Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 4/2001

01-12-2001 | Artikelen

Gezinsbenaderingen bij de behandeling van jeugdigen met justitiële contacten

Auteur: Hans D. Jagers

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/2001

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

semenvatting

Dit artikel geeft een overzicht van benaderingen om gezinnen bij de behandeling van justitiële jongeren te betrekken. Deze betrokkenheid komt voort uit onderzoek en uit een geleidelijk veranderende visie op probleemgedrag waarbij er meer oog komt voor de context en voor het versterken van de mogelijkheden van de jeugdige, de opvoeders en de wijdere omgeving. In Nederland staat de gezinsbenadering bij justitiële jongeren nog in de kinderschoenen. Twee voorbeelden van intensieve thuisbehandeling maken duidelijk welke mogelijkheden de behandeling in het gezin biedt. Met Families First is al veel ervaring opgedaan in Nederland en Multisysteemtherapie staat op het punt om te worden geïntroduceerd.
Literatuur
go back to reference Bakker, K., Berger, M., Jagers, H., & Slot, W. (2000).Begin in het gezin. Theorie en praktijk van crisishulp in huis. Utrecht: NIZW. Bakker, K., Berger, M., Jagers, H., & Slot, W. (2000).Begin in het gezin. Theorie en praktijk van crisishulp in huis. Utrecht: NIZW.
go back to reference Bartels, A. A. J., Schuursma, S., & Slot, N. W. (2001). Interventies. In R. Loeber, N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.),Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie (pp. 291-318). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Bartels, A. A. J., Schuursma, S., & Slot, N. W. (2001). Interventies. In R. Loeber, N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.),Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie (pp. 291-318). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Berger, M., & Spanjaard, H. (1999). Families First: Handleiding voor gezinsmedewerkers (derde gewijzigde druk). Utrecht:NIZW. Berger, M., & Spanjaard, H. (1999). Families First: Handleiding voor gezinsmedewerkers (derde gewijzigde druk). Utrecht:NIZW.
go back to reference Beumer, M., Jagers, H., Noordam, A., & Van der Steege, M. (2000). Families First voor licht verstandelijk gehandicapten. Eindverslag deel 1: procesverslag. Utrecht: NIZW. Beumer, M., Jagers, H., Noordam, A., & Van der Steege, M. (2000). Families First voor licht verstandelijk gehandicapten. Eindverslag deel 1: procesverslag. Utrecht: NIZW.
go back to reference Bol, M. W., & Ter Horst–Van Breukelen, M. H. (2001). Jeugd. In F. W. M. Huls, M. M. Schreuders, M. H. ter Horst–Van Breukelen, & F. P. van Tulder, (Red.), Criminaliteit en rechtshandhaving 2000. Ontwikkelingen en samenhangen (pp.133-172). Den Haag: Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. Bol, M. W., & Ter Horst–Van Breukelen, M. H. (2001). Jeugd. In F. W. M. Huls, M. M. Schreuders, M. H. ter Horst–Van Breukelen, & F. P. van Tulder, (Red.), Criminaliteit en rechtshandhaving 2000. Ontwikkelingen en samenhangen (pp.133-172). Den Haag: Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.
go back to reference Bolten, P. (1997). Vijf jaar nieuwe perspectieven: 500 jongeren per jaar in heel Amsterdam. Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Dienst Welzijn. Bolten, P. (1997). Vijf jaar nieuwe perspectieven: 500 jongeren per jaar in heel Amsterdam. Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Dienst Welzijn.
go back to reference Brinkman, W., & Kars, H. (1972). AEPRA , Aanpassing en predictie van aanpassing. Den Haag: Staatsuitgeverij. Brinkman, W., & Kars, H. (1972). AEPRA , Aanpassing en predictie van aanpassing. Den Haag: Staatsuitgeverij.
