Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 5-6/2022

24-10-2022 | Onderzoeksartikel

Gewicht van kleding van kinderen bij het periodiek geneeskundig onderzoek groep 2

Auteur: Dr. J. J. Hollanders

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg | Uitgave 5-6/2022

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Inleiding: In de NCJ-richtlijn Overgewicht (2012) staat dat het gemeten lichaamsgewicht gecorrigeerd moet worden met 400 gram als 4‑ tot 8‑jarigen gewogen worden met hun kleding aan. Aangezien het niet duidelijk is waar deze correctiefactor op gebaseerd is, had dit onderzoek als doel om het gemiddelde kledinggewicht tijdens het periodiek geneeskundig onderzoek (PGO) groep 2 te bepalen.
Methode: Tijdens het PGO groep 2 werd het gewicht van de gedragen kleding gemeten. Daarnaast werden geslacht, lengte, gewicht en buitentemperatuur geregistreerd.
Resultaten: Er werden 52 kinderen geïncludeerd. Het gemiddelde kledinggewicht was 392 ± 108,6 (spreiding 194–658) gram. Kledinggewicht was afhankelijk van geslacht; jongens droegen gemiddeld 137,6 gram (p < 0,001) zwaardere kleding. Er was een positieve associatie met body mass index (BMI) en gewicht. Er was geen verband tussen kledinggewicht en lengte of buitentemperatuur.
Conclusie: De correctiefactor voor kledinggewicht zoals beschreven in de NCJ-richtlijn Overgewicht lijkt, in ieder geval voor 4‑ tot 8‑jarigen, correct te zijn. Aangezien kledinggewicht afhankelijk is van geslacht, gewicht en BMI, dient daar in de praktijk rekening mee gehouden te worden. Er is geen verband met lengte of buitentemperatuur, hoewel dit laatste kan komen doordat de dataverzameling alleen in de wintermaanden plaatsvond.
Literatuur
1.
go back to reference Kist-van Holthe JE, Beltman M, Bulk-Bunschoten AMW, et al. NCJ-richtlijn Overgewicht. Utrecht: NCJ; 2012. Kist-van Holthe JE, Beltman M, Bulk-Bunschoten AMW, et al. NCJ-richtlijn Overgewicht. Utrecht: NCJ; 2012.
2.
go back to reference Censi L, Spinelli A, Roccaldo R, et al. Dressed or undressed? How to measure children’s body weight in overweight surveillance? Public Health Nutr. 2014;17(12):2715–20. Dec.CrossRefPubMed Censi L, Spinelli A, Roccaldo R, et al. Dressed or undressed? How to measure children’s body weight in overweight surveillance? Public Health Nutr. 2014;17(12):2715–20. Dec.CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
Gewicht van kleding van kinderen bij het periodiek geneeskundig onderzoek groep 2
Auteur
Dr. J. J. Hollanders
Publicatiedatum
24-10-2022
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg / Uitgave 5-6/2022
Print ISSN: 1567-8644
Elektronisch ISSN: 1876-598X
DOI
https://doi.org/10.1007/s12452-022-00295-6

Andere artikelen Uitgave 5-6/2022

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 5-6/2022 Naar de uitgave