Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2013

01-06-2013 | Wetenschappelijke artikelen

Gezondheidsmonitoring van kwetsbare groepen in Nederland: weten we genoeg?

Auteur: Roderik F. Viergever

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 6/2013

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Bij kwetsbare groepen kan bij uitstek gezondheidswinst behaald worden middels selectieve, geïndiceerde en/of zorggerelateerde preventie. Het is daarom van belang te monitoren of het beschikbare preventie- en zorgaanbod voor deze groepen aansluit bij bestaande zorgbehoeften. Het doel van deze studie was te onderzoeken hoe gezondheidsmonitoring voor kwetsbare groepen plaatsvindt op regionaal niveau in Nederland. Hiertoe werden documenten die betrekking hebben op gezondheidsmonitoring verzameld bij alle 28 GGD’en. Ten eerste werd in deze documenten geïnventariseerd voor welke kwetsbare groepen monitoring plaatsvindt. Ten tweede werd de beschikbaarheid van informatie omtrent de aard en omvang van de kwetsbare groepen, de zorgbehoeften van die groepen, en het bestaande preventie- en zorgaanbod voor de groepen geanalyseerd. Uit deze analyses bleek dat er tussen GGD’en grote verschillen bestaan in de kwaliteit van gezondheidsmonitoring van kwetsbare groepen. Diverse kwetsbare groepen blijven bij veel GGD’en buiten beeld. Verder levert de huidige manier van gezondheidsmonitoring bij veel GGD’en niet voldoende informatie op om verbeteringen te kunnen suggereren voor de bestaande preventie en zorg voor kwetsbare groepen. Verbeteringen zijn derhalve wenselijk op verschillende onderdelen van het monitoringsproces op regionaal en nationaal niveau, met name met betrekking tot inclusiviteit, standaardisatie en het creëren van een samenhangend beeld van gezondheid, preventie en zorg.
Voetnoten
1
In dit hele artikel wordt met gezondheid bedoeld lichamelijk, geestelijk, en maatschappelijk welzijn.47
 
2
Sociale kaarten zijn indices van organisaties die zorg aanbieden en waren niet relevant voor dit gedeelte van de analyse.
 
3
Gezondheidsmonitoren en documenten die niet de naam ‘‘monitor” droegen maar wel inzicht gaven in de gezondheidstoestand van de populatie werden geïncludeerd als gezondheidsmonitor. rVTV’s en documenten die niet de naam rVTV droegen maar wel voldeden aan de definitie van het regionale rapport behorende tot een rVTV48 werden als rVTV geïncludeerd.
 
4
Gezondheidsmonitoren en documenten die niet de naam ‘‘monitor” droegen maar wel inzicht gaven in de gezondheidstoestand van de populatie werden geïncludeerd als gezondheidsmonitor. rVTV’s en documenten die niet de naam rVTV droegen maar wel voldeden aan de definitie van het regionale rapport behorende tot een rVTV48 werden als rVTV geïncludeerd.
 
