Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-05-2011 | Uitgave 4/2011

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 4/2011

Gezondheid en leefstijl in de krachtwijken: een verkenning

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 4/2011
Auteurs:
A. Ruijsbroek, M. Droomers, A.E. Kunst, C. van den Brink
Sinds 2007 investeert het kabinet in 40 krachtwijken waar grote maatschappelijke problemen spelen, waaronder een slechte gezondheid. In dit artikel wordt de gezondheidssituatie in 30 krachtwijken vergeleken met die in andere wijken in dezelfde steden en wordt nagegaan in hoeverre verschillen in bevolkingssamenstelling de gezondheidsverschillen verklaren. Methode: De gegevens komen uit de Lokale en Nationale Monitor Gezondheid (n=28.256) en zijn tussen 2003 en 2008 door de GGD’en verzameld. General Linear Models (GLM) en logistische regressieanalyses zijn gebruikt om verschillen in rookgedrag, alcoholconsumptie, lichaamsbeweging, groente- en fruitconsumptie, ervaren gezondheid, gewicht, diabetes en astma te analyseren. Resultaten: De bewoners in de krachtwijken ervaren hun gezondheid als slechter (odds ratio (OR) 1,39), hebben vaker obesitas (OR 1,16), astma (OR 1,33) en diabetes (OR 1,54). Ze roken vaker (OR 1,35) en bewegen minder vaak (OR 1,20). Er zijn geen verschillen in voeding, terwijl overmatig alcoholgebruik iets minder vaak voorkomt in krachtwijken en meer mensen geen alcohol drinken (OR 1,85). De verschillen worden grotendeels verklaard door de verschillen in opleiding en etnische achtergrond. Conclusie: Deze resultaten bevestigen dat aandacht voor gezondheid in de krachtwijken belangrijk is. Te verwachten valt dat maatregelen gericht op bewoners (scholing, arbeid) en omgeving (wonen, veiligheid) de gezondheid in de krachtwijken positief kan beïnvloeden. Vooral de aanpak van astma en roken zijn daarbij belangrijk. Om een effect van de wijkenaanpak te kunnen vaststellen blijft het evalueren van de gezondheidssituatie in de krachtwijken nodig.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 4/2011

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 4/2011 Naar de uitgave