Skip to main content
Top

2021 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2. Geschiedenis van de zorg voor mensen met EPA; wederzijdse aanpassing als ideaal

Auteurs : Prof. dr. G. Blok, Dr. T. C. Bolt

Gepubliceerd in: Ernstige psychiatrische aandoeningen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De geschiedenis van de psychiatrie laat zien dat er al eeuwenlang melding wordt gemaakt van mensen met een complexe en langdurige combinatie van problemen: psychotische verschijnselen, suïcidaliteit, ‘moeilijke karakters’, middelenmisbruik en sociale problematiek. Hoewel aangenomen wordt dat mensen met EPA er altijd zijn geweest, bestaan zij pas heel recentelijk voor het eerst als apart onderscheiden categorie. In dit hoofdstuk betogen wij dat de huidige aandacht voor deze nieuwe behandelcategorie terugslaat op de context van de naoorlogse vermaatschappelijking van de psychiatrie. De groep mensen met EPA is in de laatste decennia wellicht toegenomen door de explosieve stijging van drank- en drugsgebruik na 1960, maar valt ook meer op omdat hij de idealen uitdaagt waarmee vermaatschappelijking gepaard gaat: zelfredzaamheid, integratie en participatie. De term EPA heeft bovendien een belangrijke signalerende functie en dient om prioritering en zorginnovatie te stimuleren, alsmede integrale zorg, die in de praktijk vaak (nog) niet bestaat.
Voetnoten
1
Dit is een gefingeerde naam.
 
Literatuur
go back to reference Aan de Kerk, M. A. (2019). Madness and the city: Interactions between the mad, their families and urban society in Amsterdam, Rotterdam and Utrecht, 1600–1795. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Aan de Kerk, M. A. (2019). Madness and the city: Interactions between the mad, their families and urban society in Amsterdam, Rotterdam and Utrecht, 1600–1795. Proefschrift Universiteit van Amsterdam.
go back to reference Akkermans, C. (2006). Aanspoelen aan de achtergracht. Maatschappelijke ontwikkelingen, clientèlevorming en de psychiatrische patiënten van de Amsterdamse GG & GD (1933–1988). Amsterdam: Aksant. Akkermans, C. (2006). Aanspoelen aan de achtergracht. Maatschappelijke ontwikkelingen, clientèlevorming en de psychiatrische patiënten van de Amsterdamse GG & GD (1933–1988). Amsterdam: Aksant.
go back to reference Blok, G. (2004). Baas in eigen brein ‘Antipsychiatrie’ in Nederland, 1965–1985. Amsterdam: Nieuwezijds. Blok, G. (2004). Baas in eigen brein ‘Antipsychiatrie’ in Nederland, 1965–1985. Amsterdam: Nieuwezijds.
go back to reference Blok, G. (2011). Ziek of zwak. Geschiedenis van de verslavingszorg in Nederland. Amsterdam: Nieuwezijds. Blok, G. (2011). Ziek of zwak. Geschiedenis van de verslavingszorg in Nederland. Amsterdam: Nieuwezijds.
go back to reference Blok, G. (2014). Achter de voordeur. Sociale psychiatrie vanuit de GG en GD Amsterdam in de twintigste eeuw. Amsterdam: Amsterdam University Press. Blok, G. (2014). Achter de voordeur. Sociale psychiatrie vanuit de GG en GD Amsterdam in de twintigste eeuw. Amsterdam: Amsterdam University Press.
go back to reference Blok, G. (2018). Soelaas voor geest en samenleving: De ggz als werkveld. In H. Hillen, E. Houwaart, & F. Huisman (Red.), Leerboek medische geschiedenis (pag. 207–221). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Blok, G. (2018). Soelaas voor geest en samenleving: De ggz als werkveld. In H. Hillen, E. Houwaart, & F. Huisman (Red.), Leerboek medische geschiedenis (pag. 207–221). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Boersma, P., Dekker, J. J. M., Van der Gaag, M., Puite, B. G. M., & Blankman, H. (2001). Aanleren van kennis en vaardigheden met betrekking tot ‘omgaan met antipsychotische medicatie’. Tijdschrift voor Psychiatrie, 43, 375–384. Boersma, P., Dekker, J. J. M., Van der Gaag, M., Puite, B. G. M., & Blankman, H. (2001). Aanleren van kennis en vaardigheden met betrekking tot ‘omgaan met antipsychotische medicatie’. Tijdschrift voor Psychiatrie, 43, 375–384.