Literatuur
1.
go back to reference Wet publieke gezondheid (WPG). Den Haag: Ministerie van VWS, 2008. Wet publieke gezondheid (WPG). Den Haag: Ministerie van VWS, 2008.
3.
go back to reference Berg M van de, Schoemaker CG. Effecten van preventie: Deelrapport van de VTV 2010 Van gezond naar beter. Bilthoven: RIVM, 2010. Berg M van de, Schoemaker CG. Effecten van preventie: Deelrapport van de VTV 2010 Van gezond naar beter. Bilthoven: RIVM, 2010.
6.
go back to reference Inspectie voor de Gezondheidszorg: Basisset indicatoren Publieke Gezondheidszorg 2010. Den Haag: IGZ, 2010. Inspectie voor de Gezondheidszorg: Basisset indicatoren Publieke Gezondheidszorg 2010. Den Haag: IGZ, 2010.
7.
go back to reference Danis M, Clancy C, Churchill L. Ethical Dimensions of Health Policy. Oxford: Oxford University Press; 2002. Danis M, Clancy C, Churchill L. Ethical Dimensions of Health Policy. Oxford: Oxford University Press; 2002.
8.
go back to reference Hanning C, Paijmans IJM, Rossum MF van et al. Groeien in Gezondheid II: Gezondheid en zorg in Midden-Holland, nu en in de toekomst. Gouda: GGD Hollands midden, 2010. Hanning C, Paijmans IJM, Rossum MF van et al. Groeien in Gezondheid II: Gezondheid en zorg in Midden-Holland, nu en in de toekomst. Gouda: GGD Hollands midden, 2010.
9.
go back to reference Goddard M. Access to health care services – an English policy perspective. Health Econ Policy Law 2009;4:195-208. PubMedCrossRef Goddard M. Access to health care services – an English policy perspective. Health Econ Policy Law 2009;4:195-208. PubMedCrossRef
10.
go back to reference Campen C van. Kwetsbare ouderen. Den Haag, SCP: 2011. Campen C van. Kwetsbare ouderen. Den Haag, SCP: 2011.
11.
go back to reference Hollander AEM de, Hoeymans N, Melse JM, Oers JAM van, Polder JJ. Zorg voor gezondheid: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2006. Bilthoven: RIVM, 2006. Hollander AEM de, Hoeymans N, Melse JM, Oers JAM van, Polder JJ. Zorg voor gezondheid: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2006. Bilthoven: RIVM, 2006.
12.
go back to reference Snoek A, Poel A van der, Mheen D van de, Boutellier H, Davelaar M, Klein M van der, Rijkschroeff R. State-of-the-art-onderzoek Prestatievelden 7-9 van de Wmo (’Kwetsbare burgers’). Rotterdam: IVO, 2008. Snoek A, Poel A van der, Mheen D van de, Boutellier H, Davelaar M, Klein M van der, Rijkschroeff R. State-of-the-art-onderzoek Prestatievelden 7-9 van de Wmo (’Kwetsbare burgers’). Rotterdam: IVO, 2008.
13.
go back to reference Lucht F van der, Polder JJ. Van gezond naar beter: kernrapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010. Bilthoven: RIVM, 2010. Lucht F van der, Polder JJ. Van gezond naar beter: kernrapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010. Bilthoven: RIVM, 2010.
19.
go back to reference Wolf J. Handreiking OGGZ in de Wmo. Den Haag: ministerie van VWS / VNG, 2006. Wolf J. Handreiking OGGZ in de Wmo. Den Haag: ministerie van VWS / VNG, 2006.
24.
go back to reference GGD Rotterdam-Rijnmond, Cluster Zorgregie SO&P. Zorgmonitor: Kwetsbare groepen in Barendrecht: Doelgroepen Wmo presatievelden 7- 8- 9. Rotterdam: GGD Rotterdam-Rijnmond, 2011. GGD Rotterdam-Rijnmond, Cluster Zorgregie SO&P. Zorgmonitor: Kwetsbare groepen in Barendrecht: Doelgroepen Wmo presatievelden 7- 8- 9. Rotterdam: GGD Rotterdam-Rijnmond, 2011.
25.
go back to reference Jansen S, Walg C. De WMO in zicht in de regio Gelre-IJssel. Deventer: GGD Gelre-IJssel, 2006. Jansen S, Walg C. De WMO in zicht in de regio Gelre-IJssel. Deventer: GGD Gelre-IJssel, 2006.
27.
go back to reference Verhoeff A, Scholten C. Werkplan ACWP OGGZ - G4 november 2010 - november 2011 definitief. Amsterdam: GGD Amsterdam, 2011. Verhoeff A, Scholten C. Werkplan ACWP OGGZ - G4 november 2010 - november 2011 definitief. Amsterdam: GGD Amsterdam, 2011.
32.
go back to reference CoMensha. Jaarverslag 2009. Amersfoort: CoMensha, 2010. CoMensha. Jaarverslag 2009. Amersfoort: CoMensha, 2010.
33.
go back to reference CoMensha. Plan van aanpak pilot Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel (COSM). Amersfoort: CoMensha, 2010. CoMensha. Plan van aanpak pilot Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel (COSM). Amersfoort: CoMensha, 2010.
34.
go back to reference European Federation of National Organisations working with the Homeless (FEANTSA): Good practice guidelines for monitoring and measuring homelessness. Brussels: FEANTSA, 2006. European Federation of National Organisations working with the Homeless (FEANTSA): Good practice guidelines for monitoring and measuring homelessness. Brussels: FEANTSA, 2006.
