Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

26. Gezondheidsbevordering en veranderen van handelen

Auteurs : PhD Marieke Werrij, MSc Marluuke Jakobs

Gepubliceerd in: Grondslagen van de ergotherapie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit hoofdstuk gaat over gezondheidsbevordering en over de rol van gedragsverandering daarbij. De begrippen gezondheid, preventie en gezondheidsbevordering worden gedefinieerd, met aandacht voor de nieuwe definitie van gezondheid. Van primaire preventie is sprake wanneer de interventie zich richt op gezonde individuen en gericht is op het voorkomen van gezondheidsproblemen. Secundaire preventie richt zich op (vroege) opsporing van symptomen zodat tijdige en adequate interventie verdere ontwikkeling van de ziekte kan voorkomen. Tertiaire preventie vindt plaats bij individuen die al een diagnose hebben, en is gericht op het voorkomen van verdere invalidering. Quarternaire preventie, tot slot, is gericht op terminaal zieken en is gericht op zo veel mogelijk behoud van kwaliteit van leven wanneer het gezondheidsprobleem niet verholpen kan worden. In de literatuur zijn voorbeelden te vinden van effectieve ergotherapeutische interventies op alle niveaus van preventie. De laatste jaren zijn ergotherapeuten in toenemende mate bezig met primaire preventie, onder andere doordat er wereldwijd steeds meer oog is voor het belang van de factor dagelijks handelen in relatie tot gezondheid en welzijn en door veranderingen in de Nederlandse gezondheidszorg. Relevante begrippen in de context van preventie zijn zelfmanagement en – met name ook bij primaire preventie – empowerment. In het kader van ergotherapeutische gezondheidsbevordering worden de begrippen occupation-focused preventie en occupation-focused gezondheidsbevordering behandeld. Gezondheidsbevorderende interventies gaan gepaard met verandering. Daarom is kennis van determinanten van gedrag en processen van gedragsverandering ook voor de ergotherapeut van belang. Verschillende gedragsdeterminanten en modellen voor gedragsverklaring en gedragsverandering worden beschreven. Tot slot wordt Intervention Mapping beschreven, een protocol dat ergotherapeuten helpt bij het uitvoeren van gezondheidsbevordering in de dagelijkse praktijk.
Literatuur
go back to reference Ajzen, I. (2005). Attitudes, personality and behavior. Milton Keynes: Open University Press. Ajzen, I. (2005). Attitudes, personality and behavior. Milton Keynes: Open University Press.
go back to reference American Occupational Therapy Association (AOTA). (2008). Occupational therapy practice framework: Domain and process (2nd ed.) American Journal of Occupational Therapy, 62, 625–683. American Occupational Therapy Association (AOTA). (2008). Occupational therapy practice framework: Domain and process (2nd ed.) American Journal of Occupational Therapy, 62, 625–683.
go back to reference American Occupational Therapy Association (AOTA). (2014a). Factsheet the role of occupational therapy with health promotion. AOTA. American Occupational Therapy Association (AOTA). (2014a). Factsheet the role of occupational therapy with health promotion. AOTA.
go back to reference Ammeraal, M., Bosch, L. van den, Hendriks, S., Peters, I., & Vette, W. (2015). Visiedocument Herstel Van Het Gewone Leven. Ergotherapie Nederland, Commissie GGZ. Ammeraal, M., Bosch, L. van den, Hendriks, S., Peters, I., & Vette, W. (2015). Visiedocument Herstel Van Het Gewone Leven. Ergotherapie Nederland, Commissie GGZ.
go back to reference Appels, S. A. W. (2011). Belangrijke rol voor ergotherapeut met kennis van COPD. Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 39, 29–32. Appels, S. A. W. (2011). Belangrijke rol voor ergotherapeut met kennis van COPD. Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 39, 29–32.
go back to reference Armitage, C. (2009). Is there utility in the transtheoretical model? Britisch Journal of Health Psychology, 14, 195–210. CrossRef Armitage, C. (2009). Is there utility in the transtheoretical model? Britisch Journal of Health Psychology, 14, 195–210. CrossRef
go back to reference Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs: Erlbaum. Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs: Erlbaum.
go back to reference Bartholomew-Eldredge, L. K., Markham, C. M., Ruiter, R. A. C., Fernández, M., Kok, G., & Parcel, G. S. (2016). Planning health promotion programs: An intervention mapping approach. San Francisco: Jossey-Bass. Bartholomew-Eldredge, L. K., Markham, C. M., Ruiter, R. A. C., Fernández, M., Kok, G., & Parcel, G. S. (2016). Planning health promotion programs: An intervention mapping approach. San Francisco: Jossey-Bass.
