Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 5/2017

09-08-2017 | Wetenschappelijk artikel

Gezondheidsmonitor 2012

Op weg naar één bron voor lokale, regionale en landelijke cijfers?

Auteurs: Dr. Carolien L. van den Brink, Marieke Houben van Herten, Saskia Boeker

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 5/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In 2012 is voor het eerst de Gezondheidsmonitor uitgevoerd: een grote dataverzameling bestaande uit de vierjaarlijkse lokale gegevensverzamelingen van de GGD’en en de jaarlijkse landelijke Gezondheidsenquête van het CBS. Het doel was om te komen tot een gezamenlijk landelijk cijfer, dat uitgesplitst kan worden naar regionale en lokale cijfers. Voor de afstemming tussen de verschillende gegevensverzamelingen zijn afspraken gemaakt over standaardisatie van de vraagstellingen en over methodologische aspecten van het onderzoek. Een belangrijke vraag is of de nieuwe gezamenlijke landelijke cijfers uit de Gezondheidsmonitor (GGD-enquêtes en CBS-Gezondheidsenquête) vergelijkbaar zijn met die van de CBS-Gezondheidsenquête. De Gezondheidsmonitor heeft een databestand opgeleverd met gegevens van 387.195 respondenten, waarmee cijfers over leefstijl en andere gezondheidsaspecten zijn berekend op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. De landelijke cijfers van de GGD- en CBS-respondenten lagen redelijk dicht bij elkaar. Voor een aantal onderwerpen (zoals roken, obesitas en lichamelijke beperkingen) zijn de verschillen echter groter, ondanks de afstemming van vraagstellingen en methoden. Een mogelijke verklaring is het verschil in de manier waarop wordt omgegaan met ontbrekende waarden in de antwoorden. Om echt tot gezamenlijke cijfers te komen die voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden, moet de methode verder afgestemd worden. De vraag is echter of dit wenselijk én haalbaar is. In 2016 was de tweede meetronde van de Gezondheidsmonitor. Er zijn kleine stappen gezet in de richting van verdere harmonisatie. Ondertussen beraden de betrokken partijen zich op de toekomst.
Voetnoten
1
Het CBS trekt een steekproef voor nul jaar en ouder. Om het responspercentage te kunnen berekenen voor negentien jaar of ouder moet de leeftijd van de respondenten, maar ook van de non-respondenten bekend zijn. De leeftijd van de respondenten kan worden berekend door het verschil te nemen tussen responsdatum en geboortedatum. Voor de non-respondenten is er geen responsdatum, een ‘non-responsdatum’ is daarom geschat door de eerste dag van de veldwerkperiode (maand) te nemen. Achttienjarigen die in de veldwerkperiode (maar niet op dag 1) negentien worden, worden in dat geval ten onrechte niet meegerekend als negentienjarige. Dit zal om hoogstens enkele gevallen gaan, de schatting zal dan ook dicht bij het ‘echte’ responspercentage zitten.
 
Literatuur
1.
go back to reference Buelens B, Meijers R, Tennekes M. Weging gezondheidsmonitor 2012. CBS nota BPA-nr. PPM-2013-06-14-BBUS. Heerlen: CBS; 2013. Buelens B, Meijers R, Tennekes M. Weging gezondheidsmonitor 2012. CBS nota BPA-nr. PPM-2013-06-14-BBUS. Heerlen: CBS; 2013.
Metagegevens
Titel
Gezondheidsmonitor 2012
Op weg naar één bron voor lokale, regionale en landelijke cijfers?
Auteurs
Dr. Carolien L. van den Brink
Marieke Houben van Herten
Saskia Boeker
Publicatiedatum
09-08-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 5/2017
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-017-0067-0

Andere artikelen Uitgave 5/2017

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 5/2017 Naar de uitgave