Skip to main content
Top

2022 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2. Gezondheid, leefstijl en zorguitgaven

Auteurs : Dr. Fons van der Lucht, Prof. dr. Johan Polder

Gepubliceerd in: Handboek leefstijlgeneeskunde

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Nederlanders behoren tot de gezondste mensen ter wereld. Dat blijkt uit de levensverwachting die steeds verder toeneemt en ook uit het feit dat mensen zich tot op steeds hogere leeftijd gezond voelen. Toch hebben almaar meer mensen een chronische ziekte en hun aantal zal toenemen. We worden gezonder en zieker tegelijkertijd. Ongezonde leefgewoonten spelen daarbij een belangrijke rol, naast ontwikkelingen in de preventie en zorg. Leefstijlgeneeskunde kan daarom bijdragen aan een verdere verbetering van de volksgezondheid. Mogelijk kan ook de sterke stijging van de zorguitgaven erdoor worden afgeremd. Om dat te realiseren moet de leefstijlgeneeskunde niet alleen inspelen op het gedrag van mensen maar ook op de omgeving waarin zij leven, werken en wonen. Dat vraagt van beleidsmakers en beroepsbeoefenaren een brede blik en een gezamenlijke aanpak.
Literatuur
go back to reference Broeders, D. W. J., Das, H. D., Jennissen, R. P. W., Tiemeijer, W. L., & De Visser, M. (2018). Van verschil naar potentieel: Een realistisch perspectief op de sociaaleconomische gezondheidsverschillen, WRR-Policy Brief 7. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Broeders, D. W. J., Das, H. D., Jennissen, R. P. W., Tiemeijer, W. L., & De Visser, M. (2018). Van verschil naar potentieel: Een realistisch perspectief op de sociaaleconomische gezondheidsverschillen, WRR-Policy Brief 7. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
go back to reference Polder, J. J., Hoogenveen, R. T., Luijben, G., Berg, M. V. D., Boshuizen, H. C., & Slobbe, L. C. J. (2012). Zorgkosten van ongezond gedrag en preventie. In F. T. Schut & M. Varkevisser (Red.) Een economisch gezonde gezondheidszorg – Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (pag. 109–130). Den Haag: SDU. Polder, J. J., Hoogenveen, R. T., Luijben, G., Berg, M. V. D., Boshuizen, H. C., & Slobbe, L. C. J. (2012). Zorgkosten van ongezond gedrag en preventie. In F. T. Schut & M. Varkevisser (Red.) Een economisch gezonde gezondheidszorg – Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (pag. 109–130). Den Haag: SDU.
go back to reference Post, N. A. M., Zwakhals, S. L. N., & Polder, J. J. (2010). Maatschappelijke baten – Deelrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 ‘Van gezond naar beter’. Bilthoven: RIVM. RIVM-rapportnummer: 270061009. ISBN: 978 9078 12237 1. Post, N. A. M., Zwakhals, S. L. N., & Polder, J. J. (2010). Maatschappelijke baten – Deelrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 ‘Van gezond naar beter’. Bilthoven: RIVM. RIVM-rapportnummer: 270061009. ISBN: 978 9078 12237 1.
Metagegevens
Titel
Gezondheid, leefstijl en zorguitgaven
Auteurs
Dr. Fons van der Lucht
Prof. dr. Johan Polder
Copyright
2022
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2761-4_2