Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-07-2015 | Wetenschappelijke artikelen | Uitgave 7/2015

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2015

Geschatte lokale cijfers over gezondheid en gezondheidsdeterminanten ter ondersteuning van het gezondheidsbeleid

Tijdschrift:
Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 7/2015
Auteurs:
W.A. de Graaf-Ruizendaal, C.L. van den Brink, L. van der Hoek, M.J.H. van Bon-Martens, D.H. de Bakker
Belangrijke opmerkingen

Correspondentieadres

W.A. de Graaf-Ruizendaal, NIVEL, Postbus 1568, 3500 BN Utrecht, tel. 030-2729683, e-mail: w.ruizendaal@nivel.nl
1 NIVEL, Utrecht
2 Centrum voor Voeding, Preventie en Zorg, RIVM, Bilthoven
3 Departement Tranzo, Universiteit van Tilburg, Tilburg
4 GGD GHOR Nederland, Utrecht
5 Trimbos-instituut, Utrecht

Samenvatting

Achtergrond:

De gezondheidsmonitor van de GGD geeft vooral inzicht in de gezondheidssituatie voor gemeenten en GGD-regio’s. Vanwege de transities in het sociale domein verschuift echter de aandacht naar zorg en ondersteuning in de buurt. In deze studie wordt daarom onderzocht hoe bruikbaar bevolkingskenmerken op 4-positiepostcodeniveau zijn in het schatten van gezondheid en leefstijl op 4-positiepostcodeniveau op basis van de data van de gezondheidsmonitor van de GGD.

Methode:

In een regressie analyse op 4-positiepostcodeniveau zijn de effecten van de postcodekenmerken geschat op gezondheid en leefstijl. De verklaarde varianties van de modellen en de correlaties tussen de schattingen en de steekproefgegevens zijn gebruikt om de bruikbaarheid van de modellen te testen.

Resultaten:

De onderzochte postcodekenmerken verklaarden gemiddeld 25,5% van de variantie in gezondheid en leefstijl. De indicator ‘matig/slecht ervaren gezondheid’ had de hoogst verklaarde variantie (r2=46,9%). De samenhang tussen de schattingen en de steekproefwaarnemingen op 4-positiepostcodeniveau was gemiddeld r=0,51 (min=0,26; max=0,68).

Conclusie:

Voor het overgrote deel van de gezondheidsindicatoren is er samenhang met de onderzochte postcodekenmerken. Postcodekenmerken zijn voor deze gezondheidsindicatoren bruikbaar om op een relatief makkelijk manier schattingen te genereren op 4-positiepostcodeniveau. De postcodekenmerken verklaren gemiddeld een kwart van de verschillen in de gezondheidsindicatoren tussen gebieden. Andere factoren buiten de onderzochte kenmerken spelen dus ook nog een rol. De geschatte prevalenties op 4-positiepostcodeniveau geven daarom alleen de mogelijkheid om een eerste analyse te maken van de lokale gezondheidssituatie. Ongunstige scores verdienen vervolgens extra aandacht in het lokale gezondheidsbeleid.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 7/2015

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2015 Naar de uitgave