Skip to main content
main-content

Over dit boek

Dit boek geeft fysiotherapeuten een actueel overzicht van kennis en vaardigheden om (kwetsbare)ouderen adequaat te onderzoeken en behandelen. Uitgaande van gezond ouder worden en de daarbij beïnvloedende factoren zal de transfer worden gemaakt naar de oudere bij wie het allemaal wat moeizamer en gecompliceerder verloopt.

Wat zijn de gevolgen van ouder worden voor spieren en spierfunctie, mobiliteit, posturale controle en uithoudingsvermogen? Hoe bepaal je (klinimetrisch) hierbij welke behandelinhoud en –modaliteiten het meest geschikt zijn? Naast het fysieke aspect bij veroudering wordt ook aandacht geschonken aan voeding, psychische en sociale factoren.

De specifieke aandoeningen die frequent bij de oudere patiënt voorkomen worden in casuïstiek vorm besproken. Zo wordt er stilgestaan bij zowel cardiovasculaire, respiratoire, orthopedische als neurologische en oncologische aandoeningen en de gevolgen van deze aandoeningen voor het onderzoek en de behandeling van de fysiotherapeut/kinesitherapeut. Uiteraard wordt in dit belangrijke naslagwerk ook aandacht geschonken aan het klinisch redeneren en prioriteren bij multi-pathologie.

Geriatriefysiotherapeuten worden geregeld geconfronteerd met een aantal specifieke aandachtsgebieden, zoals valpreventie, depressie en de (bij)werkingen van medicatie. Dit boek bespreekt deze specifieke, maar veel voorkomende situaties en de betekenis daarvan voor het fysiotherapeutisch proces.

Deze uitgave is bestemd voor (geriatrie)-fysiotherapeuten/kinesitherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en alle andere zorgprofessionals die betrokken zijn bij de behandeling van de ouder wordende mens.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Verouderen

Voorwerk

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Inleiding

D. Cambier

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2. Kwetsbaarheid

N. M. de Vries

Gezond ouder worden

Voorwerk

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3. Fysieke activiteit en oefenen: definities, voordelen, risico’s en normen

D. Cambier

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4. Spieren en spierfunctie

I. Bautmans

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5. Balanscontrole bij veroudering

J. H. van Dieën, M. Pijnappels

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6. Uithoudingsvermogen

B. W. M. Pierik

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7. Mobiliteit

P. A. R. Roosen

Pathologie

Voorwerk

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

8. Klinisch redeneren

J. S. M. Hobbelen

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9. Dementie

F. R. J. Verhey, J. S. M. Hobbelen

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

10. CVA

T. P. M. M. Vluggen

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

11. Ziekte van Parkinson

M. J. Nijkrake, S. Keus

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

12. COPD

T. Troosters, V. Barbier, W. Janssens

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

13. Metabool

P. Calders

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

14. Artrose van de heup; etiologie, diagnostiek en behandeling

W. van der Weegen

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

15. Cardiovasculaire pathologie in de geriatrische revalidatie

D. R. M. J. Hansen, I. Frederix

Speciale aandachtsgebieden

Voorwerk

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

16. Oncologiefysiotherapie in de geriatrie

J. T. Hidding

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

17. Palliatieve zorg en pijn in een oudere populatie

N. J. A. van den Noortgate

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

18. Farmacotherapie en geriatriefysiotherapie

J. M. A. Sitsen

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

19. Bekkenbodemdisfuncties bij ouderen

L. Westerik-Verschuuren, H. Moossdorff-Steinhauser

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

20. Vallen

E. Smulders

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

21. Hulpmiddelen en ondersteunende technologie

E. Hagedoren-Meuwissen

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

22. Voetklachten en schoenen

K. Postema

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

23. Psychosociale kwetsbaarheid

M. H. G. de Greef

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

24. Depressieve stoornis bij ouderen

W. Garenfeld

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

25. De diëtist en fysiotherapeut als team voor het verbeteren van de functionaliteit van de kwetsbare oudere

I. Huisman, P. C. M. Koot

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

26. Zelfmanagement en motivatie

J. C. Keers

Epiloog

Voorwerk

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

27. Epiloog – Je leven waarderen, ook als de bladeren vallen en de boom wegkwijnt

P. J. M. Verduin

Nawerk

Meer informatie

Extra’s