go back to reference Bass, J. D., Baum, C. M., & Christiansen, C. H. (2015). A welcome to occupational therapy –performance, participation and well-being. In C. Christiansen, C. Baum en J. Bass (Ed.), Occupational Therapy: Performance, Participation and Well-being (4th ed.). Thorofare, NJ: Slack. Bass, J. D., Baum, C. M., & Christiansen, C. H. (2015). A welcome to occupational therapy –performance, participation and well-being. In C. Christiansen, C. Baum en J. Bass (Ed.), Occupational Therapy: Performance, Participation and Well-being (4th ed.). Thorofare, NJ: Slack.
go back to reference Berg, M. van den, Post, N. A. M., Hamberg-van Reenen, H. H., Baan, C. A., & Schoenmaker, C. G. (2014). Preventie in de zorg: Themarapport volksgezondheid toekomstverkenning 2014. Bilthoven: RIVM. Berg, M. van den, Post, N. A. M., Hamberg-van Reenen, H. H., Baan, C. A., & Schoenmaker, C. G. (2014). Preventie in de zorg: Themarapport volksgezondheid toekomstverkenning 2014. Bilthoven: RIVM.
go back to reference Burgt, M. van der, & Verhulst, F. (2003). Doen en blijven doen. Voorlichting en compliance bevordering door paramedici (3e herz. druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Burgt, M. van der, & Verhulst, F. (2003). Doen en blijven doen. Voorlichting en compliance bevordering door paramedici (3e herz. druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Burgt, M. van der, & Verhulst, F. (2009). Doen en blijven doen. Voorlichting en compliance bevordering door paramedici (4e herz. druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Burgt, M. van der, & Verhulst, F. (2009). Doen en blijven doen. Voorlichting en compliance bevordering door paramedici (4e herz. druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Burgt, M. van der, Terra, B., & Mechelen-Gevers, E. van (2015). Patiëntenvoorlichting door verpleegkundigen: De stappen naar zelfmanagement. Amsterdam: Reed Business Education. Burgt, M. van der, Terra, B., & Mechelen-Gevers, E. van (2015). Patiëntenvoorlichting door verpleegkundigen: De stappen naar zelfmanagement. Amsterdam: Reed Business Education.
go back to reference Brug, J., Lechner, L., Assema, P. van, & Kok, G. (2017a). Planmatige bevordering van gezond gedrag. In J. Brug, P. van Assema & L. Lechner (Eds.), Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering: Een planmatige aanpak (pag. 15–32). Assen: van Gorcum. Brug, J., Lechner, L., Assema, P. van, & Kok, G. (2017a). Planmatige bevordering van gezond gedrag. In J. Brug, P. van Assema & L. Lechner (Eds.), Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering: Een planmatige aanpak (pag. 15–32). Assen: van Gorcum.
go back to reference Brug, J., Assema, P. van, & Lechner, L. (2017b). Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering: Een planmatige aanpak. Assen: van Gorcum. Brug, J., Assema, P. van, & Lechner, L. (2017b). Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering: Een planmatige aanpak. Assen: van Gorcum.
go back to reference Cason, J. (2012). Health policy perspectives – Telehealth opportunities in occupational therapy through the Affordable Care Act. American Journal of Occupational Therapy, 66, 131–136. CrossRefPubMed Cason, J. (2012). Health policy perspectives – Telehealth opportunities in occupational therapy through the Affordable Care Act. American Journal of Occupational Therapy, 66, 131–136. CrossRefPubMed
go back to reference Daniëls, R., Leven, N. van ’t, Nes, F. van. (2006). Lifestyle Redesign programma; Gezond Actief Ouder Worden. Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 34, 252–255. Daniëls, R., Leven, N. van ’t, Nes, F. van. (2006). Lifestyle Redesign programma; Gezond Actief Ouder Worden. Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 34, 252–255.
go back to reference Daniëls, R., Rossum, E. van, Metzelthin, S., Sipers, W., Habets, H., Hobma, S., et al. (2011). A disability prevention programme for community-dwelling frail older persons. Clinical Rehabiliation, 25, 963–974. CrossRefPubMed Daniëls, R., Rossum, E. van, Metzelthin, S., Sipers, W., Habets, H., Hobma, S., et al. (2011). A disability prevention programme for community-dwelling frail older persons. Clinical Rehabiliation, 25, 963–974. CrossRefPubMed
go back to reference De Maeseneer, J., Aertsgeerts, B., Remmen, R., & Devroey, D. (2014). Together we change. Eerstelijnszorg: nu meer dan ooit! Brussel. De Maeseneer, J., Aertsgeerts, B., Remmen, R., & Devroey, D. (2014). Together we change. Eerstelijnszorg: nu meer dan ooit! Brussel.