go back to reference Bolt, T., Gijzeman, J., & Vijselaar, J. (2019). Ter observatie opgenomen. Pieter Baan Centrum 1949–2019. Amsterdam: Boom. Bolt, T., Gijzeman, J., & Vijselaar, J. (2019). Ter observatie opgenomen. Pieter Baan Centrum 1949–2019. Amsterdam: Boom.
go back to reference Bos, D., Duyvendak, J. W., & Wekker, F. (2013). Thuis best: Over het Nederlandse ideaal van zorg met behoud van zelfstandigheid. In L. Verplanke, I. Verhoeven, & T. Kampen (Red.), De affectieve burger: Hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid (pag. 133–153). Amsterdam: Van Gennep. Bos, D., Duyvendak, J. W., & Wekker, F. (2013). Thuis best: Over het Nederlandse ideaal van zorg met behoud van zelfstandigheid. In L. Verplanke, I. Verhoeven, & T. Kampen (Red.), De affectieve burger: Hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid (pag. 133–153). Amsterdam: Van Gennep.
go back to reference Boumans, J., Knispels, A., Kroon, H., Michon, H., Meije, D., Musse, C., et al. (samenstellers) (2019). Alles overziend bij de mens uitgekomen. Analyses van 20 jaar ggz-beleid door Frank van Hoof. Utrecht: Trimbos Instituut [dit boek bevat vele artikelen die ook elders los te lezen zijn, maar juist de combinatie van deze artikelen geeft een mooi beeld van de historische ontwikkeling van het ggz-beleid – GB en TB]. Boumans, J., Knispels, A., Kroon, H., Michon, H., Meije, D., Musse, C., et al. (samenstellers) (2019). Alles overziend bij de mens uitgekomen. Analyses van 20 jaar ggz-beleid door Frank van Hoof. Utrecht: Trimbos Instituut [dit boek bevat vele artikelen die ook elders los te lezen zijn, maar juist de combinatie van deze artikelen geeft een mooi beeld van de historische ontwikkeling van het ggz-beleid – GB en TB].
go back to reference Bredewold, F. (2014). Lof der oppervlakkigheid. Contact tussen mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking en buurtbewoners. Amsterdam: Van Gennep. Bredewold, F. (2014). Lof der oppervlakkigheid. Contact tussen mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking en buurtbewoners. Amsterdam: Van Gennep.
go back to reference Bredewold, F., Hermus, M., & Trappenburg, M. (2020). ‘Living in the community’ the pros and cons: A systematic literature review of the impact of deinstitutionalisation on people with intellectual and psychiatric disabilities. Journal of Social Work 2020, 20(1), 83–116. Bredewold, F., Hermus, M., & Trappenburg, M. (2020). ‘Living in the community’ the pros and cons: A systematic literature review of the impact of deinstitutionalisation on people with intellectual and psychiatric disabilities. Journal of Social Work 2020, 20(1), 83–116.
go back to reference Breed Akkoord over toekomst geestelijke gezondheidszorg (2012). Zorg en Financiering, 11, 96–97. Breed Akkoord over toekomst geestelijke gezondheidszorg (2012). Zorg en Financiering, 11, 96–97.
go back to reference Broer, J., Mooij, C. F., Quak, J., & Mulder, C. L. (2018). Stijging BOPZ-maatregelen en dwangopnames in de ggz. Ontwikkelingen in Nederland in de periode 2003–2017. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 162, D2454. Broer, J., Mooij, C. F., Quak, J., & Mulder, C. L. (2018). Stijging BOPZ-maatregelen en dwangopnames in de ggz. Ontwikkelingen in Nederland in de periode 2003–2017. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 162, D2454.