go back to reference Cicchetti, D. (1989). Developmental Psychopathology: Some thoughts on its evolution. Development and Psychopathology,1, 1-4.CrossRef Cicchetti, D. (1989). Developmental Psychopathology: Some thoughts on its evolution. Development and Psychopathology,1, 1-4.CrossRef
go back to reference Cuyvers, P. & Doornenbal, J. (2000). De mythe van het verdwenen kerngezin. In I. van der Zande (Red.), Deugt de jeugd?(pp.29-56). Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom. Cuyvers, P. & Doornenbal, J. (2000). De mythe van het verdwenen kerngezin. In I. van der Zande (Red.), Deugt de jeugd?(pp.29-56). Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom.
go back to reference De Kemp, R. A. T., Veerman, J. W., & Ten Brink, L. T. (1998).Evaluatie-onderzoek Families First Nederland. Utrecht:NIZW. De Kemp, R. A. T., Veerman, J. W., & Ten Brink, L. T. (1998).Evaluatie-onderzoek Families First Nederland. Utrecht:NIZW.
go back to reference Dekovic M., Janssens, J. M. A. M., & Van As, N. M. C. (2001). Gezinsfactoren en het gebruik van ernstig geweld. In R. Loeber, N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.), Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie (pp. 225-244). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Dekovic M., Janssens, J. M. A. M., & Van As, N. M. C. (2001). Gezinsfactoren en het gebruik van ernstig geweld. In R. Loeber, N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.), Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie (pp. 225-244). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Henggeler, S. W. (1998). Multisystemic Therapy, blueprints for violence prevention. Boulder, CO: University of Colorado, Center for the Study and prevention of Violence. Henggeler, S. W. (1998). Multisystemic Therapy, blueprints for violence prevention. Boulder, CO: University of Colorado, Center for the Study and prevention of Violence.
go back to reference Henggeler, S. W., Cunningham, P. B., Pickrel, S. G., Schoenwald, S. K., & Brondino, M. J. (1996). Multisysteemtherapie: een effectieve benadering voor jeugdige delinquenten gericht op het voorkomen en verminderen van geweld. Literatuurselectie Kinderen en Adolescenten,3, 417–437. Henggeler, S. W., Cunningham, P. B., Pickrel, S. G., Schoenwald, S. K., & Brondino, M. J. (1996). Multisysteemtherapie: een effectieve benadering voor jeugdige delinquenten gericht op het voorkomen en verminderen van geweld. Literatuurselectie Kinderen en Adolescenten,3, 417–437.
go back to reference Henggeler, S. W., Schoenwald, S. K., Borduin, C. M., Rowland, M. D., & Cunningham, P. B. (1998). Multisystemic Treatment of Antisocial Behavior in Children and Adolescents. New York/London: Guilford Press. Henggeler, S. W., Schoenwald, S. K., Borduin, C. M., Rowland, M. D., & Cunningham, P. B. (1998). Multisystemic Treatment of Antisocial Behavior in Children and Adolescents. New York/London: Guilford Press.
go back to reference Hermanns, J. (2000). Opvoedingsondersteuning. Verplicht serum tegen jeugdcriminaliteit? In I. van der Zande (Red.), Deugt de jeugd? (pp. 109-122). Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom. Hermanns, J. (2000). Opvoedingsondersteuning. Verplicht serum tegen jeugdcriminaliteit? In I. van der Zande (Red.), Deugt de jeugd? (pp. 109-122). Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom.
go back to reference Jansen, R. J. A. H., & Wels, P. M. A. (1998). Videohometraining. Pedagogische ondersteuning voor gezinnen met een hyperactief kind. In W. Hellinckx (Red.), Pedagogische thuishulp in problematische opvoedingssituaties (pp. 67-86). Leuven/Apeldoorn: Garant. Jansen, R. J. A. H., & Wels, P. M. A. (1998). Videohometraining. Pedagogische ondersteuning voor gezinnen met een hyperactief kind. In W. Hellinckx (Red.), Pedagogische thuishulp in problematische opvoedingssituaties (pp. 67-86). Leuven/Apeldoorn: Garant.