go back to reference Ekelman, B. A., Hooker, L., Davis, A., Klan, J., Newburn, D., Detwiler, K., et al. (2014). Occupational therapy interventions for adults with rheumatoid arthritis: An appraisal of the evidence (pag. 1–15). Early Online: Occupational Therapy in Health Care. Ekelman, B. A., Hooker, L., Davis, A., Klan, J., Newburn, D., Detwiler, K., et al. (2014). Occupational therapy interventions for adults with rheumatoid arthritis: An appraisal of the evidence (pag. 1–15). Early Online: Occupational Therapy in Health Care.
go back to reference Fisher, A. G. (2013). Occupation-centered, occupation-based, occupation-focused: Same, same or different? Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 20, 162–173. CrossRefPubMed Fisher, A. G. (2013). Occupation-centered, occupation-based, occupation-focused: Same, same or different? Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 20, 162–173. CrossRefPubMed
go back to reference Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior. New York: Wiley. Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior. New York: Wiley.
go back to reference Fishbein, M., & Ajzen, I. (2010). Predicting and changing behavior: The Reasoned Action Aproach. New York: Psychiology Press. Fishbein, M., & Ajzen, I. (2010). Predicting and changing behavior: The Reasoned Action Aproach. New York: Psychiology Press.
go back to reference Garvey, J., Connolly, D., Boland, F., & Smith, S. M. (2015). OPTIMAL, an occupational therapy led selfmanagement support programme for people with multimorbidity in primary care: a randomized controlled trial. BMC Family Practice, 16, 59. CrossRefPubMedPubMedCentral Garvey, J., Connolly, D., Boland, F., & Smith, S. M. (2015). OPTIMAL, an occupational therapy led selfmanagement support programme for people with multimorbidity in primary care: a randomized controlled trial. BMC Family Practice, 16, 59. CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Gollwitzer, P. M., & Sheeran, P. (2006). Implementation intentions and goal achievement: A meta-analysis of effects and processes. Advances in Experimental Social Psychology, 38, 249–268. Gollwitzer, P. M., & Sheeran, P. (2006). Implementation intentions and goal achievement: A meta-analysis of effects and processes. Advances in Experimental Social Psychology, 38, 249–268.
go back to reference Goor, L. A. M. van de. (2011). Van gezondheid verzekerd? Tilburg University: Lectorale Rede. Goor, L. A. M. van de. (2011). Van gezondheid verzekerd? Tilburg University: Lectorale Rede.
go back to reference Green, L. W., & Kreuter, M. W. (2005). Health program planning: An educational and ecological approach (4th ed.). New York: McGraw-Hill Companies Inc. Green, L. W., & Kreuter, M. W. (2005). Health program planning: An educational and ecological approach (4th ed.). New York: McGraw-Hill Companies Inc.
go back to reference Harting, J., Kunst, A. E., Kwan, A., & Stronks, K. (2011). A ‘health broker’ role as a catalist of change to promote health: An experiment in deprived Dutch neighbourhoods. Health Promotion International, 26, 65–81. CrossRefPubMed Harting, J., Kunst, A. E., Kwan, A., & Stronks, K. (2011). A ‘health broker’ role as a catalist of change to promote health: An experiment in deprived Dutch neighbourhoods. Health Promotion International, 26, 65–81. CrossRefPubMed
go back to reference Hartingsveldt, M. van. (2016). Gewoon doen: dagelijks handelen draagt bij aan gezondheid en welzijn. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. Hartingsveldt, M. van. (2016). Gewoon doen: dagelijks handelen draagt bij aan gezondheid en welzijn. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.
go back to reference Hartingsveldt, M. van, Logister-Proost, I. & Kinébanian, A. (2010). Beroepsprofiel Ergotherapeut. Utrecht: EN. Hartingsveldt, M. van, Logister-Proost, I. & Kinébanian, A. (2010). Beroepsprofiel Ergotherapeut. Utrecht: EN.