go back to reference De Bruin, D., Meijerman, C., Verbraeck, H., Braam, R., Leenders, F., & Van de Wijngaart, G. (2003). Zwerven in de 21e eeuw. Een exploratief onderzoek naar geestelijke gezondheidsproblematiek en overlast van dak- en thuislozen in Nederland. Utrecht: Centrum voor Verslavingsonderzoek. De Bruin, D., Meijerman, C., Verbraeck, H., Braam, R., Leenders, F., & Van de Wijngaart, G. (2003). Zwerven in de 21e eeuw. Een exploratief onderzoek naar geestelijke gezondheidsproblematiek en overlast van dak- en thuislozen in Nederland. Utrecht: Centrum voor Verslavingsonderzoek.
go back to reference De Koning, M. B. (2020). Voorkómen van ernstige psychische aandoeningen? Meerdere vormen van preventie nodig. Tijdschrift voor Psychiatrie, 62, 15–17. De Koning, M. B. (2020). Voorkómen van ernstige psychische aandoeningen? Meerdere vormen van preventie nodig. Tijdschrift voor Psychiatrie, 62, 15–17.
go back to reference Droes, J. T. P. M., & Wennink, H. J. (1989). Psychofarmaca in Beschut Wonen, 1982–1984. Tijdschrift voor Psychiatrie, 31, 533–553. Droes, J. T. P. M., & Wennink, H. J. (1989). Psychofarmaca in Beschut Wonen, 1982–1984. Tijdschrift voor Psychiatrie, 31, 533–553.
go back to reference Grob, G. N. (1995). The paradox of deinstitutionalization. Society, 32, 51–59.CrossRef Grob, G. N. (1995). The paradox of deinstitutionalization. Society, 32, 51–59.CrossRef
go back to reference Kristosaki, D., Long, V., & Smith, M. (2016). Introduction: Deinstitutionalisation and the pathways of post-war psychiatry in the Western world. In Idem. (Red.), Deinstitutionalisation and after. Post-war psychiatry in the Western world (pag. 1–36). Cham: Palgrave Macmillan. Kristosaki, D., Long, V., & Smith, M. (2016). Introduction: Deinstitutionalisation and the pathways of post-war psychiatry in the Western world. In Idem. (Red.), Deinstitutionalisation and after. Post-war psychiatry in the Western world (pag. 1–36). Cham: Palgrave Macmillan.
go back to reference Kroon, H. (2018). Psychiatrie en samenleving: Zoeken naar verbinding. Inaugurele rede. Tilburg: Tilburg University. Kroon, H. (2018). Psychiatrie en samenleving: Zoeken naar verbinding. Inaugurele rede. Tilburg: Tilburg University.
go back to reference Louter, M. (2005). Uit de inrichting. Vertelde verhalen over tachtig jaar inrichtingspsychiatrie in Nederland (1925–2005). Amsterdam: Candide. Louter, M. (2005). Uit de inrichting. Vertelde verhalen over tachtig jaar inrichtingspsychiatrie in Nederland (1925–2005). Amsterdam: Candide.
go back to reference Neuvel, K., & De Pater, C. (2018). ’t Is hier een gekkenhuis. De ommezwaai in de geestelijke gezondheidszorg. Amsterdam: Podium. Neuvel, K., & De Pater, C. (2018). ’t Is hier een gekkenhuis. De ommezwaai in de geestelijke gezondheidszorg. Amsterdam: Podium.
go back to reference Noom, M., Roorda-Honée, J., & Heyendaal, P. (2003). Thuisloosheid bij jongeren en volwassenen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRef Noom, M., Roorda-Honée, J., & Heyendaal, P. (2003). Thuisloosheid bij jongeren en volwassenen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRef
go back to reference Oosterhuis, H., & Gijswijt-Hofstra, M. (2008). Verward van geest en ander ongerief. Psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg in Nederland (1870–2005). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Oosterhuis, H., & Gijswijt-Hofstra, M. (2008). Verward van geest en ander ongerief. Psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg in Nederland (1870–2005). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Ootes, S. (2012). Being in place. Citizenship in long-term mental healthcare. Academisch proefschrift. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Ootes, S. (2012). Being in place. Citizenship in long-term mental healthcare. Academisch proefschrift. Amsterdam:  Universiteit van Amsterdam.
