Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-03-2013 | Wetenschappelijke artikelen | Uitgave 2/2013

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 2/2013

Gezondheid en leefstijl van scholieren op het ROC vraagt om aandacht!

Tijdschrift:
Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 2/2013
Auteurs:
C.L. Mieloo, P.M. van de Looij-Jansen, F.G. de Waart, M.M.P.B.A. van Waart, O. de Zwart
Gezondheidsverschillen tussen laag en hoog opgeleiden zijn groot en hardnekkig. Investeren in de gezondheid van de jeugd op lagere opleidingsniveaus is dan ook van groot belang om deze gezondheidsverschillen aan te pakken. Scholen werken steeds vaker op een gestructureerde manier aan gezondheid. Opmerkelijk is dat hier op ROC’s nog weinig aan wordt gedaan. Daarnaast is er weinig bekend over de gezondheidssituatie van ROC-leerlingen. Om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie zijn schriftelijke anonieme enquêtes uitgezet op twee grote ROC-locaties in Rotterdam. De vragenlijst is ingevuld door 956 leerlingen (respons 78%) van verschillende opleidingen. Met behulp van logistische regressie is bepaald of er verschillen zijn in gezondheidsvariabelen naar geslacht en opleiding. Een aanzienlijk percentage leerlingen op het ROC heeft te maken met problemen op het gebied van (psychische) gezondheid en leefstijl. Jongens geven minder vaak aan een slechte psychische gezondheid te hebben dan meisjes (26% versus 40%), maar zeggen vaker een ongezonde leefstijl te hebben en scoren minder goed op gedragsindicatoren. Ook blijken er grote verschillen te zijn tussen de opleidingen binnen het ROC. Het lijkt erop dat ‘de ROC-leerling’ niet bestaat. Het is daarom belangrijk om bij gezondheidsbeleid op ROC’s rekening te houden met grote verschillen in omvang en aard van gezondheidsproblemen tussen de opleidingen.
Trefwoorden: ROC, gezondheid, leefstijl, gezondheidsbeleid, gezondheidsverschillen, jongeren

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 2/2013

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 2/2013 Naar de uitgave