go back to reference Heijsman, A., Baarends, E., Brouwer, D., Daniëls, R., Kuiper, C., Leven N. van ’t, et al. (2011a). Evaluatieverslag Implementatieproject ‘Gezond Actief Ouder Worden’. Kennisthema’s, beschrijvingen en kwantitatieve gegevens. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Zorginnovatie. Heijsman, A., Baarends, E., Brouwer, D., Daniëls, R., Kuiper, C., Leven N. van ’t, et al. (2011a). Evaluatieverslag Implementatieproject ‘Gezond Actief Ouder Worden’. Kennisthema’s, beschrijvingen en kwantitatieve gegevens. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Zorginnovatie.
go back to reference Heijsman, A., Opstal, S. E. M. van, Daniëls, R., Nes, F. A. van, Leven, N. van ’t, & Kuiper C. (2011b). Gezond Actief Ouder Worden: Toepassing en evaluatie van een preventief groepsprogramma voor thuiswonende ouderen middels actieonderzoek: leren in, van, met en door de praktijk. Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie, 4, 22–32. Heijsman, A., Opstal, S. E. M. van, Daniëls, R., Nes, F. A. van, Leven, N. van ’t, & Kuiper C. (2011b). Gezond Actief Ouder Worden: Toepassing en evaluatie van een preventief groepsprogramma voor thuiswonende ouderen middels actieonderzoek: leren in, van, met en door de praktijk. Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie, 4, 22–32.
go back to reference Hoenen, J. A. J. H., Tielen, L. M., & Willink, A. E. (1988). Patiëntenvoorlichting stap voor stap: suggesties voor de huisarts voor de aanpak van patiëntenvoorlichting in het consult. Rijswijk: Uitgeverij voor de gezondheidsbevordering, Stichting O&O. Hoenen, J. A. J. H., Tielen, L. M., & Willink, A. E. (1988). Patiëntenvoorlichting stap voor stap: suggesties voor de huisarts voor de aanpak van patiëntenvoorlichting in het consult. Rijswijk: Uitgeverij voor de gezondheidsbevordering, Stichting O&O.
go back to reference Huber, M. A. S. (2014). Towards a new, dynamic concept of health: Its operationalisation and use in public health and healthcare and in evaluating health effects of food. Doctoral dissertation. Maastricht University. Huber, M. A. S. (2014). Towards a new, dynamic concept of health: Its operationalisation and use in public health and healthcare and in evaluating health effects of food. Doctoral dissertation. Maastricht University.
go back to reference Huber, M. A. S., Vliet, M. van, Giezenberg, M., Winkens, B., Heerkens, Y., Dagnelie, P. C., et al. (2016). Towards a ‘patient-centered’ operationalisation of the new dynamic concept of health: a mixed methods study. Patiënt-centered medicine. BMJ Open 2016, 5, e010091.010091. CrossRefPubMedPubMedCentral Huber, M. A. S., Vliet, M. van, Giezenberg, M., Winkens, B., Heerkens, Y., Dagnelie, P. C., et al. (2016). Towards a ‘patient-centered’ operationalisation of the new dynamic concept of health: a mixed methods study. Patiënt-centered medicine. BMJ Open 2016, 5, e010091.010091. CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Jedeloo, S., & Leenders, J. (2010). Zelfmanagement. Den Haag: Boom lemma. Jedeloo, S., & Leenders, J. (2010). Zelfmanagement. Den Haag: Boom lemma.
go back to reference Jonkers, K., & Lamers, F. (2010). Emotionele zorg chronisch zieken hoort in de eerste lijn. Tijdschrift voor praktijkondersteuning, 4, 99–104. CrossRef Jonkers, K., & Lamers, F. (2010). Emotionele zorg chronisch zieken hoort in de eerste lijn. Tijdschrift voor praktijkondersteuning, 4, 99–104. CrossRef
go back to reference Kaljouw, M., & Vliet, K. van. (2015). Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren. Zorginstituut Nederland. Kaljouw, M., & Vliet, K. van. (2015). Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren. Zorginstituut Nederland.
go back to reference Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). (2015). Preventie en Gezondheidsbevordering. KNMG: Een beroepsgroep overstijgende aanpak. Utrecht. Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). (2015). Preventie en Gezondheidsbevordering. KNMG: Een beroepsgroep overstijgende aanpak. Utrecht.
go back to reference Kos, D., Clerck, M. de, Heyrman, A., Roussel, N., Nijs, J., & Zinzen, E. (2010). Multidisciplinair gezondheidsprogramma ter preventie van aspecifieke lagerugklachten bij zorgverleners. In W. Handenhoven van (Red). Jaarboek Ergotherapie 2010. Vlaams Ergotherapeutenverbond. Leuven: Acco. Kos, D., Clerck, M. de, Heyrman, A., Roussel, N., Nijs, J., & Zinzen, E. (2010). Multidisciplinair gezondheidsprogramma ter preventie van aspecifieke lagerugklachten bij zorgverleners. In W. Handenhoven van (Red). Jaarboek Ergotherapie 2010. Vlaams Ergotherapeutenverbond. Leuven: Acco.
