Skip to main content
main-content
Top

08-10-2012 | Nieuws

‘Goed gesprek bevordert therapietrouw’

Vaak sneuvelt een goed gesprek tussen een zorgverlener en patiënt door gebrek aan tijd aan en geld. Terwijl heldere en open communicatie therapietrouw en zelfmanagement bevorderen. Dat zegt hoogleraar communicatie in de gezondheidszorg Sandra van Dulmen in haar oratierede aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Volgens Dulmen wordt het belang van goede communicatie tussen zorgverlener en patiënt wel erkend, maar weinig uitgedragen. Terwijl open en heldere communicatie tussen beiden groepen de kwaliteit van de zorgverlening vergroot en onder- of overbehandeling voorkomt.

‘In de recente discussies over grenzen aan behandeling wordt de meerwaarde van een goed gesprek steeds meer geroemd. Ondanks vele goede inspanningen, gaat de helft van alle klachten over de zorg nog steeds over bejegening. Goede communicatie is immers makkelijk noch vanzelfsprekend. Het kost veel zorgverleners moeite hun communicatie af te stemmen op de persoonlijke behoeften aan informatie en aandacht van de patiënt. En patiënten zelf doen weinig moeite die behoeften kenbaar te maken. Mondigheid en ziek zijn gaan namelijk niet goed samen.’ Sandra van Dulmen pleit ervoor niet alleen aandacht te besteden aan de manier waarop patiënten en zorgverleners de communicatie ervaren en waarderen, maar om vooral te kijken naar de feitelijke gang van zaken. Vastleggen dat een zorgverlener informatie heeft verstrekt, zegt namelijk nog niet dat die informatie ook bij de patiënt is overgekomen of tot meer gezond gedrag zal leiden. Net zo min als het investeren in de training van zorgverleners in goede communicatievaardigheden er automatisch toe hoeft te leiden dat die ook in praktijk worden gebracht. Routinematige observatie op basis van video-opnames van contacten tussen zorgverleners en patiënten waarborgt het belang van goede communicatie en daarmee van de kwaliteit van zorg.

Hoewel empathie, een luisterend oor en begrijpelijke informatie onomstreden zijn als onderdelen van een goed gesprek, bepalen vooral de urgentie van de zorg, het type hulpvraag en de omstandigheden van een patiënt, welke communicatie het meest doeltreffend is. De ene patiënt is volgens van Dulmen gebaat bij een persoonlijke ontmoeting, de andere bij begeleiding op afstand, waarbij ICT en internet belangrijke middelen zijn. Nieuwe consultvormen zoals groepsconsulten en zorgverlener-patiënt contacten via internet hebben de toekomst maar zijn nog onvoldoende getest en ingebed in de zorg. Volgens de hoogleraar moet de techniek niet voorop lopen, maar de wensen en behoeften van de patiënt.

Auteur(s): Marion Verstraeten

Onze productaanbevelingen

BSL BijZijn XL

Vandaag leren wat u morgen in de praktijk wilt brengen. In BSL BijZijn XL vindt u alles wat u als professioneel verpleegkundige of verzorgende nodig heeft om uw kennis up-to-date te houden: een tijdschrift met actuele vakinformatie, online toegang tot de praktijkgerichte vakinformatie van het tijdschrift, online nieuws én geaccrediteerde online kennistoetsen.