go back to reference Overkamp, E. H. (2000). Instellingen nemen de wijk. Academisch proefschrift. Enschede: Universiteit Twente. Overkamp, E. H. (2000). Instellingen nemen de wijk.  Academisch proefschrift. Enschede: Universiteit Twente.
go back to reference Pols, J. (2017). Analyzing social spaces: Relational citizenship for patients leaving mental health care institutions. Medical Anthropology, 35, 177–192.CrossRef Pols, J. (2017). Analyzing social spaces: Relational citizenship for patients leaving mental health care institutions. Medical Anthropology, 35, 177–192.CrossRef
go back to reference Popma, A., Blaauw, E., & Bijlsma, E. (2012). Psychiatrische comorbiditeit van verslaving in relatie tot criminaliteit. In E. Blaauw & H. Roozen (Red.), Handboek forensische verslavingszorg (pag. 21–39). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRef Popma, A., Blaauw, E., & Bijlsma, E. (2012). Psychiatrische comorbiditeit van verslaving in relatie tot criminaliteit. In E. Blaauw & H. Roozen (Red.), Handboek forensische verslavingszorg (pag. 21–39). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRef
go back to reference Schnabel, P. (1995). De weerbarstige geestesziekte. Naar een nieuwe sociologie van de geestelijke gezondheidszorg. Nijmegen: Sun. Schnabel, P. (1995). De weerbarstige geestesziekte. Naar een nieuwe sociologie van de geestelijke gezondheidszorg. Nijmegen: Sun.
go back to reference Stadsarchief Amsterdam (SAA), Archief 5267.B GG & GD: cliëntendossiers Volwassenen en Acute Psychiatrie, inv.nr. 6728, dossier 3801230. Stadsarchief Amsterdam (SAA), Archief 5267.B GG & GD: cliëntendossiers Volwassenen en Acute Psychiatrie, inv.nr. 6728, dossier 3801230.
go back to reference Van Kempen, J. (2019a). De ‘junk’ sterft langzaam uit: Een portret van een verslaafde. Het Parool, 28 april 2019. Van Kempen, J. (2019a). De ‘junk’ sterft langzaam uit: Een portret van een verslaafde. Het Parool, 28 april 2019.
go back to reference Van Kempen, J. (2019b). Paul Günther (1967–2019): verslaafd zonder een moment van spijt. Het Parool, 26 juli 2019. Van Kempen, J. (2019b). Paul Günther (1967–2019): verslaafd zonder een moment van spijt. Het Parool, 26 juli 2019.
go back to reference Van Laere, I. R. A. L. (2010). Social medical care before and during homelessness in Amsterdam. Academisch proefschrift. Amsterdaam: Universiteit van Amsterdam. Van Laere, I. R. A. L. (2010). Social medical care before and during homelessness in Amsterdam. Academisch proefschrift. Amsterdaam: Universiteit van Amsterdam.
go back to reference Verplanke, L., & Duyvendak, J. W. (2010). Onder de mensen? Over het zelfstandig wonen van psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking. Amsterdam: Amsterdam University Press.CrossRef Verplanke, L., & Duyvendak, J. W. (2010). Onder de mensen? Over het zelfstandig wonen van psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking. Amsterdam: Amsterdam University Press.CrossRef
go back to reference Vijselaar, J. (2010). Het gesticht. Enkele reis of retour. Amsterdam: Boom. Vijselaar, J. (2010). Het gesticht. Enkele reis of retour. Amsterdam: Boom.
go back to reference Vijselaar, J., & Bolt T. (2012). J.L.C. Schroeder van der Kolk en het ontstaan van de psychiatrie in Nederland. Amsterdam: Boom. Vijselaar, J., & Bolt T. (2012). J.L.C. Schroeder van der Kolk en het ontstaan van de psychiatrie in Nederland. Amsterdam: Boom.
Metagegevens
Titel
Geschiedenis van de zorg voor mensen met EPA; wederzijdse aanpassing als ideaal
Auteurs
Prof. dr. G. Blok
Dr. T. C. Bolt
Copyright
2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2586-3_2