Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-03-2004 | Opmerkelijk

Genen en degenen die opvoeden

Auteur: Mevr. Drs. Cathelijne J. M Buschgens

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/2004

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Op 14 en 15 november jongstleden vond het tweedaagse jubileumcongres van de (studie)vereniging ‘O en A’ (Vereniging ter bevordering van Ortho-agogische Activiteiten) te Ede plaats. Het thema luidde: ‘Wie maakt de dienst uit? Macht en onmacht in opvoeding en hulpverlening.’ Een van de doelstellingen van deze vereniging is om vanuit verschillende disciplines bepaalde problemen rondom speciale zorg in opvoeding en onderwijs te onderzoeken, en om deze disciplines nader tot elkaar te brengen. Deze multidisciplinariteit wordt tegenwoordig steeds vaker teruggevonden, ook bijvoorbeeld in wetenschappelijke artikelen. Waar voorheen de schoenmaker vaak bij zijn leest bleef, wordt nu meer gebruikt van diverse vakgebieden, zoals bij integraties van kinder- en jeugdpsychiatrie, pedagogiek en ontwikkelingspsychologie.
Literatuur
go back to reference Koot, H. M. (2002). Genetische invloeden op individuele psychologische verschijnselen: hoever zijn we werkelijk? Kind en Adolescent, 23, 199-200. Koot, H. M. (2002). Genetische invloeden op individuele psychologische verschijnselen: hoever zijn we werkelijk? Kind en Adolescent, 23, 199-200.
go back to reference Rutter, M., & Plomin, R. (1997). Opportunities for psychiatry from genetic effects. British Journal of Psychiatry, 171, 209-219.CrossRefPubMed Rutter, M., & Plomin, R. (1997). Opportunities for psychiatry from genetic effects. British Journal of Psychiatry, 171, 209-219.CrossRefPubMed
go back to reference Van Aken, M. A. G. (2003). De link tussen mishandeling en mishandelen: nieuw inzicht uit onderzoek naar gen-omgevinginteracties. Kind en Adolescent, 24, 48-50. Van Aken, M. A. G. (2003). De link tussen mishandeling en mishandelen: nieuw inzicht uit onderzoek naar gen-omgevinginteracties. Kind en Adolescent, 24, 48-50.
Metagegevens
Titel
Genen en degenen die opvoeden
Auteur
Mevr. Drs. Cathelijne J. M Buschgens
Publicatiedatum
01-03-2004
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/2004
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060903

Andere artikelen Uitgave 1/2004

Kind en adolescent 1/2004 Naar de uitgave