Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-08-2014 | Wetenschappelijke artikelen | Uitgave 8/2014

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 8/2014

Goed Bezig: Resultaten van de Sociale Activering Strategie in de Regio Noord-Veluwe

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 8/2014
Auteurs:
Rianne Honigh-de Vlaming, Annemien Haveman-Nies, Christien Pieterse, Bert van der Ploeg, Reint Jan Renes
Belangrijke opmerkingen
GGD Noord- en Oost-Gelderland, Apeldoorn; Academische werkplaats AGORA
Wageningen Universiteit, Afdeling Humane Voeding, Wageningen; Academische werkplaats AGORA
Rode Wouw, Deventer
Wageningen Universiteit, Leerstoelgroep Strategische Communicatie, Wageningen; Academische werkplaats AGORA
Hoge School Utrecht, Kenniscentrum Communicatie en Journalistiek, Utrecht
Annemien Haveman-Nies, GGD Noord- en Oost-Gelderland, Postbus 51, 7300 AB Apeldoorn, tel. 088-443 3194: e-mail: a.haveman@ggdnog.nl

Samenvatting

De gemeenten in de Noord-Veluwe werken aan preventie van overgewicht en overmatig alcoholgebruik bij kinderen binnen het programma Goed Bezig. Onderdeel hiervan is de Sociale Activering Strategie welke als doel heeft burgers en ondernemers te stimuleren en activeren tot een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor gezonde leefgewoonten van jongeren van 4-16 jaar. Met een proces- en effectevaluatie is het resultaat van de Sociale Activering Strategie op het aantal gerealiseerde initiatieven en het aantal deelnemers, de participatiebereidheid van ouders en het leefstijlgedrag van jongeren onderzocht. Voor de effectevaluatie is gebruik gemaakt van een quasi-experimentele studieopzet met een interventie- en controlegroep en een voor- en nameting. De studiepopulatie betrof ouders van kinderen in de leeftijd van 4-16 jaar (n=192). Voor de procesevaluatie zijn logboeken gebruikt. De Sociale Activering Strategie is erin geslaagd om met name jonge kinderen te laten deelnemen aan leefstijlactiviteiten, welke zeer positief werden gewaardeerd. Ondanks het feit dat het aantal volwassenen dat is bereikt en een actieve bijdrage heeft geleverd aan de activiteiten beperkt was, zijn succesvolle bewonersinitiatieven gerealiseerd. De positieve verandering in het beweeggedrag van jongeren van wie de ouders actief betrokken zijn geweest, wijst erop dat een groeiende participatiebereidheid van ouders kan leiden tot een positieve gedragsverandering bij jongeren na een aantal jaren.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 8/2014

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 8/2014 Naar de uitgave