go back to reference Janssens, J. (2000). Opvoeding en probleemgedrag: preventieprogramma's. In W. de Mey, E. Moens, K. van Leeuwen, & L. Verhofstadt-Denève (Red.), Preventie van antisociaal gedrag: starten bij de (pre-)conceptie? (pp. 19-34). Gent: Vormingscentrum voor de Begeleiding van het Jonge Kind. Janssens, J. (2000). Opvoeding en probleemgedrag: preventieprogramma's. In W. de Mey, E. Moens, K. van Leeuwen, & L. Verhofstadt-Denève (Red.), Preventie van antisociaal gedrag: starten bij de (pre-)conceptie? (pp. 19-34). Gent: Vormingscentrum voor de Begeleiding van het Jonge Kind.
go back to reference Janssens, J., Kemper, A., & Wels, P. (2001). Empowerment en jeugdhulpverlening. Pedagogisch Tijdschrift, 26, 45–60. Janssens, J., Kemper, A., & Wels, P. (2001). Empowerment en jeugdhulpverlening. Pedagogisch Tijdschrift, 26, 45–60.
go back to reference Kazdin, A. E. (1998). Overzicht voor de prakticus: psychosociale behandeling van gedragsstoornissen bij kinderen. Literatuurselectie kinderen en adolescenten, 5, 5–48. Kazdin, A. E. (1998). Overzicht voor de prakticus: psychosociale behandeling van gedragsstoornissen bij kinderen. Literatuurselectie kinderen en adolescenten, 5, 5–48.
go back to reference Kinney, J., Hapaala, D., & Booth, C. (1991). Keeping families together. The Homebuilders model. New York: Aldine de Gruyter. Kinney, J., Hapaala, D., & Booth, C. (1991). Keeping families together. The Homebuilders model. New York: Aldine de Gruyter.
go back to reference Lange, A. (1994). Gedragsverandering in gezinnen(6e volledig gewijzigde druk). Groningen: Wolters Noordhoff. Lange, A. (1994). Gedragsverandering in gezinnen(6e volledig gewijzigde druk). Groningen: Wolters Noordhoff.
go back to reference Lange, A., & Van de Ven, J. P. (1997). Systeemtheoretische benaderingen bij de behandeling van klachten van jongeren. Pedagogische studiën, 74, 271–284. Lange, A., & Van de Ven, J. P. (1997). Systeemtheoretische benaderingen bij de behandeling van klachten van jongeren. Pedagogische studiën, 74, 271–284.
go back to reference Loeber, R. (2001). Interventies bij delinquente jongeren. In H. van Leeuwen, W. Slot, & M. Uijterwijk (Red.), Antisociaal gedrag bij jeugdigen (pp. 13-21). Lisse: Swets & Zeitlinger. Loeber, R. (2001). Interventies bij delinquente jongeren. In H. van Leeuwen, W. Slot, & M. Uijterwijk (Red.), Antisociaal gedrag bij jeugdigen (pp. 13-21). Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Loeffen, M., Van Butselaar, M., & Ooms, H. (2001). Intensieve Pedagogische Thuishulp in vogelvlucht. Een inventarisatie van varianten in Nederland. Utrecht: Collegio. Loeffen, M., Van Butselaar, M., & Ooms, H. (2001). Intensieve Pedagogische Thuishulp in vogelvlucht. Een inventarisatie van varianten in Nederland. Utrecht: Collegio.
go back to reference Patterson. G. R. (1982). Coercive family processes. Eugene, OR: Castalia Press. Patterson. G. R. (1982). Coercive family processes. Eugene, OR: Castalia Press.
go back to reference Patterson, G. R. (1997). Performance models for parenting: A social interactional perspective. In J. E. Grusec, & L. Kuczynski (Eds.),Parenting and children's internalization of values: A handbook of contemporary theory (pp. 193–235). New York: John Wiley & Sons. Patterson, G. R. (1997). Performance models for parenting: A social interactional perspective. In J. E. Grusec, & L. Kuczynski (Eds.),Parenting and children's internalization of values: A handbook of contemporary theory (pp. 193–235). New York: John Wiley & Sons.