go back to reference Law, M., Baptiste, S., Carswell, A., McColl, M.A., Polatajko, H., & Pollock, N. (2014). Canadian occupational performance measure (5th ed.). Ottawa: CAOT Publications ACE. Law, M., Baptiste, S., Carswell, A., McColl, M.A., Polatajko, H., & Pollock, N. (2014). Canadian occupational performance measure (5th ed.). Ottawa: CAOT Publications ACE.
go back to reference Lechner, L., Kremers, S., Meertens, R., & Vries, H. de. (2017). Determinanten van gedrag. In J. Brug, P. Assema van & L. Lechner (Eds.), Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering: Een planmatige aanpak (pag. 83–123). Assen: van Gorcum. Lechner, L., Kremers, S., Meertens, R., & Vries, H. de. (2017). Determinanten van gedrag. In J. Brug, P. Assema van & L. Lechner (Eds.), Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering: Een planmatige aanpak (pag. 83–123). Assen: van Gorcum.
go back to reference Leven, N. van ’t, & Lange, J. de. (2007). Een literatuurverkenning: Ergotherapeutische interventies voor thuiswonende ouderen met dementie en hun mantelzorgers. Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 2, 25–29. Leven, N. van ’t, & Lange, J. de. (2007). Een literatuurverkenning: Ergotherapeutische interventies voor thuiswonende ouderen met dementie en hun mantelzorgers. Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 2, 25–29.
go back to reference Mackenbach, J. P., & Stronks, K. (2012). Volksgezondheid en gezondheidszorg. Amsterdam: Reed Business. Mackenbach, J. P., & Stronks, K. (2012). Volksgezondheid en gezondheidszorg. Amsterdam: Reed Business.
go back to reference Marle, A. van., Verkade, M., & Pruyn, M. (2011). Valpreventie door ergotherapeuten. Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 39, 20–23. Marle, A. van., Verkade, M., & Pruyn, M. (2011). Valpreventie door ergotherapeuten. Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 39, 20–23.
go back to reference Miller, W. R., & Rollnick, S. (2014). Motiverende gespreksvoering, mensen helpen veranderen (3rd ed.). Ekklesia. Miller, W. R., & Rollnick, S. (2014). Motiverende gespreksvoering, mensen helpen veranderen (3rd ed.). Ekklesia.
go back to reference Peels, D. A., Stralen, M. M. van, Bolman, C., Golsteijn, H. J., Vries, H. de, Mudde, A. N., et al. (2014). The differential effectiveness of a printed versus a web-based tailored physical activity intervention among adults aged over 50. Health Education Research, 29, 870–882. CrossRefPubMed Peels, D. A., Stralen, M. M. van, Bolman, C., Golsteijn, H. J., Vries, H. de, Mudde, A. N., et al. (2014). The differential effectiveness of a printed versus a web-based tailored physical activity intervention among adults aged over 50. Health Education Research, 29, 870–882. CrossRefPubMed
go back to reference Peels, D., Stralen, M. van, Bolman, C., & Lechner, L. (2017). Planmatige ontwikkeling en evaluatie van de Actief Plus inrterventie: een advies-op-maat om het beweeggedrag van 50-plussers te bevorderen. In J. Brug, P. van Assema & L. Lechner (Eds.), Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering: Een planmatige aanpak (pag. 295–315). Assen: van Gorcum. Peels, D., Stralen, M. van, Bolman, C., & Lechner, L. (2017). Planmatige ontwikkeling en evaluatie van de Actief Plus inrterventie: een advies-op-maat om het beweeggedrag van 50-plussers te bevorderen. In J. Brug, P. van Assema & L. Lechner (Eds.), Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering: Een planmatige aanpak (pag. 295–315). Assen: van Gorcum.
go back to reference Pender, N. J., Murdaugh, C. L., & Parsons, M. A. (2009). Gezondheidsvoorlichting en ziektepreventie. Amsterdam: Pearson Education. Pender, N. J., Murdaugh, C. L., & Parsons, M. A. (2009). Gezondheidsvoorlichting en ziektepreventie. Amsterdam: Pearson Education.