35.
go back to reference Team Openbare Geestelijke Gezondheidszorg GGD Flevoland. Jaarverslag OGGz 2010. Lelystad: GGD Flevoland, 2011. Team Openbare Geestelijke Gezondheidszorg GGD Flevoland. Jaarverslag OGGz 2010. Lelystad: GGD Flevoland, 2011.
37.
go back to reference Vriends KLHM, Bergstra AD, Bos HJ et al. Gezondheid boven water in Zeeland: Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2008. Goes: GGD Zeeland, 2008. Vriends KLHM, Bergstra AD, Bos HJ et al. Gezondheid boven water in Zeeland: Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2008. Goes: GGD Zeeland, 2008.
40.
go back to reference Walg CB. Relatie tussen de WCPV en de WMO: Kansen voor de openbare gezondheidszorg! Deventer: GGD Gelre-Ijssel, 2006. Walg CB. Relatie tussen de WCPV en de WMO: Kansen voor de openbare gezondheidszorg! Deventer: GGD Gelre-Ijssel, 2006.
42.
go back to reference Boluijt PR, Hoeven-Mulder HB, Pieterse GC et al. De regionale Volksgezondheid toekomst verkenning 2010: Gezondheid in de regio Gelre-Ijssel. Apeldoorn: GGD Gelre-IJssel, 2010. Boluijt PR, Hoeven-Mulder HB, Pieterse GC et al. De regionale Volksgezondheid toekomst verkenning 2010: Gezondheid in de regio Gelre-Ijssel. Apeldoorn: GGD Gelre-IJssel, 2010.
43.
go back to reference Bon-Martens MJH van, Eck ECM van, Hogendoorn SM, Hoogen PCW van den, Oers JAM van. Gezondheid telt! in West-Brabant: Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2006. Breda: GGD West-Brabant, 2006. Bon-Martens MJH van, Eck ECM van, Hogendoorn SM, Hoogen PCW van den, Oers JAM van. Gezondheid telt! in West-Brabant: Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2006. Breda: GGD West-Brabant, 2006.
44.
go back to reference Beuker RJ, Brussee-Lasschuijt JE, Wolde SA ten et al. Gezondheid op Peil in Zuid-Holland West: Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010. Zoetermeer: GGD Zuid-Holland West, 2011. Beuker RJ, Brussee-Lasschuijt JE, Wolde SA ten et al. Gezondheid op Peil in Zuid-Holland West: Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010. Zoetermeer: GGD Zuid-Holland West, 2011.
45.
go back to reference Oram SL. Human Trafficking and Health in UK Public Policy. London: London School of Hygiene & Tropical Medicine, 2011. Oram SL. Human Trafficking and Health in UK Public Policy. London: London School of Hygiene & Tropical Medicine, 2011.
46.
go back to reference Schutgens CAE, Molleman GRM. Gezondheid in de regio Nijmegen Regionaal gezondheidsprofiel 2011. Nijmegen: GGD regio Nijmegen, 2012. Schutgens CAE, Molleman GRM. Gezondheid in de regio Nijmegen Regionaal gezondheidsprofiel 2011. Nijmegen: GGD regio Nijmegen, 2012.
47.
go back to reference World Health Organization. Constitution of the World Health Organization. Geneve: WHO,1946. World Health Organization. Constitution of the World Health Organization. Geneve: WHO,1946.
49.
go back to reference Dekker E, Moerman M. Gezond verder: Regionaal gezondheidsbeleid Rivierenland 2012-2015. Tiel: GGD Rivierenland, 2011. Dekker E, Moerman M. Gezond verder: Regionaal gezondheidsbeleid Rivierenland 2012-2015. Tiel: GGD Rivierenland, 2011.
50.
go back to reference Jehoel-Gijsbers G. Sociale uitsluiting in Nederland. Den Haag: SCP, 2004. Jehoel-Gijsbers G. Sociale uitsluiting in Nederland. Den Haag: SCP, 2004.
52.
go back to reference Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Kwetsbaar in kwadraat: Krachtige steun aan kwetsbare mensen: Advies 16. Den Haag: RMO, 2001. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Kwetsbaar in kwadraat: Krachtige steun aan kwetsbare mensen: Advies 16. Den Haag: RMO, 2001.
53.
go back to reference Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Den Haag: Ministerie van VWS. Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Den Haag: Ministerie van VWS.
56.
go back to reference Wolf J, Mensink C. Lokale OGGZ Monitoring. Nijmegen: SWP, 2012. Wolf J, Mensink C. Lokale OGGZ Monitoring. Nijmegen: SWP, 2012.
57.
go back to reference Inspectie voor de Gezondheidszorg: Staat van de Gezondheidszorg 2010. Den Haag: IGZ, 2010. Inspectie voor de Gezondheidszorg: Staat van de Gezondheidszorg 2010. Den Haag: IGZ, 2010.
Metagegevens
Titel
Gezondheidsmonitoring van kwetsbare groepen in Nederland: weten we genoeg?
Auteur
Roderik F. Viergever
Publicatiedatum
01-06-2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 6/2013
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-013-0116-2

Andere artikelen Uitgave 6/2013

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2013 Naar de uitgave

Wetenschappelijke artikelen

Psychosociale begeleiding bij kanker