Skip to main content

GGZ Protocollen in BSL Psychologie Totaal

GGZ Behandelprotocollen

2021 | Boek

Bedwing je dwang

Behandeling van de dwangstoornis bij kinderen en jongeren

Hoe behandel je een kind met een (ernstige) dwangstoornis? Wat doe je als de lijst met dwanghandelingen eindeloos lang is of een jongere niets voelt voor exposure? Hoe betrek je ouders bij de therapie?

In dit boek beschrijven de auteurs hoe de …

Auteurs:
Prof. Dr. Else de Haan, Dr. Lidewij Wolters

2021 | Boek

Behandeling van trauma bij kinderen en adolescenten

Met de methode Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie

Dit boek leert therapeuten hoe zij traumagerichte cognitieve gedragstherapie (TG-CGT) kunnen toepassen bij de behandeling van kinderen met traumatische stressreacties, waaronder traumatische rouw. Het is gebaseerd op onderzoek van de auteurs en …

Auteurs:
Judith A. Cohen, Anthony P. Mannarino, Esther Deblinger

2021 | Boek

Cognitieve gedragstherapie bij volwassenen met AD(H)D

Handleiding voor therapeuten

Dit behandelprotocol is bedoeld voor professionals binnen de ggz die volwassenen met AD(H)D behandelen. Het helpt om de meest voorkomende problemen aan te pakken waar zij dagelijks tegenaan lopen, bijvoorbeeld bij het plannen, organiseren en …

Auteur:
Drs. Sanne E. Vink

2021 | Boek

Getraumatiseerde kinderen met een verstandelijke beperking: Helpen bij Herstel

Een training voor opvoeders en begeleiders. Handleiding voor trainers

Deze training helpt om kinderen met een verstandelijke beperking de juiste hulp te bieden na een traumatische ervaring. En om met de kinderen én hun gezin aan herstel te werken. Het is bedoeld voor professionals, ouders, pleegouders en andere …

Auteurs:
Aafke Scharloo, Carina van Kregten, Giuditta Soro

2021 | Boek

Handleiding groepsschematherapie voor cluster C-persoonlijkheidsstoornissen

Dit boek biedt behandelaren in de ggz een behandelprotocol voor schematherapie bij cluster C-persoonlijkheidsproblematiek. Het protocol is ontwikkeld voor groepsschematherapie, maar is ook toepasbaar voor individuele therapie. Daarnaast is het …

Auteurs:
Edith E.M.L. Tjoa, Eelco H. Muste

2019 | Boek

Emotieregulatietraining bij kinderen en adolescenten

Therapeutenboek

Dit boek Emotieregulatie; Training van kinderen en adolescenten, beschrijft een concreet stappenplan van een goed geëvalueerde emotieregulatietraining. Het boek is gericht op psychotherapeuten, klinisch psychologen, GZ-psychologen, orthopedagogen …Redacteuren:
Caroline Braet, Matthias Berking

2020 | Boek

Slaaptraining voor jongeren op basis van CGT en motiverende gespreksvoering

Mijn Slaap Plan

In dit boek wordt het protocol Slaaptraining voor jongeren uitgelegd. Het protocol is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie (CGT) en motiverende gespreksvoering. Het boek is bedoeld voor hulpverleners die jongeren (12-19 jaar) behandelen met …

Auteurs:
Marije Kuin, Dr. Bianca Boyer

2019 | Boek

Cognitieve gedragstherapie bij (lvb-)jongeren met obesitas

Baas over obesitas

Dit boek geeft therapeuten uitleg over de behandeling van jongeren met obesitas door cognitieve gedragstherapie. Het doel van de behandeling is een duurzaam gezonde leefstijl voor het hele gezin.

Auteurs:
Leonie van Ginkel, Sjoukje Adema

2011 | Boek

Cognitieve gedragstherapie bij jongeren met een eetstoornis

Eten zonder angst

Cognitieve gedragstherapie bij jongeren met een eetstoornis is een protocol voor de behandeling van jongeren tussen de 10 en 20 jaar met een eetstoornis. 

Auteurs:
Renée Beer, Karin Tobias

2017 | Boek

Handleiding kortdurende schematherapie

Voor groepstherapie en individuele therapie

Dit boek biedt behandelaren een handleiding om schematherapie, een succesvolle en bewezen effectieve methode voor de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, toe te passen in kortdurende therapievarianten.


