Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 4/2016

01-04-2016 | Spectrum

Gezonde netwerken in het Nationaal Programma Preventie Alles is Gezondheid…

Auteurs: Marleen Bekker, Jan-Kees Helderman, Inge Lecluijze, Maria Jansen, Dirk Ruwaard

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 4/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In 2015 heeft de Universiteit Maastricht in samenwerking met de Radboud Universiteit in opdracht van ZonMw een eerste analyse gemaakt van de bestuurlijk-organisatorische aanpak van het Nationaal Programma Preventie Alles is Gezondheid… Het programma markeert een uitbreiding van het beleidsinstrumentarium van het Rijksgezondheidsbeleid (regelgeving, financiële prikkels, onderzoek en ontwikkeling) met vrijwillige publiek-private netwerkvorming. Beoogd wordt hiermee de capaciteit voor bewustwording en gedragsverandering te vergroten met als doel bij de burger uiteindelijk een groter gezondheidseffect te realiseren. Snelle effecten kunnen redelijkerwijs niet worden verwacht. Een procesevaluatie met tussentijdse terugkoppeling is in dit stadium meer valide dan een evaluatie van uitkomsten. De probleemstelling in onze studie luidt: Hoe functioneert Alles is Gezondheid… als coördinatie-arrangement om samenhang te creëren in maatschappelijke activiteiten op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie van diverse actoren in verschillende settings, deze activiteiten uit te breiden naar een maatschappelijke beweging, en daardoor bij te dragen aan een betere borging en verantwoording van het gezondheidsbelang in diverse maatschappelijke settings en een hogere doelmatigheid van de inzet?
Hierbij vond een eerste analyse plaats op basis van een quick scan van vier gelijksoortige programma’s in binnen- en buitenland, archiefonderzoek bij het ministerie van VWS, meeloopdagen met het Programmabureau, verkennende gesprekken en interviews met pledgehouders en bureaumedewerkers, en een datascan van alle pledges. In deze bijdrage geven we een theoretische duiding aan dit programma en een eerste impressie op basis van de bevindingen en observaties tot nu toe.
Literatuur
1.
go back to reference Dubé L, Addy N, Blouin C, Drager N. From policy coherence to 21st century convergence: a whole-of society paradigm of human and economic development. Ann N Y Acad Sci. 2014;1331:201-15.CrossRefPubMed Dubé L, Addy N, Blouin C, Drager N. From policy coherence to 21st century convergence: a whole-of society paradigm of human and economic development. Ann N Y Acad Sci. 2014;1331:201-15.CrossRefPubMed
2.
go back to reference Koppenjan J, Klijn EH. Managing uncertainties in networks. London: Routledge, 2004. Koppenjan J, Klijn EH. Managing uncertainties in networks. London: Routledge, 2004.
3.
go back to reference Sabel CF. Beyond Principal-Agent Governance: Experimentalist Organizations, Learning and Accountability. WRR Verkenning 3. In: Engelen E, Sie Dhian Ho M, editors. De Staat van de Democratie Democratie voorbij de Staat. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004, 173-95. Sabel CF. Beyond Principal-Agent Governance: Experimentalist Organizations, Learning and Accountability. WRR Verkenning 3. In: Engelen E, Sie Dhian Ho M, editors. De Staat van de Democratie Democratie voorbij de Staat. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004, 173-95.
4.
go back to reference Wenger E, McDermott R, Snyder W. Cultivating Communities of Practice. A guide to managing knowledge. Boston: Harvard Business School Publishing, 2002. Wenger E, McDermott R, Snyder W. Cultivating Communities of Practice. A guide to managing knowledge. Boston: Harvard Business School Publishing, 2002.
Metagegevens
Titel
Gezonde netwerken in het Nationaal Programma Preventie Alles is Gezondheid…
Auteurs
Marleen Bekker
Jan-Kees Helderman
Inge Lecluijze
Maria Jansen
Dirk Ruwaard
Publicatiedatum
01-04-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 4/2016
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-016-0050-1

Andere artikelen Uitgave 4/2016

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 4/2016 Naar de uitgave