Skip to main content
Top

2015 | wo | Boek

Geweldloos verzet: Handleiding voor ouders

Auteurs: Haim Omer, Eliane  Wiebenga

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Deze handleiding is speciaal voor de tweede, herziene druk van het boek ‘Geweldloos verzet in gezinnen’ herschreven en aangevuld conform de praktijk anno 2015 (Omer & Wiebenga, hoofdstuk 3).

Daarnaast heeft een team van Expertisecentrum De Banjaard te Den Haag een verkorte en aangepaste handleiding voor gezinnen met kinderen en/of ouders met een verstandelijke beperking en/of autisme ontwikkeld, die als bijlage aan de tweede druk van het boek “Geweldloos verzet in gezinnen’ is toegevoegd (Van Vliet et al. 2015). Beide handleidingen zijn samengevoegd in deze uitgave.

Voor geïnteresseerden in de achtergrond van de in deze handleiding beschreven methodiek verwijzen wij graag naar het volledige boek: Omer, H. & Wiebenga, E. (2015). Geweldloos verzet in gezinnen. Een nieuwe benadering van gewelddadige en zelfdestructieve kinderen en adolescenten’ (ISBN 978-90-368-0948-1).

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. Handleiding voor ouders
Samenvatting
Agressieve en zelfdestructieve kinderen en adolescenten vertonen een scala aan gedragingen die voor ouders en leerkrachten buitengewoon moeilijk zijn: provocaties, woede-uitbarstingen, risicovol en zelfdestructief gedrag, geweld jegens anderen, zichzelf en eigendommen, spijbelen of helemaal niet meer naar school gaan, promiscuïteit, drugsmisbruik, liegen, diefstal en chantage, het zijn allemaal gedragingen die zelfs de geduldigste en meest liefhebbende ouders en leerkrachten van hun stuk brengen. Ook angst, dwang, schoolweigering, computerverslaving, eetstoornissen of ander probleemgedrag kunnen ouders tot wanhoop drijven. ‘Dwang en drang’ blijken ook dan geen effectief antwoord te zijn. Pogingen van ouders om controle uit te oefenen over hun kind teneinde diens gedrag te veranderen mislukken vaak en leiden tot verdere escalaties. De methode geweldloos verzet doorbreekt de vicieuze cirkel door de aandacht primair te richten op reacties en gedrag van de ouders zelf. Dit hoofdstuk bevat een praktische handleiding waarmee ouders de principes en interventies van geweldloos verzet direct in praktijk kunnen brengen.
Haim Omer, Eliane Wiebenga
Nawerk
Meer informatie
Titel
Geweldloos verzet: Handleiding voor ouders
Auteurs
Haim Omer
Eliane Wiebenga
Copyright
2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-1019-7
Print ISBN
978-90-368-1018-0
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1019-7