Auteurs:
Michiel van Vreeswijk, Jenny Broersen

2015 | Boek

Cognitieve gedragstherapie bij somatisatie

Dit boek biedt een protocol voor de behandeling van cliënten met onverklaarde lichamelijke klachten en sensaties (somatoforme stoornissen). Het is bedoeld voor behandelaars binnen de GGZ.

Somatoforme stoornissen zijn stoornissen waarbij mens

Auteurs:
Sako Visser, Michiel Reinders

2015 | Boek

Behandeling van langdurige slapeloosheid

Dit boek biedt een protocol voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg die cliënten met langdurige slapeloosheid behandelen. Hierbij wordt slapeloosheid niet alleen als symptoom gezien van bijvoorbeeld een onderliggende depressie of angs

Auteurs:
Ingrid Verbeek, Merijn van de Laar
Redacteuren:
Marieke Pijnenborg, Willemijn Scholten

2012 | Boek

Imaginatie- en rescriptingtherapie voor nachtmerries

In dit protocol worden nachtmerries niet alleen als symptoom gezien, maar ook als apart probleem dat behandeling verdient. Het protocol is gebaseerd op een nieuwe cognitieve behandelingsmethode, de 'imaginatie- en rescriptingtherapie' (IRT).

Auteurs:
Annette van Schagen, Jaap Lancee, Victor Spoormaker

2011 | Boek

COMET voor negatief zelfbeeld

Competitive memory training bij lage zelfwaardering en negatief zelfbeeld

COMET voor negatief zelfbeeld is een protocol voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg die cliënten met zelfbeeldproblematiek behandelen. 

Auteur:
Kees Korrelboom

2014 | Boek

Zelfbeeldtraining voor kinderen en jongeren

Competitive Memory Training (COMET)

In deze therapeutenhandleiding wordt het protocol Zelfbeeldtraining theoretisch en praktisch uitgelegd. Er wordt ingegaan op de individuele en de groepsbehandeling, waardoor u als therapeut na het lezen van deze handleiding met beide versies aan d

Auteurs:
Marije Kuin, Paulien Peters

2009 | Boek

Metacognitieve therapie bij gegeneraliseerde angst

Metacognitieve therapie bij gegeneraliseerde angst is een protocol voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, die patiënten met een gegeneraliseerde angststoornis (GAS) behandelen. 

Auteur:
Colin van der Heiden

2010 | Boek

Cognitieve therapie bij sociale angst

De kernangst van mensen met een sociale-angststoornis is de angst dat anderen hen negatief evalueren. Zo zijn ze bang dat anderen hen dom, raar, zwak, minder, oninteressant of arrogant vinden. Cogniti ...

Auteurs:
Marisol J. Voncken, Susan M. Bögels

2008 | Boek

Behandeling van angststoornissen bij kinderen en adolescenten

Met het cognitief-gedragstherapeutisch protocol Denken + Doen = Durven

Angststoornissen zijn de meest voorkomende vorm van psychopathologie bij kinderen en jeugdigen en gaan vaak niet spontaan over. Bovendien leiden angststoornissen tot allerlei andere problemen, zoals schooluitval, depressie, alcoholmisbruik en problemen in het gezin.

Auteur:
Susan M. Bögels

2009 | Boek

Preventieve cognitieve training bij terugkerende depressie

Preventieve cognitieve training bij terugkerende depressie is een protocol voor psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en andere hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg gericht op het voorkomen van terugval bij cliënten die hersteld zijn van voorgaande depressies.

Auteur:
Claudi Bockting

2013 | wo | Boek

Dialectische gedragstherapie voor jongeren met een borderlinestoornis

Met het werkboek Surfen op emoties

Jongeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis of trekken ervan voelen zich vaak wanhopig, onbegrepen en niet in staat een leven op te bouwen dat ze als de moeite waard ervaren. Dit leidt tot constante emotionele ontregeling: woedeaanvallen,

Auteurs:
Rosanne de Bruin, Agaath Koudstaal, Nicole Muller

Voordelen BSL Psychologie Totaal

Altijd up-to-date met alle nieuwste ggz e-books via jouw abonnement:

Psychologie Totaal is bedoeld voor psychologen, psychotherapeuten, othopedagogen, psychiaters e.a. professionals.

Meer weten of bestellen? >> BSL Psychologie Totaal