go back to reference Patterson, G. R, Dishion, T. J., & Chamberlain, P. (1993). Outcomes and methodological issues relating to treatment of antisocial children. In T. R. Giles (Ed.), Handbook of effective psychotherapy (pp. 43–87). New York: Plenum. Patterson, G. R, Dishion, T. J., & Chamberlain, P. (1993). Outcomes and methodological issues relating to treatment of antisocial children. In T. R. Giles (Ed.), Handbook of effective psychotherapy (pp. 43–87). New York: Plenum.
go back to reference Roosma, D. (2000). Het projectplan Hulp aan Huis Twente. Oldenzaal: Hulp aan Huis Twente. Roosma, D. (2000). Het projectplan Hulp aan Huis Twente. Oldenzaal: Hulp aan Huis Twente.
go back to reference Ten Brink, L. T., Veerman, J. W., & De Kemp, R. A. T. (1998). Onderzoek naar de uitkomsten en uitvoering van Families First. In J. R. M. Gerris (Red.), Jongerenbegeleiding, jeugdbeleid en gezinsbegeleiding (pp. 84-98). Assen: Van Gorcum. Ten Brink, L. T., Veerman, J. W., & De Kemp, R. A. T. (1998). Onderzoek naar de uitkomsten en uitvoering van Families First. In J. R. M. Gerris (Red.), Jongerenbegeleiding, jeugdbeleid en gezinsbegeleiding (pp. 84-98). Assen: Van Gorcum.
go back to reference Ten Brink, L. T., Veerman, J. W., De Kemp, R. A. T., & Berger, M. A. (1999). Families First: Bedreven zoals beschreven? In J. R. M. Gerris (Red.), Verantwoordelijk jeugdbeleid, opvoedingsondersteuning en intensieve gezinsbegeleiding (pp. 84-102). Assen: Van Gorcum. Ten Brink, L. T., Veerman, J. W., De Kemp, R. A. T., & Berger, M. A. (1999). Families First: Bedreven zoals beschreven? In J. R. M. Gerris (Red.), Verantwoordelijk jeugdbeleid, opvoedingsondersteuning en intensieve gezinsbegeleiding (pp. 84-102). Assen: Van Gorcum.
go back to reference Van Acker, J. (1998). Jeugdcriminaliteit: feiten en mythen over een beperkt probleem. Houten/Diegen: Bohn Stafleu Van Loghum. Van Acker, J. (1998). Jeugdcriminaliteit: feiten en mythen over een beperkt probleem. Houten/Diegen: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Van der Heiden-Attema, N., & Bol, M. W. (2000). Risico- en protectieve factoren en de ontwikkeling van delinquent gedrag in een groep risicojongeren. Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. Van der Heiden-Attema, N., & Bol, M. W. (2000). Risico- en protectieve factoren en de ontwikkeling van delinquent gedrag in een groep risicojongeren. Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.
go back to reference Van der Steege, M. (2001). Helpt opsluiten? Verslag van een expertmeeting op de Kolkemate. Zutphen: Justitieel Pedagogisch Centrum de Sprengen. Van der Steege, M. (2001). Helpt opsluiten? Verslag van een expertmeeting op de Kolkemate. Zutphen: Justitieel Pedagogisch Centrum de Sprengen.
go back to reference Van der Steege, M., & Jagers, H. (2000). Vijf jaar Families First. Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg, 2, 6-15. Van der Steege, M., & Jagers, H. (2000). Vijf jaar Families First. Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg, 2, 6-15.
go back to reference Van Heusden, A., & Van den Eerenbeemt, E. (1983). Balans in beweging. Ivan Boszormenyi-Nagi en zijn visie op individuele en gezinstherapie. Haarlem: De Toorts. Van Heusden, A., & Van den Eerenbeemt, E. (1983). Balans in beweging. Ivan Boszormenyi-Nagi en zijn visie op individuele en gezinstherapie. Haarlem: De Toorts.
Metagegevens
Titel
Gezinsbenaderingen bij de behandeling van jeugdigen met justitiële contacten
Auteur
Hans D. Jagers
Publicatiedatum
01-12-2001
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/2001
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060819

Andere artikelen Uitgave 4/2001

Kind en adolescent 4/2001 Naar de uitgave