regio’s: effecten op het proces van samenwerken, gedragsverandering van artsen en de tevredenheid bij patiënten. Hoofddorp: TNO 2003;194.
6.
go back to reference Dijk FJH van, Dormolen M van, Kompier MAJ, Meijman TF. Herwaardering model belasting-belastbaarheid. Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg 1990;68: 3–10. Dijk FJH van, Dormolen M van, Kompier MAJ, Meijman TF. Herwaardering model belasting-belastbaarheid. Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg 1990;68: 3–10.
7.
go back to reference NVAB. Kernwaarden van de bedrijfsarts. Specialist voor arbeid en gezondheid. Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 7 november 2012. NVAB. Kernwaarden van de bedrijfsarts. Specialist voor arbeid en gezondheid. Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 7 november 2012.
8.
go back to reference Anema JR. De bedrijfsarts: dokter zonder patiëntenzorg? Ned Tijdschr Geneeskd 2012;156: A4479. Anema JR. De bedrijfsarts: dokter zonder patiëntenzorg? Ned Tijdschr Geneeskd 2012;156: A4479.
9.
go back to reference Dijkstra M, Beaujean D, Stinis H, et al. De ene arts is de andere niet. Beroepsinfectieziekten: paradigma’s van GGD- en bedrijfsartsen. Arbo 2009;9: 14–17. Dijkstra M, Beaujean D, Stinis H, et al. De ene arts is de andere niet. Beroepsinfectieziekten: paradigma’s van GGD- en bedrijfsartsen. Arbo 2009;9: 14–17.
10.
go back to reference Loo MAJM, Jacobi AJ. Integratie arbo-denken in de CIb werkwijze: versterkt samenhang tussen volksgezondheid en bedrijfsgezondheid, Bilthoven: RIVM 2012. Loo MAJM, Jacobi AJ. Integratie arbo-denken in de CIb werkwijze: versterkt samenhang tussen volksgezondheid en bedrijfsgezondheid, Bilthoven: RIVM 2012.
11.
go back to reference Hoogerwerf A, Herweijer M. Overheidsbeleid. een inleiding in de beleidswetenschap. In: Kluwer (ed.), Alpen aan den Rijn 2008. Hoogerwerf A, Herweijer M. Overheidsbeleid. een inleiding in de beleidswetenschap. In: Kluwer (ed.), Alpen aan den Rijn 2008.
Metagegevens
Titel
‘Gouden tips’ voor het versterken van de bekendheid van de paradigma’s binnen de bedrijfsgezondheidszorg
Auteurs
Dr. Karin Proper
Dr. Lea den Broeder
Ir. Karin Heimeriks
Prof. Han Anema
Ir. Ilja Sitters
Publicatiedatum
01-06-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde / Uitgave 6/2014
Print ISSN: 0929-600X
Elektronisch ISSN: 1876-5858
DOI
https://doi.org/10.1007/s12498-014-0112-8

Andere artikelen Uitgave 6/2014

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 6/2014 Naar de uitgave

Hoofdredactioneel

Mobilisatie