go back to reference Peters, G. J. Y., Ruiter, R. A. C., & Kok, G. (2013). Threatening communication: a critical re-analysis and a revised meta-analytic test of fear appeal theory. Health Psychology Review, 7, S8–S31. CrossRefPubMedPubMedCentral Peters, G. J. Y., Ruiter, R. A. C., & Kok, G. (2013). Threatening communication: a critical re-analysis and a revised meta-analytic test of fear appeal theory. Health Psychology Review, 7, S8–S31. CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Pitteljon, H. (2011). Inclusief onderwijs voor type 4: van eigen initiatief tot proeftuinen. In W. Handenhoven van (Red). Jaarboek Ergotherapie 2011. Vlaams Ergotherapeutenverbond. Leuven: Acco. Pitteljon, H. (2011). Inclusief onderwijs voor type 4: van eigen initiatief tot proeftuinen. In W. Handenhoven van (Red). Jaarboek Ergotherapie 2011. Vlaams Ergotherapeutenverbond. Leuven: Acco.
go back to reference Poelgeest, A., Noordstar, J., Mares, M., Balm, M., & Luijnenburg-Kroes, P. (2010). Gezond bewegen kun je leren (2nd druk). Amsterdam: Boom Lemma. Poelgeest, A., Noordstar, J., Mares, M., Balm, M., & Luijnenburg-Kroes, P. (2010). Gezond bewegen kun je leren (2nd druk). Amsterdam: Boom Lemma.
go back to reference Prochaska, J. O., Redding, C. A., & Evers, K. E. (2008). The transtheoretical model and stages of change. In K. Glanz, B. K. Rimer, & K. Viswanath (rred.), Health behavior and health education: Theory, research and practice. San Francisco: Jossey-Bass. Prochaska, J. O., Redding, C. A., & Evers, K. E. (2008). The transtheoretical model and stages of change. In K. Glanz, B. K. Rimer, & K. Viswanath (rred.), Health behavior and health education: Theory, research and practice. San Francisco: Jossey-Bass.
go back to reference Ruiter, R., & Kok, G. (2017). Interventieontwikkeling. In J. Brug, P. Assema van & L. Lechner (Eds.), Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering: Een planmatige aanpak (pag. 125–144). Assen: van Gorcum. Ruiter, R., & Kok, G. (2017). Interventieontwikkeling. In J. Brug, P. Assema van & L. Lechner (Eds.), Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering: Een planmatige aanpak (pag. 125–144). Assen: van Gorcum.
go back to reference Ruiter, R., Kok, G., Lechner, L., Meertens, R., & Brug, J. (2017). Theorieën en methodieken van verandering. In J. Brug, P. Assema van & L. Lechner (Eds.), Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering: Een planmatige aanpak (pag. 145–183). Assen: van Gorcum. Ruiter, R., Kok, G., Lechner, L., Meertens, R., & Brug, J. (2017). Theorieën en methodieken van verandering. In J. Brug, P. Assema van & L. Lechner (Eds.), Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering: Een planmatige aanpak (pag. 145–183). Assen: van Gorcum.
go back to reference Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68–78. CrossRef Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68–78. CrossRef
go back to reference Sassen, B. (2016). Gezondheidsbevordering en zelfmanagement door paramedici. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. CrossRef Sassen, B. (2016). Gezondheidsbevordering en zelfmanagement door paramedici. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. CrossRef
go back to reference Satink. (2013). Zelfmanagement: begeleiding door de ergotherapeut. Presentatie gegeven tijdens het symposium Ergotherapierichtlijn CVA. Satink. (2013). Zelfmanagement: begeleiding door de ergotherapeut. Presentatie gegeven tijdens het symposium Ergotherapierichtlijn CVA.
go back to reference Satink, T. (2016). What about self-management post-stroke? Doctoral dissertation. Nijmegen: HAN University of Applied Sciences. Satink, T. (2016). What about self-management post-stroke? Doctoral dissertation. Nijmegen: HAN University of Applied Sciences.
go back to reference Scaffa, M. E., Reitz, S. M., & Pizzi, M. A. (2010). Occupational therapy in the promotion of health and wellness. Philadelphia: FA Davis Company. Scaffa, M. E., Reitz, S. M., & Pizzi, M. A. (2010). Occupational therapy in the promotion of health and wellness. Philadelphia: FA Davis Company.
