Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-03-2019 | Artikel | Uitgave 2/2019

Bijblijven 2/2019

Geriatrische revalidatiezorg: samen werken aan herstel!

Tijdschrift:
Bijblijven > Uitgave 2/2019
Auteurs:
Aafke J. de Groot, Ellen M. Vreeburg
Bij kwetsbare ouderen kunnen acute aandoeningen en de daarop vaak volgende ziekenhuisopnames ernstige, negatieve gevolgen hebben voor hun zelfstandigheid. Dit geldt voor allerlei opnameredenen: herseninfarcten en -bloedingen, proximale femurfracturen, amputaties of een exacerbatie van COPD. Ook ziekenhuisopname voor andere acute aandoeningen, zoals hartfalen, infectie of delier, leidt bij kwetsbare ouderen vaak tot langdurige of blijvende immobiliteit en functionele achteruitgang. 1,2 Herstel kost bij deze ouderen meer tijd dan de korte ziekenhuisopname biedt. Naar schatting kan gemiddeld 30% van alle zelfstandig wonende ouderen na het ziekenhuis om deze redenen niet direct naar huis terug. 3 Voor deze ouderen kan geriatrische revalidatiezorg (GRZ) geïndiceerd zijn als er een reële wens is om terug te keren naar de thuissituatie en bovendien multidisciplinaire behandeling nodig is om te kunnen herstellen tot het functionele niveau dat nodig is. Aangezien deze GRZ-opnames van kortdurende aard zijn - gemiddeld verblijven patiënten 5 tot 6 weken in de revalidatie - is het van belang dat huisartsen weten wat daar gedaan wordt. In dit artikel beschrijven wij in hoofdlijnen hoe en voor wie GRZ werkt, geïllustreerd met casuïstiek. Ook het eerstelijnsverblijf komt ter sprake. ...

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in uw vak en bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot zo'n 30 boeken huisartsgeneeskunde en 3 vaktijdschriften. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

BSL Academy mbo Verzorging en Verpleegkunde

Bijblijven

Bijblijven geeft inzicht in de huidige stand van zaken over onderwerpen die u als huisarts in uw dagelijkse praktijk tegenkomt. Bijblijven verschijnt 10 keer per jaar, waarbij in elk nummer een ander thema centraal staat.

Toon meer producten
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 2/2019

Bijblijven 2/2019 Naar de uitgave