go back to reference Stoffel, V. C. (2013). Health policy perspectives – opportunities for occupational therapy behavioral health: A call to action. American Journal of Occupational Therapy, 67, 140–145. CrossRefPubMed Stoffel, V. C. (2013). Health policy perspectives – opportunities for occupational therapy behavioral health: A call to action. American Journal of Occupational Therapy, 67, 140–145. CrossRefPubMed
go back to reference Stralen, M. M. van, Kok, G., Vries, H. de, Mudde, A. N., Bolman, C., & Lechner, C. (2008). The active plus protocol: systematic development of two theory- and evidence-based tailored psysical activity interventions for the over-fifties. BMC Public Health, 8, 399–410. Stralen, M. M. van, Kok, G., Vries, H. de, Mudde, A. N., Bolman, C., & Lechner, C. (2008). The active plus protocol: systematic development of two theory- and evidence-based tailored psysical activity interventions for the over-fifties. BMC Public Health, 8, 399–410.
go back to reference Stralen, M. M. van, Vries, H. de, Mudde, A. N., Bolman, C., & Lechner, L. (2009). The working mechanisms of an environmentally tailored physical activity intervention for older adults: a randomized controlled trial. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 6, 83–94. CrossRefPubMed Stralen, M. M. van, Vries, H. de, Mudde, A. N., Bolman, C., & Lechner, L. (2009). The working mechanisms of an environmentally tailored physical activity intervention for older adults: a randomized controlled trial. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 6, 83–94. CrossRefPubMed
go back to reference Townsend, E. A., & Polatajko, H. J. (2013). Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health and well-being & justice through occupation (2nd ed.). Ottawa: CAOT Publications. Townsend, E. A., & Polatajko, H. J. (2013). Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health and well-being & justice through occupation (2nd ed.). Ottawa: CAOT Publications.
go back to reference Townsend, E. A., Polatajko, H. J., Craik, J., & Davis, J. (2007). Canadian model of client-centered enablement. In E. A. Townsend en H. J. Polatajko (Eds.), Enabling occupation II: Advancing occupational therapy vision for health, well-being and justice through occupation (pag. 87–151). Ottawa, ON: CAOT Publications ACE. Townsend, E. A., Polatajko, H. J., Craik, J., & Davis, J. (2007). Canadian model of client-centered enablement. In E. A. Townsend en H. J. Polatajko (Eds.), Enabling occupation II: Advancing occupational therapy vision for health, well-being and justice through occupation (pag. 87–151). Ottawa, ON: CAOT Publications ACE.
go back to reference Vandebriel, P., & Lee, A. (2011). Kids on the right track? Zoektocht naar het profile van de ideale deelnemer aan een project gebaseerd op wilderness en adventure therapy. In W. Handenhoven van (Red.). Jaarboek Ergotherapie 2011. Vlaams Ergotherapeutenverbond. Acco. Leuven. Vandebriel, P., & Lee, A. (2011). Kids on the right track? Zoektocht naar het profile van de ideale deelnemer aan een project gebaseerd op wilderness en adventure therapy. In W. Handenhoven van (Red.). Jaarboek Ergotherapie 2011. Vlaams Ergotherapeutenverbond. Acco. Leuven.
go back to reference Verhoef, J., & Zalmstra, A. (2013). Beroepscompetenties ergotherapie (2nd druk). Amsterdam: Boom Lemma Uitgevers. Verhoef, J., & Zalmstra, A. (2013). Beroepscompetenties ergotherapie (2nd druk). Amsterdam: Boom Lemma Uitgevers.
go back to reference Vries, H. de, & Hoving, C. (2015). Patiëntenvoorlichting. In T. Jaarsma & M. Wal, van der (Eds.), Zorg rondom hartfalen (pag. 135–142). Houten: BSL. Vries, H. de, & Hoving, C. (2015). Patiëntenvoorlichting. In T. Jaarsma & M. Wal, van der (Eds.), Zorg rondom hartfalen (pag. 135–142). Houten: BSL.
go back to reference Vries, H. de, Dijkstra, M., & Kuhlman, P. (1988). Self-efficacy: The third factor besides attitude and subjective norm as a predictor of behavioral intentions. Health Education Research, 3, 273–282. CrossRef Vries, H. de, Dijkstra, M., & Kuhlman, P. (1988). Self-efficacy: The third factor besides attitude and subjective norm as a predictor of behavioral intentions. Health Education Research, 3, 273–282. CrossRef
go back to reference Vries, H. de, Backbier, E., Kok, G. J., & Dijkstra, M. (1995). Measuring the impact of social influences on smoking onset in a longitudinal study: An integration of social psychological approaches. Journal of Applied Social Psychology, 25, 237–257. CrossRef Vries, H. de, Backbier, E., Kok, G. J., & Dijkstra, M. (1995). Measuring the impact of social influences on smoking onset in a longitudinal study: An integration of social psychological approaches. Journal of Applied Social Psychology, 25, 237–257. CrossRef
go back to reference Vries, H. de, Mesters, I., Steeg, H. van de, & Hoving, C. (2005). The general public’s information needs and perceptions regarding hereditary cancer: An application of the integrated change model. Patient Education and Counseling, 56, 154–165. CrossRefPubMed Vries, H. de, Mesters, I., Steeg, H. van de, & Hoving, C. (2005). The general public’s information needs and perceptions regarding hereditary cancer: An application of the integrated change model. Patient Education and Counseling, 56, 154–165. CrossRefPubMed
go back to reference Vries, H. de, Logister, M., Krekels, G., Klaasse, F., Servranckx, V., & Osch, L. van. (2012). Internet-based computer tailored feedback on sunscreen use. Journal of medical Internet research, 14, 2. Vries, H. de, Logister, M., Krekels, G., Klaasse, F., Servranckx, V., & Osch, L. van. (2012). Internet-based computer tailored feedback on sunscreen use. Journal of medical Internet research, 14, 2.
go back to reference VWS. (2011). Gezondheid dichtbij. Ministerie van VWS: Landelijke nota gezondheidsbeleid. Den Haag. VWS. (2011). Gezondheid dichtbij. Ministerie van VWS: Landelijke nota gezondheidsbeleid. Den Haag.
go back to reference West, R. (2005). Time for a change: putting the Transtheoretical (Stages of Change) Model to rest. Addiction, 100, 1036–1039. CrossRefPubMed West, R. (2005). Time for a change: putting the Transtheoretical (Stages of Change) Model to rest. Addiction, 100, 1036–1039. CrossRefPubMed
go back to reference Wilcock, A. A., & Hocking, C. (2015). An occupational perspective of health. Thorofare, NJ: Slack. Wilcock, A. A., & Hocking, C. (2015). An occupational perspective of health. Thorofare, NJ: Slack.
go back to reference Wildt, J. E. de. (2015). Nieuw perspectief op gezondheid daagt zorgverleners uit. De Eerstelijns, 7. Den Bosch: Uitgeverij De Eerstelijns. Wildt, J. E. de. (2015). Nieuw perspectief op gezondheid daagt zorgverleners uit. De Eerstelijns, 7. Den Bosch: Uitgeverij De Eerstelijns.
go back to reference World Health Organization. (1986). Ottawa Charter for Health Promotion. Geneva: WHO. World Health Organization. (1986). Ottawa Charter for Health Promotion. Geneva: WHO.
go back to reference Yerxa, E. J. (1998). Occupation: The keystone of a curriculum for a self-defined profession. American Journal of Occupational Therapy, 52, 365–371. CrossRefPubMed Yerxa, E. J. (1998). Occupation: The keystone of a curriculum for a self-defined profession. American Journal of Occupational Therapy, 52, 365–371. CrossRefPubMed
go back to reference Zijlstra, G. A., Haastregt, J. C. van, Ambergen, T., Rossum, E. van, Eijk, J. T. van, Tennstedt, S. L., et al. (2009). Effects of a multicomponent cognitive behavioral group intervention on fear of falling and activity avoidance in community-dwelling older adults: results of a randomized controlled trial. Journal of the American Geriatrics Society, 57, 2020–2028. CrossRefPubMed Zijlstra, G. A., Haastregt, J. C. van, Ambergen, T., Rossum, E. van, Eijk, J. T. van, Tennstedt, S. L., et al. (2009). Effects of a multicomponent cognitive behavioral group intervention on fear of falling and activity avoidance in community-dwelling older adults: results of a randomized controlled trial. Journal of the American Geriatrics Society, 57, 2020–2028. CrossRefPubMed
go back to reference Zingmark, M., Nilsson, I., Fisher, A., & Lindholm, L. (2015). Occupation focused health promotion for well older people – a costeffectiveness analysis. British Journal of Occupational Therapy, 79, 153–162. CrossRef Zingmark, M., Nilsson, I., Fisher, A., & Lindholm, L. (2015). Occupation focused health promotion for well older people – a costeffectiveness analysis. British Journal of Occupational Therapy, 79, 153–162. CrossRef
go back to reference ZonMw. (2014). Factsheet Positieve gezondheid: focus op de kracht en eigen regie van mensen. ZonMw: Den Haag. ZonMw. (2014). Factsheet Positieve gezondheid: focus op de kracht en eigen regie van mensen. ZonMw: Den Haag.
Metagegevens
Titel
Gezondheidsbevordering en veranderen van handelen
Auteurs
PhD Marieke Werrij
MSc Marluuke Jakobs
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1704-2_26